Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2006

Antopäivä
24.11.2005
Diaarinumero
1624/32/2005
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2005Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 73 §:n ja 75 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä 73 § on osaksi muutettuna laissa 896/2001, päättänyt:

1 §

Vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 7, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 14 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Matkaa, jonka palkansaaja muutoin kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tekee työtehtäviensä hoitamiseksi toissijaiseen työpaikkaansa, pidetään vain 7, 8 ja 9 §:n mukaiseen matkustamiskustannusten korvaukseen ja 16 §:n mukaiseen majoittumiskorvaukseen oikeuttavana matkana. Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan sellaista työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.

Edellä 1 momentissa mainittuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana ei pidetä toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välistä matkaa.

5 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

6 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

7 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

8 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

9 §

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta  suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo  Korvauksen enimmäismäärä
auto 
42 senttiä kilometriltä, jota korotetaan
- 6 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
- 10 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 20 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 2 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
- 2 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
- 8 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene,
enintään 50 hv
66 senttiä kilometriltä
moottorivene,
yli 50 hv
98 senttiä kilometriltä
moottorikelkka 92 senttiä kilometriltä
moottoripyörä 28 senttiä kilometriltä
moottoripolkupyörä 15 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo   8 senttiä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 2 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 12 senttiä kilometriltä.

10 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

11 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

12 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä
  euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00
   
kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden
 
   
- vähintään 2 tunnilla 14,00
- yli 6 tunnilla 30,00

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

13 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Maa tai alue Päivärahan enimmäismäärä
  euro
Afganistan 48,00
Alankomaat    63,00
Alankomaiden Antillit 49,00
Albania    44,00
Algeria    50,00
Andorra    49,00
Angola       77,00
Antiqua ja Barbuda   76,00
Arabiemiirikunnat 63,00
Argentiina    34,00
Armenia    59,00
Aruba    49,00
Australia    61,00
Azerbaidzan    52,00
Azorit     45,00
Bahama             58,00
Bahrain    59,00
Bangladesh    41,00
Barbados    59,00
Belgia    61,00
Belize    39,00
Benin    53,00
Bermuda    75,00
Bhutan    38,00
Bolivia    28,00
Bosnia ja Hertsegovina   42,00
Botswana    42,00
Brasilia    46,00
Sao Paulo    51,00
Britannia 70,00
Lontoo 75,00
Brunei    41,00
Bulgaria    49,00
Burkina Faso    33,00
Burundi    33,00
Chile    48,00
Cookinsaaret    58,00
Costa Rica    47,00
Djibouti    50,00
Dominica    46,00
Dominikaaninen tasavalta 53,00
Ecuador    40,00
Egypti    45,00
El Salvador    55,00
Eritrea    30,00
Espanja    62,00
Etelä-Afrikka    52,00
Etiopia    43,00
Fidzi    45,00
Filippiinit    45,00
Färsaaret    53,00
Gabon    60,00
Gambia    39,00
Georgia    45,00
Ghana    44,00
Grenada    57,00
Grönlanti    53,00
Guadeloupe    50,00
Guatemala    36,00
Guinea    34,00
Guinea-Bissau   39,00
Guyana    40,00
Haiti    41,00
Honduras    38,00
Indonesia    44,00
Intia    41,00
Irak    54,00
Iran    35,00
Irlanti    63,00
Islanti    78,00
Israel     67,00
Italia     61,00
Itä-Timor         41,00
Itävalta    60,00
Jamaika    46,00
Japani    83,00
Jemen    50,00
Jordania    66,00
Kambodzha    45,00
Kamerun    45,00
Kanada    61,00
Kanarian saaret   53,00
Kap Verde    34,00
Kazakstan    51,00
Kenia    50,00
Keski-Afrikan tasavalta   39,00
Kiina    59,00
Hongkong          72,00
Macao    66,00
Kirgisia    42,00
Kolumbia    44,00
Komorit    40,00
Kongo                  45,00
Kongon demokraattinen tasavalta (ent. Zaire) 67,00
Korean kansantasavalta (Pohj.-Korea) 34,00
Korean tasavalta (Etelä-Korea) 73,00
Kosovo                         47,00
Kreikka    61,00
Kroatia    59,00
Kuuba    52,00
Kuwait    69,00
Kypros    61,00
Laos    38,00
Latvia    45,00
Lesotho    49,00
Libanon    70,00
Liberia    36,00
Libya    49,00
Liechtenstein    67,00
Liettua    45,00
Luxemburg    63,00
Madagaskar    37,00
Madeira    50,00
Makedonia    43,00
Malawi    35,00
Malediivit    48,00
Malesia    43,00
Mali    41,00
Malta    58,00
Marokko    57,00
Marshallinsaaret   39,00
Martinique    51,00
Mauritania    41,00
Mauritius    51,00
Meksiko    58,00
Mikronesia    44,00
Moldova     35,00
Monaco    62,00
Mongolia    45,00
Mosambik    50,00
Myanmar (Burma) 46,00
Namibia    36,00
Neitsytsaaret (USA) 36,00
Nepal    32,00
Nicaragua     41,00
Niger     39,00
Nigeria    57,00
Norja    66,00
Norsunluurannikko   61,00
Oman    54,00
Pakistan    41,00
Palestiina                     50,00
Panama    40,00
Papua - Uusi Guinea    38,00
Paraquay    30,00
Peru     45,00
Portugali    58,00
Puerto Rico    38,00
Puola    57,00
Qatar    55,00
Ranska    63,00
Romania    50,00
Ruanda    41,00
Ruotsi    62,00
Saint Kitts ja Nevis   59,00
Saint Lucia    69,00
Saint Vincent ja Grenadiinit  54,00
Saksa     62,00
Salomonsaaret   28,00
Sambia    42,00
Samoa    34,00
San Marino    48,00
Sao Tome ja Principe   46,00
Saudi-Arabia    60,00
Senegal    52,00
Serbia ja Montenegro   43,00
Seychellit    59,00
Sierra Leone    42,00
Singapore    62,00
Slovakia    47,00
Slovenia    50,00
Somalia    33,00
Sri Lanka    34,00
Sudan    51,00
Surinam    30,00
Swazimaa    40,00
Sveitsi    62,00
Syyria    50,00
Tadzikistan    38,00
Taiwan    58,00
Tansania    39,00
Tanska    65,00
Thaimaa    58,00
Togo    47,00
Tonga    32,00
Trinidad ja Tobago   63,00
Tsad    42,00
Tshekki    53,00
Tunisia    50,00
Turkki    56,00
Istanbul    66,00
Turkmenia    57,00
Uganda    36,00
Ukraina    60,00
Unkari     60,00
Uruguay    30,00
Uusi-Seelanti      60,00
Uzbekistan    57,00
Valkovenäjä    52,00
Vanuatu    34,00
Venezuela    54,00
Venäjä    42,00
Moskova     72,00
Pietari    57,00
Vietnam    38,00
Viro    49,00
Yhdysvallat    63,00
New York, Los Angeles, Washington 70,00
Zimbabwe    50,00
Maa, jota ei ole erikseen mainittu  40,00

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 12 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja määrien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 12 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 16,00 euroa.

14 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 7,50 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 15,00 euroa.

15 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

16 §

Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen  antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä.

17 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 - 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 6,00 euroa.

18 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. Tätä päätöstä sovelletaan työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna 2006.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2005

 

Pääjohtaja   Jukka Tammi

Ylitarkastaja   Tomi Peltomäki