Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Versiohistoria

Antopäivä Dokumentin nimi Muutokset
20.9.2023 Osinkotulojen verotus
17.1.2022 Osinkotulojen verotus
1.1.2021 Osinkotulojen verotus Korvaa ohjeet Osinkotulojen verotus (VH/3244/00.01.00/2020, 27.5.2020), Osingon verovapaan osan laskeminen asuinvaltion vaihtuessa (A90/200/2013)
27.5.2020 Osinkotulojen verotus Osinkotulojen verotus -ohje korvaa • Muutos osinkotulojen verotusohjeeseen (393/31/2009, 24.3.2009) • Osinkotulot – Osingonjakopäätöksen peruuttaminen (A110/200/2013) • Osingot (voimassaolo vuodesta 2014 alkaen)

Korvaa ohjeen:
Osinkotulojen verotus Osingot Muutos osinkotulojen verotusohjeeseen Osinkotulot – Osingonjakopäätöksen peruuttaminen

1.9.2017 Osinkotulojen verotus Ohjetta on tarkistettu ja ajantasaistettu 1.9.2017. Ohjeeseen on tässä yhteydessä sisällytetty Verohallinnon tiedotteeseen 15/1999 Ennakko-osinkojärjestelmä (7.12.1999) ja Verohallinnon ohjeeseen Uuden osakeyhtiölain vaikutuksia verotukseen (dnro 206/345/2007, 8.3.2007, luvut Osakkeen nimellisarvo ja kirjanpidollinen vasta-arvo, Osingon jakaminen tilikauden päättymisen ja varsinaisen yhtiökokouksen välisenä aikana sekä osingon jakaminen kuluvalta tilikaudelta ja Laiton varojenjako) sisältyneet kannanotot. Lisäksi ohjeeseen on tehty eräitä rakenteellisia muutoksia. Asiasisällöt ovat kuitenkin pysyneet ennallaan.

Korvaa ohjeen:
Ennakko-osinkojärjestelmä

13.11.2014 Osinkotulojen verotus
27.6.2013 Osinkotulojen verotus
7.2.2012 Osinkotulojen verotus
25.8.2011 Osinkotulojen verotus
6.10.2005 Osinkotulojen verotus