Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veroilmoituksen antamisajan pidentäminen, yhteisöt (3105)

Tätä hakemusta käyttävät osakeyhtiöt ja muut yhteisöt.

Verohallinto voi erityisestä syystä pidentää veroilmoituksen tai siihen liitettävien tietojen ja selvitysten antamisaikaa. Veroilmoituksen antamisaikaan myönnetään pidennystä vain, jos pyyntöön on erityisiä syitä. Pyyntö on tehtävä ennen veroilmoituksen antamisajan päättymistä.

Hae lisäaikaa OmaVerossa

Yhdellä hakemuksella voi hakea veroilmoituksen antamisajan pidennystä ainoastaan yhdelle yhteisölle.

Jos haet lisäaikaa paperilomakkeella, palauta lomake osoitteeseen, joka on merkitty lomakkeeseen.


Verohallinto voi käyttää asiasi ratkaisemisessa automaattista päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös asiastasi voidaan tehdä osittain tai kokonaan automaattisesti. Lue lisää automaattisesta päätöksenteosta Verohallinnossa

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2023