Vuosimuutokset 2025: ensi vuonna voit hakea tulorekisterin kautta Kelasta myös osasairauspäivärahaa ja vuosilomakustannuskorvausta

8.7.2024

Voit jo nyt hakea tulorekisterin kautta seuraavia työnantajalle maksettavia Kelan etuuksia, jos palkkojen maksajalla on Y-tunnus:

 • sairauspäiväraha
 • kuntoutusraha
 • vanhempainpäivärahat
 • perhevapaakorvaus.

Vuoden 2025 alusta voit hakea myös osasairauspäivärahaa ja vuosilomakustannuskorvausta.

Hakemus tehdään palkkatietoilmoituksella. Tätä varten tulorekisterin palkkatietoilmoitukseen toteutetaan vuosimuutoksina tarvittavat skeema- ja käsittelysääntömuutokset.

Järjestämme syksyllä yhdessä Kelan ja Tilastokeskuksen kanssa koulutuksen poissaolotietojen ja palvelussuhdetietojen ilmoittamisesta. Koulutuksesta ilmoitetaan elo-syyskuussa Tapahtumat-sivullamme.

Tutustu poissaolojen ilmoittamisen ja Kelan korvaushakemuksen ohjeisiin

Kelan uutinen: Tulorekisteri helpottaa työnantajaa Kela-etuuksien hakemisessa

Muita muutoksia palkkatietojen ilmoittajille

Palkkatietoilmoitukseen lisätään kaksi uutta käsittelysääntöä:

 • Takaisinperittävän suorituksen tulolajin koodin on oltava voimassa osittain tai kokonaan kaikkien alkuperäisten palkanmaksukausien tai maksupäivien aikana. Jatkossa ei siis ole mahdollista ilmoittaa virheellisesti takaisinperintää sellaisella tulolajin koodilla, jota ei ole voitu käyttää annettuna alkuperäisenä palkanmaksukautena. Käytä takaisinperinnässä maksetun suorituksen todellista tulolajia.
 • Tapaturmavakuutusyhtiön tunnisteeksi ei voi enää antaa virheellisesti henkilötunnusta tai ulkomaista henkilötunnusta. Ilmoita aina suomalaisen vakuutusyhtiön yhtiötunnukseksi Y-tunnus. Jos käyttämälläsi työtapaturmavakuutusyhtiöllä ei ole Suomessa annettua asiakastunnistetta, ilmoita ulkomainen tunniste.

Tapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen uusi käsittelysääntö koskee myös työnantajan erillisilmoitusta.

Muutoksia etuustietojen ilmoittajille: muutoksia tulolajeihin ja kaksi uutta käsittelysääntöä

Tulolajit 1092 Valtioneuvoston jäsenen eläke ja 1328 Perhe-eläke (ylimääräinen sanomalehtimieseläke) poistetaan tarpeettomina.

Lisäksi tulolajit 1130, 1131, 1134, 1125, 1126 ja 1124 korvataan uusilla tarkennetuilla tulolajeilla:

 • 1433 Päiväraha, työajalla sattunut tapaturma (työtapaturmavakuutus)
 • 1434 Päiväraha, vapaa-ajalla sattunut tapaturma (työtapaturmavakuutus)
 • 1435 Kuntoutusraha, työajalla sattunut tapaturma (työtapaturmavakuutus)
 • 1436 Kuntoutusraha, vapaa-ajalla sattunut tapaturma (työtapaturmavakuutus)
 • 1437 Ansionmenetyskorvaus omaiselle sopeutumisvalmennuksesta, työajalla sattunut tapaturma (työtapaturmavakuutus)
 • 1438 Ansionmenetyskorvaus omaiselle sopeutumisvalmennuksesta, vapaa-ajalla sattunut tapaturma (työtapaturmavakuutus)
 • 1439 Korvaus palkan menetyksestä fysikaalisen hoidon ajalta, työajalla sattunut tapaturma (työtapaturmavakuutus)
 • 1440 Korvaus palkan menetyksestä fysikaalisen hoidon ajalta, vapaa-ajalla sattunut tapaturma (työtapaturmavakuutus)
 • 1441 Korvaus palkan menetyksestä tutkimusajalta, työajalla sattunut tapaturma (työtapaturmavakuutus)
 • 1442 Korvaus palkan menetyksestä tutkimusajalta, vapaa-ajalla sattunut tapaturma (työtapaturmavakuutus)
 • 1443 Tapaturmaeläke, työajalla sattunut tapaturma (työtapaturmavakuutus)
 • 1444 Tapaturmaeläke, vapaa-ajalla sattunut tapaturma (työtapaturmavakuutus)

Etuustietoilmoitukselle lisätään kaksi käsittelysääntöä:

 • Etuuksissa takaisinperittävän suorituksen tai oma-aloitteisen palautuksen tulolajin koodin on oltava voimassa osittain tai kokonaan alkuperäisen maksukauden tai maksupäivän aikana. Jatkossa ei siis ole mahdollista ilmoittaa virheellisesti takaisinperintää sellaisella tulolajin koodilla, jota ei ole voitu käyttää annettuna alkuperäisenä maksukautena. Käytä takaisinperinnässä maksetun suorituksen todellista tulolajia.
 • Sijaissaajan osoite on jatkossa annettava aina myös rajapinnassa.

Muutoksia tietojen käyttäjille

Etuuksissa tulolaji voidaan jatkossa poissulkea jaettavista tiedoista Etuuden veronalaisuus -arvon perusteella.

Kun tietoja haetaan sähköisessä asiointipalvelussa tietyillä tiedon käyttäjän rooleilla, on jatkossa annettava pakollisina hakuehtoina aikavälin lisäksi maksajan ja tulonsaajan tunnisteet. Lisäksi käyttäjien lokitietojen raportteja on tarkennettu.

Lue lisää tällä hetkellä tiedossa olevista vuoden 2025 vuosimuutoksista

Tutustu kevään 2024 ohjelmistopäivän materiaaliin Tapahtumat-sivullamme

Tutustu vuoden 2025 teknisiin ohjeisiin Dokumentaatio-sivullamme

Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2025 tai sen jälkeen. Järjestämme joulukuussa asiakastilaisuuden, jossa vuodenvaihteessa voimaanastuvat muutokset käydään kokonaisuudessaan läpi.

Tutustu myös:

Ohjelmistokehittäjät: Pysy ajan tasalla tulorekisterin muutoksista - päivitä yhteyshenkilöt

Sivu on viimeksi päivitetty 8.7.2024