Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Anna vihje verovilpistä

Tällä vihjetietolomakkeella voit kertoa havaitsemastasi verovilppiepäilystä. Voit lähettää vihjeesi nimettömästi ilman, että lähettäjän tiedot selviävät.

Voit kertoa tällä lomakkeella myös autoverotukseen liittyvistä vilppiepäilystä. Merkitse tällöin rasti kohtaan muu asia ja kirjoita lisätietoihin havaintosi asiasta. Autoverotusta koskevan vihjeen asiakuvauksessa olisi hyvä yksilöidä ajoneuvon merkki, rekisterinumero ja miten havainto on tehty.

Julkisuuslain mukaisesti Verohallinnon on yleensä annettava tieto vihjeen sisällöstä, jos henkilö tai asianosainen, jota vihje koskee, pyytää sitä. Vihjetiedon antaja ei ole asianosainen, joten salassapitosäännösten vuoksi emme voi antaa hänelle tietoja asian käsittelystä.

Lue lisää vihjetietolomakkeesta.

Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia. Jos lähetys on onnistunut, saat kuittauksen vihjeen vastaanottamisesta.

Älä käytä tätä lomaketta, jos olet ilmoittamassa väärinkäytösepäilyä Verohallinnon toiminnassa. Verohallinnon väärinkäytösepäilyä koskevan ilmoituksen voi tehdä kansallisen, ulkoisen ilmoituskananavan kautta. Lue lisää ulkoisesta ilmoituskanavasta.

Miten asia liittyy verotukseen?
Voit valita yhden tai useamman kohdan (pakollinen) *

Kenestä ilmoitus tehdään (yritys tai henkilö)?

Ketkä muut liittyvät asiaan?

Tässä kohdassa voit kertoa liikekumppanista, työntekijästä, sopimusosapuolesta tai muusta henkilöstä, joka todellisuudessa toimii yrityksessä. Tarvittaessa voit kertoa muista asiaan liittyvistä yhtiöistä tai henkilöistä vapaamuotoisessa kentässä.

Missä yritystoimintaa harjoitetaan?
(Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon)

Miten merkittävä asia on?
Tässä voit ilmoittaa oman käsityksesi vilpin euromäärästä ja kestoajasta.

Miten ilmoittamasi tiedot on saatu?

Miten asia on todennettavissa?

Sivu on viimeksi päivitetty 31.3.2023