Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös autoverotuksen muistiinpanovelvollisuudesta, muistiinpanoista ja tositteiden säilyttämisestä

Antopäivä
16.12.2020
Diaarinumero
VH/7369/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 62 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Muistiinpanovelvollisuus

Määräykset muistiinpanovelvollisuudesta ja muistiinpanoista koskevat autoverovelvollista, joka ei ole kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettu kirjanpitovelvollinen.

2 §

Muistiinpanot ja tositteiden säilyttäminen

Verovelvollisen, joka harjoittaa ajoneuvojen maahantuontia tai myyntiä tulonhankkimistarkoituksessa, on tehtävä verotuksessa ja palautuksen hakemisessa tarvittavista tiedoista sellaiset ajoneuvokohtaiset muistiinpanot, joista ja joihin liitettävistä tositteista riittävästi eriteltyinä käyvät selville ajoneuvon tekniset yksilöintitiedot, ajoneuvon päästötiedot, kauppakirjan tiedot, rekisteriotteen tiedot, verovapauden tai alennetun veron perusteena olevat tiedot sekä muut veron tai palautuksen perusteet.

Verovelvollisen, joka ei harjoita ajoneuvojen maahantuontia tai myyntiä tulonhankkimistarkoituksessa, on pidettävä sellaisia ajoneuvokohtaisia muistiinpanoja, että niiden perusteella tosite tai asiakirja voidaan yhdistää veron tai palautuksen perusteen todentavaan tietoon.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2020