KVL:2013/55

Antopäivä
27.11.2013
Diaarinumero
A76/8210/2013
henkilökohtaisen tulon verotus, yhteismetsäosuuden lahjoitus, käyttöoikeuden pidättäminen

A omisti tilan, joka oli yhteismetsän osakaskiinteistö. Hän lahjoitti kyseisen kiinteistön pojalleen, minkä jälkeen A ei enää omistanut yhteismetsään kuuluvia kiinteistöjä. Lahjakirjan ehtojen mukaan A pidätti lahjan kohteena olevaan kiinteistöön itselleen käyttöoikeuden 10 vuoden määräajaksi. Sen nojalla hänellä oli oikeus saada kiinteistön yhteismetsäosuuden perusteella kertyvä tuotto. Kun kiinteistön lahjoituksen yhteydessä oli määrätty yhteismetsälain 49 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yhteismetsän jakaman ylijäämän saajasta, A:n yhteismetsältä saamaan tuloon sovellettiin tuloverolain 18 §:n 2 momenttia. Ennakkoratkaisu vuosille 2014 ja 2015.  

Tuloverolaki 5 § ja 18 §
Yhteismetsälaki 49 § 1 mom

LAINVOIMAINEN

Sivu on viimeksi päivitetty 30.12.2013