Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Helsingissä valvottiin takseja perjantaina – luvat ja ajoneuvot pääosin kunnossa

Verohallinnon tiedote, 15.4.2024

Helsingissä toteutettiin perjantaina 12.4.2024 laaja taksiliikenteen yhteisvalvonta, jonka suorittivat yhteistyössä Helsingin poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Verohallinto ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Valvonnan aikana tarkastettiin yhteensä 79 taksia. Suurimalla osalla asiat olivat kunnossa. Eniten puutteita oli ajopäiväkirjan merkinnöissä tai sen puuttumisesta ajon aikana. Lisäksi puutteita havaittiin tietojen esittämisessä.

Koko Helsingin alueella toteutetussa valvonnassa tarkastettiin 79 taksia, joista 30:ssä oli puutteita. Poliisi kirjoitti valvonnan aikana 21 sakkoa ja lisäksi 20:lle määrättiin liikennevirhemaksu.

Yleisimmät puutteet koskivat ajopäiväkirjapuutteita sekä tietojen esilläpitoa, kuten kuljettajan ja luvanhaltijan nimen sekä yhteystietojen puuttumista. Myös hintatietojen esilläpidossa oli puutteita.

Havaitut rikkeet/puutteet ja niiden määrä:

  • Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 16
  • Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 7
  • Hintatietojen esittämisessä puutteita 14
  • Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää 5
  • Ajoneuvoa ei oltu rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön 1
  • Ajopäiväkirjaa ei ollut esittää/oli puutteellinen 25

Vakavia puutteita ei havaittu

Valvonnan tuloksissa positiivista oli, että vakavia puutteita ei havaittu. Ajoneuvot olivat hyväkuntoisia, kaikilla kuljettajilla oli voimassa oleva ajolupa ja ajoneuvoissa oli asianmukaiset taksivalaisimet. Kaikilla tarkastetuilla takseilla oli voimassa olevat liikenneluvat.

Ylikonstaapeli Juha Karppila Helsingin liikennepoliisista kommentoi, että eniten sakkoja määrättiin ajopäiväkirjan puuttumisen tai sen puutteellisten merkintöjen vuoksi. Lisäksi muutamasta taksista oli erääntynyt ajoneuvovero, joka maksettiin valvonnan yhteydessä.

Tietojen esittämisessä parannettavaa

Valvonnassa ilmeni useita pieniä puutteita tietojen esittämisessä. Taksiliikenneluvan haltijoiden tulee varmistaa, että taksimatkustajat voivat nähdä hintatiedot, luvanhaltijan nimen ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimen selkeästi.

– Vaikka nämä puutteet eivät suoraan vaikuta liikenneturvallisuuteen, ne ovat tärkeitä ammattimaisen liikenteenharjoittamisen kannalta. Tietojen asianmukainen esilläpito on olennainen osa taksipalvelun laatua, toteaa Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

Työsuojeluviranomaisen valvonnassa nousi esiin puutteet ajopäiväkirjan pidossa

Työsuojeluviranomainen (ESAVI) valvoi erityisesti työaikalain, työterveyshuoltolain ja työsopimuslain työnantajalle asettamien velvoitteiden täyttymistä ja miten työntekijöitä on ohjeistettu väkivallanuhan varalle. Keskeiset valvottavat asiat olivat ajopäiväkirja, palkkaus, vuosiloma ja työterveyshuolto. Lisäksi työsuojeluviranomainen keräsi tarkastuksilla tietoa, jota se tulee hyödyntämään valvontatoiminnassaan. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Valvontatapahtumassa tavattiin itsenäisiä yrittäjiä sekä työsuhteessa olevia työntekijöitä. Ajopäiväkirjan pitämisen oli laiminlyönyt 25 kuljettajaa. Ajopäiväkirjan pitämistä edellytetään työsuhteisilta kuljettajilta.

Verohallinto kohdistaa toimenpiteitä valvonnassa nouseviin riskikohteisiin

Verohallinto on valvonut taksialaa viime vuosina tiivisti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Valvonta kehittyy jatkuvasti, joskaan harmaan talouden toiminnan ei ole valitettavasti todettu kadonneen alalta. Valvonnan ja tehokkaan riskienhallinnan avulla nostetaan taksialan yrityksiä sekä kuljettajia tarkempaan selvittelyyn ja myös verotarkastusten kohteiksi. Siten Verohallinto lähestyy laiminlyöntien vuoksi jälkikäteenkin. Niin tässäkin valvontatapahtumassa.

Apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta kerto, että harmaan talouden torjunnassa pyritään luonnollisesti löytämään verovelvoitteitaan välttelevät. Tapahtui välttely sitten tarkoituksellisesti tai muusta syystä.

– Alalle on tullut paljon pieniä toimijoita. On havaittu osaamattomuutta, mutta myös piittaamattomuutta velvoitteista ja niiden hoitamisesta. Puuttuva myynti ja pimeä työ ovat alan yleisimmät harmaan talouden ilmenemismuodot. Asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota kuittiin sekä sen tietosisältöön. Jos kuittia ei saa pyynnöstä huolimatta, kyse voi hyvinkin olla harmaasta taloudesta. Tavoite on turvata kilpailuneutraliteetti puuttumalla petolliseen toimintaan alalla. Verovelvoitteiden laiminlyönti käy usein käsi kädessä muiden laiminlyöntien kanssa. Väärintoimijoilla on kuitenkin hyvä todennäköisyys jäädä kiinni, sanoo Valsi.

Taksivalvontaiskut ovat kehittäneet viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihdolla on saatu esimerkiksi lisää konkreettisia valvontakohteita työsuojeluviranomaiselle. Tarkastustoimintaa taksialan työnantajiin jatketaan valvontaiskuissa saatujen ja analysoitujen tietojen perusteella.

Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvovat poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Verohallinto sekä aluehallintovirastot. Yhteisvalvonta on tehokas tapa valvoa taksiliikennettä. Yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomainen tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita. Poliisilla on päävastuu taksiliikenteen valvonnasta.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.4.2024