Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Julkiset verotiedot eivät kerro kaikkea henkilöiden tuloista – vuonna 2021 julkisten tietojen ulkopuolelle jäi lähes viidennes tuloista ja miljoonatuloja saaneita oli yli 200 todellista vähemmän

Verohallinnon tiedote, 6.11.2023

Keskiviikkona 8.11. julkaistaan vuoden 2022 tuloverotuksen julkiset tiedot. Verohallinto muistuttaa, että tiedoissa eivät näy esimerkiksi henkilön mahdolliset verovapaat etuudet ja pääomatulot. Myös vähennykset pienentävät julkisissa tiedoissa näkyvää verotettavaa tuloa.

Vuonna 2021 suomalaisille kertyi ansiotuloja yhteensä 145 miljardia euroa ja pääomatuloja yhteensä 17,5 miljardia euroa. Tästä määrästä julkisissa tiedoissa näkyvää ansiotuloa oli 120 miljardia euroa ja julkisissa tiedoissa näkyvää pääomatuloa 13,9 miljardia euroa. Julkisista verotiedoista puuttui siis 28,8 miljardia euroa, eli noin 18 prosenttia tuloista.

Samana vuonna julkisten ansio- ja pääomatulotietojen perusteella Suomessa oli 1 424 yli miljoonan tienannutta veronmaksajaa. Sen sijaan kaikkien yhteenlaskettujen ansio- ja pääomatulojen mukaan yli miljoonan tienanneita oli 1 632 henkilöä, eli yli 200 enemmän.

Julkisissa tiedoissa mukana vain ne tulot, joista maksetaan veroja

– Tuloverotuksen julkiset tiedot perustuvat verotuksen toimittamisessa käytettäviin tietoihin. Tämän vuoksi mukana ovat vain ne tulot, joista maksetaan veroja, lakiasiainjohtaja Matti Merisalo kertoo.

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot sisältävät verotettavat ansio- ja pääomatulot ja niistä määrätyt verot ja veronpalautuksen tai jäännösveron määrän.

Sen sijaan verovapaat ansio- tai pääomatulot eivät käy ilmi julkisista verotustiedoista. Verottomia ovat esimerkiksi toimeentulotuki, lapsilisät, lakkoavustus ja oman asunnon myynnistä tietyin ehdoin saatu myyntivoitto. Myös osa henkilön saamista osingoista on tietyin ehdoin verovapaata. Osingon verovapaalla osuudella lievennetään yhtiön osinkona jakaman voiton kahdenkertaista verotusta.

Julkisissa tiedoissa näkyvistä tuloista tehty jo vähennykset

Julkisissa tiedoissa näkyvissä ansio- ja pääomatuloissa on myös jo huomioitu sekä Verohallinnon viran puolesta tekemät että henkilön itsensä ilmoittamat ja Verohallinnon hyväksymät vähennykset. Tavanomaisia vähennyksiä ovat esimerkiksi tulonhankkimismenot ja matkakulut.

– Julkisissa tiedoissa kyse on siis tuloista vasta vähennysten jälkeen. Ansiotuloissa tämä selittää pitkälti eron todellisten ja julkisissa tiedoissa näkyvien tulojen välillä, Merisalo avaa.

Suurin ero pienituloisilla

Suurin suhteellinen ero todellisten ansiotulojen ja julkisissa tiedoissa näkyvien ansiotulojen välillä on pienituloisimmilla, joilla on eniten verottomia etuuksia.

– Alle 25 000 euroa tienaavien ansiotuloista vuoden 2021 julkiset verotiedot kattoivat noin 64 prosenttia kokonaistuloista. Eniten tienaavien tuloluokissa puolestaan tiedot kattoivat jo noin 97 prosenttia, controller Aki Savolainen sanoo.

Julkisissa verotiedoissa näkyvät valtionverotuksessa verotettavat ansiotulot suhteessa tuloluokan ansiotuloihin 2021

Vero.fi:ssä esimerkkejä henkilön todellisten tulojen ja julkisten tietojen eroista

Julkista on vain tieto henkilön verotettavan tulon kokonaismäärästä. Käytännössä tuloverotuksen julkisten tietojen luvuista ei siis voi suoraan päätellä esim. henkilön palkkaa tietystä työstä. Henkilön julkisissa tiedoissa saattaa olla palkkatyön lisäksi etuuksia tai hänellä saattaa olla useita työpaikkoja. Toisaalta vaikka kahden henkilön palkka olisikin samansuuruinen, heidän julkisissa tiedoissaan näkyvät tulonsa voivat olla erisuuruiset esimerkiksi erilaisten työpaikan ja kodin välisten matkakulujen vähennysten vuoksi.

Verohallinto on lisännyt verkkosivuilleen esimerkkejä siitä, miten eri tilanteissa olevien henkilöiden tulot ja verot näkyvät julkisissa verotiedoissa. Tarkoituksena on auttaa tietoja käyttävää ymmärtämään, mitä julkisista tiedoista voi päätellä henkilön tuloista.

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisten tietojen sisältö - vero.fi

Myöhemmät korjaukset verotukseen tulossa julkisiksi

Verohallinnon julkaisemat tuloverotuksen julkiset tiedot ovat verotuksen päättymishetken mukaisia. Jos verotukseen tulee myöhemmin muutoksia esimerkiksi muutoksenhaun tai oikaisun vuoksi, muutokset eivät tällä hetkellä ole julkisia. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, kun verotustietojen julkisuus laajenee myös muutosverotuksen tietoihin ensi vuoden syyskuusta lähtien.

– Esimerkiksi henkilöverotukseen tehdään jälkikäteen vuosittain yli 80 000 muutosta, joten kun muutosverotuksen tiedotkin tulevat julkisiksi, julkiset tiedot tulevat kertomaan jatkossa paremmin verotuksen lopputuloksesta, Merisalo toteaa.

Suurin osa verotuksen valmistumisen jälkeen tehtävistä muutoksista on varsin pieniä, ja ne liittyvät usein unohtuneisiin vähennyksiin. Osa tapauksista liittyy kuitenkin harmaaseen talouteen ja tulojen ilmoittamatta jättämiseen.

Fakta: Nämä verotiedot ovat julkisia ja näkyvät julkisissa verotiedoissa

  • henkilön nimi, syntymävuosi ja maakunta
  • valtionverotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo
  • kunnallisverotuksessa verotettava tulo
  • tulovero
  • kunnallisvero
  • maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä
  • ennakoiden yhteismäärä
  • veronkannossa maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero tai veronpalautus
Sivu on viimeksi päivitetty 6.11.2023