Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

13 Selvitys osakaslainoista ja osinkojen ansio- ja pääomatulojaosta (3018)

Ilmoita tiedot osakaslainasta, jonka olet nostanut tai maksanut takaisin verovuoden aikana. Tiedot voit antaa joko OmaVerossa tai lomakkeella 13. Jos esitäytetyn veroilmoituksen tiedot osakaslainoista ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Ilmoita tiedot myös sellaisista osinkojen ansio- ja pääomatulo-osuuden jakoon liittyvistä osakaslainoista, jotka on saatu muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä. Ilmoita lisäksi tiedot käytössäsi olleesta yhtiön varoihin kuuluvasta asunnosta.

Ilmoita OmaVerossa

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöohje

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018