Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä annetun päätöksen 4 §:n muuttamisesta

Antopäivä
26.1.2022
Diaarinumero
VH/255/00.01.00/2022
Voimassaolo
1.2.2022 - Toistaiseksi

Verohallinto lisää maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä antamansa päätöksen (1120/2021) 4 §:ään uuden 2 momentin seuraavasti:

4 §

Maksuaika


Edellä 1 momentista poiketen vakuudettoman maksujärjestelyn enimmäisaika on yli kaksi vuotta sillä perusteella, että maksujärjestelyn maksamattomat tammi-, helmi- ja maaliskuun 2022 maksuerät siirretään maksujärjestelyn loppuun aikaisemman maksuajan voimassaoloajan jälkeen maksettavina erinä. Maksuaikaa voidaan näissä maksujärjestelyissä pidentää 1 momentista poiketen, vaikka maksujärjestelyn voimassaolo päättyy myöhemmin kuin kuusi kuukautta ennen maksujärjestelyyn sisältyvien verojen vanhentumista.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022.

Päätöstä sovelletaan maksujärjestelyihin, jotka ovat voimassa 1 päivänä helmikuuta 2022 ja maksujärjestelyn eriin, jotka ovat maksamatta 1 päivänä helmikuuta 2022.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2022

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Strategiajohtaja Arto Pirinen

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 28.1.2022