Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Muutos osinkotulojen verotusohjeeseen

Antopäivä
24.3.2009
Diaarinumero
393/31/2009
Voimassaolo
- 27.5.2020
Valtuutussäännös
VerohallintoL 2 § 2 mom.
Korvaa ohjeen
6.10.2005 nro 1214/345/2005 kohta 2.5.1.

Verohallitus on antanut 6.10.2005 ohjeen Osinkotulojen verotus. Ohjeen kohdassa 2.5.1. on käsitelty verovelvollisen ja hänen perheenjäsenensä yhtiöstä ottaman lainan vähentämistä osakkeiden matemaattisesta arvosta laskettaessa yhtiöstä saadun osingon ansio- ja pääomatulo-osuutta. Ohjeen mukaan rahalaina vähennetään, jos 10 prosentin omistusosuus- tai äänimäärävaatimus täyttyy silloin, kun osingonjaosta yhtiökokouksessa päätetään.

Edellä mainittua ohjetta tarkistetaan seuraavasti:

rahalaina vähennetään osakkeiden arvosta, jos osakas yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä viimeksi ennen osingon nostettavissaolovuotta päättyneen tilikauden lopussa. Näin sekä vähennettävä osakaslaina että omistusosuus- tai äänimäärävaatimus otetaan huomioon saman ajankohdan mukaisina eli sen suuruisina kuin ne ovat yhtiön nettovarallisuuden ja osakkeen matemaattisen arvon laskennan perustana olevalla tilinpäätöshetkellä.

Siitä, minkä ajankohdan mukaan omistusosuus ja osuus äänimäärästä lasketaan, on ollut epäselvyyttä. Jos verovelvollinen vaatii vuosilta 2005 - 2009 toimitettavassa verotuksessa, että omistusosuus ja äänimäärä lasketaan osingonjaon päätösajankohdan mukaan, Verohallinto katsoo, että verotus on toimitettava tämän mukaisesti.

Ylijohtaja Juha Lindgren

Ylitarkastaja Matti Merisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 24.3.2009