Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

2L Metsälahjavähennys (3046)

Tällä lomakkeella voit vaatia metsälahjavähennystä ja esittää selvitykset vähennyksen edellytyksistä. 

Vaadi metsälahjavähennystä ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä.

Voit ilmoittaa metsälahjavähennyksen myös verkossa.

Ilmoita OmaVerossa

Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, palautusosoite on lomakkeen etusivulla.