Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä annetun päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Antopäivä
31.5.2021
Diaarinumero
VH/2693/00.01.00/2021
Voimassaolo
1.7.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto lisää maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä antamansa päätöksen (4/2021) 1 §:ään uuden 4 momentin seuraavasti:

1 §

Maksujärjestely


Mitä tässä päätöksessä määrätään verovelvollisesta, sovelletaan myös arvonlisäverolain (1501/1993) 133 s §:n 1 momentissa tarkoitettuun välittäjään.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2021

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto