Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Virtuaalivaluuttatuloja ilmoitettiin verotukseen selvästi viime vuotta vähemmän – yhtenä syynä laskeneet kurssit

Verohallinnon tiedote, 8.6.2023

Virtuaalivaluutoista saatuja tuloja ilmoitettiin viime vuodelta verotukseen 73 miljoonaa euroa, mikä on 84 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Myös virtuaalivaluuttatuloja tai -tappioita ilmoittaneiden määrä väheni selvästi. Verohallinnon arvion mukaan kaksi kolmesta sijoittajasta jättää virtuaalivaluuttatulonsa kokonaan ilmoittamatta verotukseen.

Alustavien tietojen mukaan noin 8 500 henkilöä on ilmoittanut verotukseen vuonna 2022 saamistaan virtuaalivaluuttatuloista tai -tappioista. Se on lähes puolet vähemmän kuin vuosi sitten, sillä vuodelta 2021 virtuaalivaluutoista ilmoitti yli 16 000 henkilöä.

- Osa virtuaalivaluuttatuloista tai -tappioista ilmoitetaan veroilmoitusajan jälkeen, joten ilmoittajien määrä täydentyy vielä. On kuitenkin selvää, että ilmoittaneiden määrät jäävät edellisvuotta pienemmiksi, sanoo Verohallinnon erityisasiantuntija Juho Hasa.

Virtuaalivaluutoista saatuja tuloja ilmoitettiin vuodelta 2022 noin 73 miljoonaa euroa, kun vuodelta 2021 voittoja ilmoitettiin 460 miljoonaa euroa. Hasan mukaan syynä ovat virtuaalivaluuttojen laskeneet kurssit.

- Siinä missä vuonna 2021 virtuaalivaluuttojen arvot olivat poikkeuksellisen korkealla, vuoden 2022 aikana suosituimman virtuaalivaluutan bitcoinin arvo laski noin 60 prosenttia. Samoin kävi monelle muullekin virtuaalivaluutalle, mikä näkyy verotukseen ilmoitettujen voittojen määrässä, Hasa sanoo.

Verotukseen ilmoitettujen tappioiden määrä moninkertaistui

Verotukseen ilmoitettujen virtuaalivaluuttatappioiden määrä yli nelinkertaistui vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna. Kaikkiaan virtuaalivaluuttatappioita on ilmoitettu viime vuodelta yli 50 miljoonalla eurolla.

- Kun sijoitusten arvo laskee, osa sijoittajista pitää kiinni omistuksistaan, jottei joudu myymään sijoituksiaan tappiolla. Voi kuitenkin olla, että esimerkiksi inflaatio ja korkojen nousu ovat heikentäneet virtuaalivaluuttoihin sijoittaneiden taloutta siinä määrin, että he ovat joutuneet myymään tappiollisiakin sijoituksia, Hasa arvioi.

Virtuaalivaluutoista syntyneet tappiot voi vähentää muista pääomatuloista verovuonna ja viiden seuraavan vuoden aikana.

Vuonna 2022 virtuaalivaluutoista syntyneitä voittoja ja tappioita voi ilmoittaa oman verotuksen päättymiseen saakka. Verotuksen päättymispäivä näkyy verotuspäätöksessä, joka löytyy OmaVerosta.

Jos verotustietoja ilmoittaa esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivän jälkeen, voi joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta.

70 prosenttia ulkomaisen virtuaalivaluuttapörssin suomalaisasiakkaista jätti tulot ilmoittamatta

Verohallinnon arvion mukaan huomattava osa virtuaalivaluuttatuloista jätetään ilmoittamatta verotukseen eikä niistä makseta veroja.

Verohallinto sai viime vuonna tietoaineistoja ulkomaisen virtuaalivaluuttapörssin noin 3 000 suomalaisasiakkaasta. Heistä noin 1 800:lla oli virtuaalivaluuttatuloja vuosina 2017–2021. 
70 prosenttia tuloja saaneista jätti ilmoittamatta tulonsa veroilmoituksella. 25 prosenttia sijoittajista ilmoitti virtuaalivaluuttatulonsa veroilmoituksella oikein ja kokonaan ja 5 prosenttia ilmoitti osan tuloistaan.

- Valitettavasti tämä tukee havaintoamme siitä, että olipa kyse suomalaisesta tai ulkomaalaisesta pörssistä, virtuaalivaluuttatulonsa jättää ilmoittamatta noin kaksi sijoittajaa kolmesta, Hasa sanoo.

Tänä vuonna Verohallinto muistutti 10 000:ta sijoittajaa tekstiviestillä virtuaalivaluuttatulojen ilmoittamisesta.

Tulevaisuus: tiedot virtuaalivaluuttapörsseiltä viranomaisille automaattisesti

Verohallinto pyrkii parhaillaan saamaan kansainvälisen tietojenvaihdon avulla suomalaisia koskevia tietoja useasta ulkomaisesta virtuaalivaluuttapörssistä verovalvontaa varten.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa eri maiden veroviranomaiset saisivat virtuaalivaluuttoihin liittyviä tietoja automaattisesti, ja että osa kyseisistä tiedoista näkyisi mahdollisesti jopa asiakkaiden esitäytetyllä veroilmoituksella.

- Olemme pyrkineet edistämään tätä asiaa kansainvälisesti, jotta virtuaalivaluuttatulojen ilmoittaminen olisi nykyistä helpompaa ja että kaikki maksavat veronsa lain mukaan oikein, tasapuolisesti ja ajallaan. Voi olla, että muutaman vuoden kuluttua saamme valtaosan virtuaalivaluuttatuloista tietoomme automaattisesti, Hasa sanoo.

Lisätietoja asiakkaille:

Näin ilmoitat virtuaalivaluutoista saatuja tuloja

Sivu on viimeksi päivitetty 8.6.2023