Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Kirkollisvero

Kirkollisveroa maksavat evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenet.

Jos olet evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen seurakunnan jäsen ja maksat kunnallisveroa, sinun on maksettava myös kirkollisveroa. Myös kuolinpesä voi olla kirkollisverovelvollinen.

Kirkollisveron määrä lasketaan seurakunnan tuloveroprosentin (kirkollisveroprosentin) perusteella. Prosentti vaihtelee seurakunnittain.

Myös muuhun evankelisluterilaiseen kirkkoon kuin Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva henkilö voi joutua maksamaan kirkollisveroa Suomeen, jos hän maksaa Suomeen kunnallisveroa.

Jos et kuulu kirkkoon, sinun ei tarvitse maksaa kirkollisveroa.

Kirkkoon kuulumista ja siinä tapahtuvia muutoksia (kirkkoon liittymistä, seurakunnan vaihtamista tai kirkosta eroamista) ei tarvitse ilmoittaa erikseen Verohallinnolle. Jos kuitenkin esitäytetyssä veroilmoituksessa tai esimerkiksi verokortin selvitysosassa on kirkkoon kuulumisesta virheellinen tieto, yhteydenotto Verohallintoon on tarpeen.

Kirkkoon liittyminen tai kirkosta eroaminen vaikuttaa vasta seuraavan vuoden kirkollisveroon

Kirkollisveron kannalta ratkaisevaa on se, oletko kuulunut kirkkoon edellisen vuoden lopussa. Kirkollisveroa ei siis makseta vielä kirkkoon liittymisvuodelta, vaan vasta seuraavalta vuodelta.

Myös kirkosta eroaminen vaikuttaa kirkollisveroon vasta seuraavana vuonna. Eroamisilmoitus on siis tehtävä viimeistään kalenterivuoden viimeisenä päivänä (ilmoituksen täytyy olla perillä silloin), jotta seuraavalta vuodelta ei tarvitse maksaa kirkollisveroa.

Mille seurakunnalle vero maksetaan?

Evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen maksaa kirkollisveroa sille seurakunnalle, jonka alueella hän on asunut edellisen vuoden lopussa. Asuinpaikka on sama kuin kunnallisverotuksessa.

Olaus Petri seurakunnan (Rikssvenska Olaus Petri församlingen) jäsenet ovat Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäseniä. He maksavat kuitenkin kirkollisveron Olaus Petri -seurakunnalle. Heidän asuinkuntansa ei siis vaikuta kirkollisveroon.

Suomen saksalaisen evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen maksaa kirkollisveronsa Suomen saksalaiselle ev.-lut. seurakunnalle. Kirkollisvero ei välttämättä ole sama kuin niillä samassa kunnassa asuvilla, jotka kuuluvat Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon.

Ortodoksisen seurakunnan jäsen maksaa kirkollisveron sille ortodoksiseurakunnalle, jonka alueeseen kuuluvassa kunnassa hän asuu.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2022