Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi, yhteisöt (3105)

Tätä hakemusta käyttävät osakeyhtiöt ja muut yhteisöt.

Verohallinto voi erityisestä syystä pidentää veroilmoituksen tai siihen liitettävien tietojen ja selvitysten antamisaikaa. Veroilmoituksen antamisaikaan myönnetään pidennystä vain, jos pyyntöön on erityisiä syitä. Pyyntö on tehtävä ennen veroilmoituksen antamisajan päättymistä.

Yhdellä hakemuksella voi hakea veroilmoituksen antamisajan pidennystä ainoastaan yhdelle yhteisölle.

Hakemus lähetetään osoitteeseen

Verohallinto
Yhteisöjen hakemusten optinen lukupalvelu
PL 500
00052  VERO