Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Vuosi-ilmoitus luonnollisen henkilön ja kuolinpesän maksamista eläkkeistä, etuuksista ja veronalaisista syytingeistä

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on ilmoitettava Verohallinnolle maksamansa eläkkeet, etuudet ja veronalaiset syytingit.

Vuosi-ilmoitus annetaan ensimmäisen kerran vuodelta 2021.

Oikeushenkilöt, jotka maksavat eläkkeitä tai etuuksia, kuten eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt ja kunnat ilmoittavat maksamansa suoritukset tulorekisteriin etuustietoilmoituksella tulorekisterin ohjeiden mukaisesti. Työnantajan maksamat eläkkeet ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella tulorekisterin ohjeiden mukaisesti.

Milloin tiedot pitää antaa?

Vuosi-ilmoituksen pitää olla Verohallinnossa viimeistään maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun viimeisenä päivänä (31.1.). Jos määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

Miten vuosi-ilmoitus annetaan?

Anna ilmoitus Verohallinnolle vuosittain turvasähköpostilla. Ilmoita saajakohtaisesti seuraavat tiedot esimerkiksi Excel-taulukossa turvasähköpostin liitteenä:

  • maksajan nimi
  • maksajan henkilö- tai y-tunnus
  • saajan nimi
  • saajan henkilötunnus
  • mistä suorituksesta on kyse
  • suorituksen määrä yhteensä
  • ennakonpidätyksen määrä yhteensä
  • maksuvuosi

Saat tarkemmat lähetysohjeet osoitteesta ohjelmistotalot(at)vero.fi

Tarvittaessa voit antaa tiedot myös paperilla. Vuosi-ilmoituksen voit palauttaa osoitteeseen:

Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu
PL 300
00052 VERO

 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.2.2021