Anmälan av information till inkomstregistret: prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare

Har getts
22.12.2020
Diarienummer
VH/8376/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Anvisningen uppdateras för tillfället.‚Äč

Tidigare versionen på svenska.

Uppdaterade anvisningen på finska: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: sijaismaksajan maksamat suoritukset.