Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Lähes 90 prosenttia veroilmoitustaan täydentäneistä teki täydennykset OmaVerossa

Verohallinnon tiedote, 28.6.2023

Tänä vuonna reilut 1,4 miljoonaa henkilöä teki täydennyksiä esitäytettyyn veroilmoitukseensa. Määrä on vähemmän kuin viime vuonna, ja valtaosalla esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovatkin valmiiksi oikein.

Viime vuonna esitäytettyä veroilmoitusta täydensi reilut 1,5 miljoonaa asiakasta, ja vuonna 2021 noin 1,6 miljoonaa. Verohallinto lähettää vuosittain esitäytetyn veroilmoituksen noin 5,5 miljoonalle asiakkaalle. Valtaosalla tiedot ovat jo valmiiksi oikein, eikä asiakkaan tarvitse keväällä tehdä muuta kuin tarkistaa esitäytetyn veroilmoituksen tiedot.

OmaVero suosituin ilmoituskanava kaikissa ikäryhmissä ja asiakassegmenteissä

Ilmoituskanavista ylivoimaisesti suosituin on OmaVero: jo 89 prosenttia kaikista veroilmoitustaan täydentäneistä teki täydennykset verkkopalvelussa.

OmaVero-ilmoittaminen on suosittua kaikissa ikäryhmissä ja sekä palkansaajien että yrittäjien keskuudessa. Palkansaajista 97,3 % täydensi veroilmoitustaan OmaVerossa, yrittäjäosakkaistakin 95,9 %. Eläkeläisistä 62,4 % täydensi veroilmoitustaan OmaVerossa, kun vielä kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 55,2 %.
− Tavoittelemme pitkällä aikavälillä sitä, että asioinnista tulisi ensisijaisesti digitaalista, eli kaikki asioisivat lähtökohtaisesti kanssamme digitaalisesti elleivät erikseen pyydä paperista asiointia. Tämä toteutuu jo monessa muussa maassa, ja nyt oletusarvoinen digitaalisuus on myös uudessa hallitusohjelmassa.
− Oletusarvioinen digitaalisuus vähentäisi viranomaisten kustannuksia miljoonilla. Lisäksi kirjeet ja päätökset tavoittaisivat asiakkaan nopeammin ja luotettavammin kuin perinteinen paperiposti, sanoo OmaVeron tuoteomistaja Joonas Jarva Verohallinnosta.

Asiakastyytyväisyys pysynyt korkeana

Vastikään tehdyn OmaVeron asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan OmaVero on hyvin tunnettu ja helppokäyttöiseksi koettu palvelu. Tutkimus osoittaa, että jo 97 prosenttia suomalaisista tuntee OmaVeron ainakin nimeltä, ja heistä 91 prosenttia on myös käyttänyt palvelua. Eniten OmaVeroa käytetään esitäytetyn veroilmoituksen täydentämiseen ja verokortin tekemiseen.

Valtaosa OmaVeroa käyttäneistä ilmoitti, että löysivät palvelusta tarvitsemansa tiedon. 86 prosenttia OmaVeroa käyttäneistä vastaajista koki palvelun käyttämisen helpoksi, ja helppouden ohella nopeus oli tärkein syy sille, että veroasiat hoidetaan mieluiten OmaVerossa.
− Olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä ja keränneet asiakaspalautetta kehittääksemme OmaVeroa entistä helppokäyttöisemmäksi ja asiakasystävälliseksi. On ilo huomata, että työ tuottaa tulosta ja palvelun käyttö koetaan helpoksi, Joonas Jarva sanoo.

FAKTA: OmaVeron asiakastyytyväisyystutkimus 2023 (suluissa vuoden 2020 tulokset)

  • OmaVeron tuntee nimeltä 97 prosenttia vastaajista (94%)
  • Nimeltä tunteneista 91% on käyttänyt palvelua joskus (90%)
  • Asioinnin syy: esitäytetty veroilmoitus 60% (59%), verokortti 51% (51%), verojen maksaminen 15% (12%)
  • Asioimisen kokee helpoksi 86% vastaajista (86%)
  • Tutkimuksen toteutti Feelback Oy
  • Tiedonkeruutapa: paneelitutkimus, 1001 haastattelua toukokuussa 2023
  • Kohdejoukko: Suomen 18−74-vuotias väestö, vastaajat kiintiöitiin sukupuolen ja iän mukaan. Aineisto painotettiin asuinalueen (NUTS2) mukaan.
Sivu on viimeksi päivitetty 28.6.2023