Rakentamisilmoitus, kotitalous (3714, 3715, 3716)

Kotitalouksien on annettava Verohallinnolle rakentamisilmoitus kaikista rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on annettava ennen rakennustarkastajan käyntiä.

  • jos urakoitsijoita on enemmän kuin yksi, anna myös liitelomake 3716
  • jos työntekijöitä on enemmän kuin yksi, anna myös liitelomake 3714

Ilmoita OmaVerossa

Lomakkeen palautusosoite on lomakkeen etusivulla.