Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Turun seudulla tehdyssä taksiliikenteen valvontaiskussa todettiin jonkin verran puutteita

Verohallinnon tiedote, 30.10.2023

Lounais-Suomen poliisin, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Verohallinnon yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin joitakin puutteita, mutta pääosin asiat olivat kunnossa Perjantaina 27.10.2023 Turun seudulla toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin 42 taksia, joista 9:ssä oli huomautettavaa. Poliisin kirjoitti liikennevirhemaksuja neljälle ja lisäksi kahdelle määrättiin pysäköintivirhemaksu.

Poliisilla on päävastuu taksiliikenteen valvonnasta

Monen viranomaisen yhteisvalvonta on tehokas tapa valvoa taksiliikennettä. Yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomainen tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

- Liikennevirhemaksuja annettiin siitä, että kuljettajan tai liikenneluvan haltijan nimi ei ollut nähtävillä matkustamossa tai liikennelupa ei ollut ajossa mukana kommentoi ylikonstaapeli Jarkko Leino valvonnan tuloksista.

– Positiivisena huomiona voidaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta todeta, että ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista ja taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta. Pieniä puutteita havaittiin silti. Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä ja sen myötä osaaminen pitäisi olla hyvällä tasolla, Leino toteaa.

Yhteistoiminta eri viranomaisten kanssa toimi hyvin ja tulevaisuudessa varmasti tullaan järjestämään vastaavia valvontaiskuja.

Pienetkin puutteet vaikuttavat

Toistuvasta valvonnasta huolimatta esiin nousevat yhä aiemmissakin valvonnoissa yleiseksi todetut puutteet tietojen esittämisessä sekä puutteet hintojen esittämisessä.  Kyseiset puutteet eivät varsinaisesti vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta ne vaikuttavat matkustajan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen, kertoo Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava muun muassa siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä on asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi, toteaa Ruotsalainen.

Verohallinto nostaa edelleen valvontatapahtumissa tehtyjen havaintojen perusteella sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn

Verohallinto on valvonut taksialaa viime vuosina tiivisti, eikä harmaan talouden toiminnan ole valitettavasti todettu kadonneen alalta. Yhteisvalvontoja pidetään tehokkaina ja vaikuttavina. Niiden avulla, tehokkaan riskienhallinnan lisäksi, on jatkuvasti nostettu ja nostetaan sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn. Niin tässäkin valvontatapahtumassa.

Harmaan talouden torjunnassa pyrimme luonnollisesti löytämään verovelvoitteitaan välttelevät, tapahtuu välttely sitten tarkoituksellisesti tai muusta syystä, sanoo apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta. Alalle on tullut paljon pieniä toimijoita, ja sen myötä myös osaamattomuutta velvoitteista ja niiden hoitamisesta. Haastavimpia valvontakohteita taksialalla ovat toisaalta olleet vuokraus- ja alihankintajärjestelyt, joissa työnantajavastuuta hukutetaan ketjua alaspäin mentäessä. Puuttuva myynti ja pimeä työ ovat alan yleisimmät harmaan talouden ilmenemismuodot.

Tavoite on turvata kilpailuneutraliteetti puuttumalla petolliseen toimintaan alalla. Verovelvoitteiden laiminlyönti käy usein käsi kädessä muiden laiminlyöntien kanssa. Väärintoimijoilla on kuitenkin hyvä todennäköisyys jäädä kiinni, sanoo Valsi.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.10.2023