Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu, kansainvälisesti toimiville pienyrityksille mahdollisuus hyödyntää muiden EU-maiden alv-etuja

Verohallinnon tiedote, 16.5.2024

Arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu vuoden 2025 alussa. Samalla suomalaisyrityksille tulee mahdollisuus hyödyntää sen EU-maan alv-vapautusta, johon ne myyvät tuotteitaan tai palveluitaan. Hallitus on antanut asiasta lakiesityksen tänään.

Alarajahuojennus on verohelpotus niille yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden liikevaihto on alle 30 000 euroa. Alarajahuojennusta haki vuonna 2023 kaikkiaan 80 000 yritystä.

Alarajahuojennusta voi vielä hakea vuodelta 2024. Alarajahuojennusta haetaan tilikauden viimeisellä alv-ilmoituksella.

Lakimuutos johtuu EU:n pienyritysdirektiivistä, joka poistaa alv:n alarajahuojennukset EU-jäsenmaissa. Suomi on ainoa maa, jossa alv:n alarajahuojennus on tällä hetkellä käytössä.

Vähäisen toiminnan rajaan ei muutosta

Hallitus ei esitä muutosta vähäisen toiminnan rajaan. Jos yrityksen liikevaihto jää alle 15 000 euroon vuodessa, yrityksen ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi eikä myydä tavaroita tai palveluita arvonlisäverollisina.

Uutta on se, että vähäisen toiminnan raja määritellään kuluvan ja edellisen kalenterivuoden liikevaihdon perusteella. Alv-rekisteriin rekisteröitymisvelvollisuuteen tulee muutos siten, että verovelvollisuus alkaa vasta, kun alaraja ylitetään.

- Myös vuoden 2024 liikevaihto vaikuttaa siis siihen, tarvitseeko yrityksen rekisteröityä vuonna 2025 alv-rekisteriin. Jos liikevaihto jää molempina vuosina alle 15 000 euron, alv-rekisteriin ei tarvitse ilmoittautua, sanoo johtava veroasiantuntija Mika Jokinen Verohallinnosta.

Yritys voi kuitenkin yleensä hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverolliseksi, vaikka sen liikevaihto jäisi alle 15 000 euron. Näin yritys voi vähentää arvonlisäveron, joka sisältyy liiketoimintaa varten tehtyihin hankintoihin.

Pienyritysdirektiivi antaa EU-jäsenmaille mahdollisuuden määritellä itse, mikä on yritysten vähäisen toiminnan raja. Vähäisen toiminnan raja voi kuitenkin olla enintään 85 000 euroa vuodessa.

Myyntiä muihin EU-jäsenmaihin? Hyödynnä paikallisia alv-etuja

Lakimuutoksen myötä suomalaisille pienyrityksille, jotka myyvät muihin EU-maihin, aukeaa mahdollisuus hyödyntää toisten EU-jäsenmaiden arvonlisäverohelpotuksia.

Eri EU-maissa yritysten vähäisen toiminnan raja on erilainen. Esimerkiksi Ruotsissa se on tällä hetkellä noin 8 000 euroa ja Virossa 40 000 euroa. Uusia lakeja kuitenkin säädetään parhaillaan myös muissa EU-maissa, joten rajat voivat muuttua.

- Jos suomalainen yritys myy toisen EU-maan asiakkaille tuotteitaan tai palveluitaan alle kyseisen maan vähäisen toiminnan rajan, sen ei tarvitse laskuttaa asiakkailtaan arvonlisäveroa. Yritys voi siis hyödyntää toiminnassaan toisen EU-maan rajaa. Tämä vaatii yritykseltä kuitenkin liittymistä uuteen pienten yritysten EU-myynnin alv-järjestelmään, Jokinen sanoo.

Pienten yritysten EU-myynnin alv-järjestelmään rekisteröityvät ne suomalaiset pienyritykset, jotka haluavat hyödyntää alv-vapautusta muissa jäsenvaltiossa. Niiden pienten yritysten, jotka myyvät tavaroita ja palveluja vain Suomessa ei tarvitse rekisteröityä järjestelmään.

EU-mailla on lisäksi yhteinen 100 000 euron raja arvonlisäverottomalle myynnille. Suomalainen yritys voi siis hyödyntää muiden EU-jäsenvaltioiden vähäisen toiminnan verottomuutta, jos 100 000 euron liikevaihtoraja ei ylity.

Lisätietoja aiheesta:

Muutoksia pienten yritysten arvonlisäverotukseen (Valtiovarainministeriö)

Pienyritysten arvonlisäverotukseen muutoksia 2025

Sivu on viimeksi päivitetty 16.5.2024