Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Lähdeveron palautushakemusten määräaika ja muutoksenhakuaika lyhenevät 2017

Uutinen, 15.11.2016

Lähdeveron palautushakemusten määräaika ja muutoksenhakuaika lyhenevät ensi vuonna. Palautushakemusten määräaika lyhenee viidestä vuodesta kolmeen vuoteen ja muutoksenhakuaika 60 vuorokauteen.

Palautushakemuksille uusi kolmen vuoden määräaika

Liikaa perittyä lähdeveroa voi jatkossa hakea takaisin kolmen kalenterivuoden ajan laskettuna lähdeveron perimistä seuraavan vuoden alusta. Uutta kolmen vuoden määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 maksettuihin osinkoihin.

Esimerkki: Saaja on saanut osinkotuloa Suomesta vuonna 2017 ja osingosta on pidätetty 30 % lähdevero. Osingonsaaja olisi kuitenkin verosopimuksen perusteella oikeutettu 15 %:n lähdeveroon. Saaja voi hakea takaisin liikaa perittyä lähdeveroa Verohallinnolta 2018, 2019 tai 2020. Lähdeveron palautushakemuksen tulee olla perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2020.

Muutoksenhakuaika lyhenee 60 vuorokauteen

Muutoksenhakuaika lyhenee 60 vuorokauteen laskettuna päätöksen tiedoksisaannista. Päätökset lähetetään normaalina kirjepostina ja päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemän päivän kuluttua postituspäivästä. Uutta muutoksenhakuaikaa sovelletaan uuden lain voimassa ollessa tehtyihin Verohallinnon päätöksiin. Uusi laki tulee voimaan 1.1.2017.

Esimerkki: Asiakas on saanut kielteisen lähdeveron palautuspäätöksen. Päätös on tehty 23.1.2017 ja päätökseen tulostuneen postituspäivän mukaan se on postitettu 24.1.2017. Asiakkaan katsotaan saaneen päätös tiedoksi seitsemän vuorokauden kuluttua päätöksen lähettämisestä eli 31.1.2017. Asiakkaan muutoksenhakuaika päättyisi lauantaina 1.4.2017, joten asiakas voi hakea päätökseen muutosta vielä seuraavana arkipäivänä eli maanantaina 3.4.2017.

Hakemus tehtävä lomakkeella

Lähdeveron palautushakemusta ei voi enää tehdä vapaamuotoisella hakemuksella tai Verohallinnon lomakkeen vanhalla versiolla.

Käytä näitä lomakkeita:

Sivu on viimeksi päivitetty 15.11.2016