Puuttuvista tiedoista ilmoittaminen

Rekisteriin on ilmoitettava positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 19 §:n mukaan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot sekä niiden muutokset siltä osin kuin tiedot ovat kohtuullisin toimenpitein ilmoitusvelvollisen saatavilla.

Tietojen ilmoittaminen positiiviseen luottotietorekisteriin -ohjeessa on kuvattu yksityiskohtaisesti ilmoitusvelvollisuus, ilmoitettavat luotot, ilmoittamisen määräajat, ilmoitusten tietosisältö sekä ilmoittamisen menettelyt. 

Jos tietoja puuttuu eli jokin tai jotkin ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot eivät ole ilmoitusvelvollisen saatavilla kohtuullisin toimenpitein, Tulorekisteriyksikkö pyytää ilmoittamaan asiasta kirjallisesti. Vapaamuotoinen ilmoitus tehdään rekisterin yhteydenottolomakkeella.

Olemassa olevan luottokannan osalta pyydämme ilmoittamaan puuttuvista tiedoista 31.3.2024 mennessä. 1.4.2024 lähtien suosittelemme ilmoittamaan puuttuvista tiedoista kahden viikon kuluessa luottojen ilmoittamisesta.

Ilmoituksessa tulee kertoa, mikä tieto ei ole saatavilla ja miksi sekä millaisia luottoja puute koskee. Ilmoitus on luonteeltaan yleinen ja vapaamuotoinen. Siinä ei tule antaa yksilöiviä tietoja luotoista, kuten henkilötietoja tai luoton numeroita, joita puute koskee.

Ilmoituksen tietojen avulla Tulorekisteriyksikkö voi kohdistaa valvontatoimenpiteet aitoihin ilmoituspuutteisiin.

Esimerkkejä

  • Esimerkki 1: Luotonantajalla ei ole vanhoista luotoistaan tietoa "Todellinen vuosikorko sopimushetkellä" järjestelmässään rakenteellisesti tallennettuna, vaan tieto löytyy vain paperisista tai skannatuista alkuperäisistä luottosopimuksista. Luotonantajan näkemyksen mukaan vanhoista luotoista ei ole kohtuullisin toimenpitein mahdollista ilmoittaa tätä tietoa, joten se jätetään vanhojen luottojen ilmoituksissa antamatta.
    • Luotonantaja tekee Tulorekisteriyksikölle ilmoituksen, jossa se kertoo, että ennen päivämäärää xx.xx.xxxx myönnetyistä luotoista rekisteriin ei ole ilmoitettu todellista vuosikorkoa sopimushetkellä, koska se ei ole ollut kohtuullisin toimenpitein mahdollista, sekä perustelee, miksi näin on.
  • Esimerkki 2: Luotonantaja ei ole ennen positiivisen luottotietorekisterin käyttöönottoa merkinnyt järjestelmiinsä luottokohtaisesti tietoa siitä, onko kyseessä kuluttajansuojalain 7 tai 7 a luvun soveltamisalaan kuuluva luotto. Luotonantajan näkemyksen mukaan vanhoista luotoista ei ole kohtuullisin toimenpitein mahdollista ilmoittaa tätä tietoa, joten se jätetään vanhojen luottojen ilmoituksissa antamatta.
    • Luotonantaja tekee Tulorekisteriyksikölle ilmoituksen, jossa se kertoo, että ennen päivämäärää xx.xx.xxxx myönnetyistä luotoista rekisteriin ei ole ilmoitettu, onko kyseessä kuluttajansuojalain 7 tai 7 a luvun soveltamisalaan kuuluva luotto, koska se ei ole ollut kohtuullisin toimenpitein mahdollista, sekä perustelee, miksi näin on.

Milloin ilmoitusta puuttuvista tiedoista ei tarvitse tehdä?

Ilmoitusta puuttuvista tiedoista ei tarvitse tehdä silloin, jos kyseistä tietoa ei ole ilmoitettavaan luottoon liittyen olemassa.

  • Esimerkki 3: Jos luottoon ei ole sovittu lyhennysvapaita, ei luoton ilmoituksessa tällöin anneta tietoja lyhennysvapaista eikä ilmoitusta puuttuvista tiedoista tarvitse tehdä.
  • Esimerkki 4: Jos luottoon ei ole sovittu korkokattoa tai korkoputkea, jätetään näihin liittyvät tietokentät luoton ilmoituksessa täyttämättä eikä ilmoitusta puuttuvista tiedoista tarvitse tehdä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2024