Luotettavaa ja ajantasaista tietoa luottopäätöksen tueksi

Mikä on positiivinen luottotietorekisteri?  

Positiiviseen luottotietorekisteriin kootaan tiedot yksityishenkilöille myönnetyistä luotoista. Rekisterin tietojen avulla luotonantaja saa ajantasaisen kokonaiskuvan luotonhakijan luotoista ja tuloista. Tämä auttaa luotonantajaa arvioimaan luotonhakijan luottokelpoisuutta luotettavasti. Positiivisen luottotietorekisterin määrittelee siitä annettu laki.Rekisterinpitäjä on Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

Laki positiivisesta luottotietorekisteristä 739/2022 (finlex.fi)

Rekisterin toimintaperiaate

Luotonantajat ilmoittavat luottotietorekisteriin tiedot myöntämistään luotoista sekä luoton tapahtumista ja muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi lyhennykset, luottosopimuksen muutokset sekä maksuviiveet. Tietojen ilmoittaminen rekisteriin on pakollista, ja tiedot ilmoitetaan positiivisen luottotietorekisterin tarjoamien rajapintojen kautta. Tiedot uusista luotoista pitää ilmoittaa viimeistään sopimuksentekopäivää seuraavana päivänä ja tiedot luottojen muutoksista kahden arkipäivän kuluessa. Maksuviiveet ilmoitetaan rekisteriin, kun maksu on viivästynyt 60 päivää.

Kun yksityishenkilö hakee lainaa, luotonantajalla on velvollisuus tarkistaa luotonhakijan luottokelpoisuus. Luotonantaja pyytää tätä varten positiivisesta luottotietorekisteristä luottotietorekisteriotteen. Otteessa on ajantasaiset tiedot rekisteriin ilmoitetuista luotonhakijan luotoista sekä hänen tuloistaan. Luottotietorekisteriote on luotonantajalle maksullinen.

Yksityishenkilö voi tarkastella rekisterin sähköisessä asiointipalvelussa omien luottojensa tietoja. Lisäksi jokainen voi tehdä itselleen vapaaehtoisen luottokiellon maksutta.

Rekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa

Yksityiskohtaisempia tietoja käyttöönotosta on sivulla Käyttöönotto.

Ensimmäisessä vaiheessa luotonantajat ilmoittavat rekisteriin tiedot kuluttajaluotoista ja kuluttajaluottoihin rinnastuvista luotoista.

 • Tietojen ilmoittaminen alkaa 1.2.2024.
 • Luottotietorekisteriotteiden hyödyntäminen alkaa 1.4.2024.

Toisessa vaiheessa luotonantajat alkavat ilmoittaa yksityishenkilöille myönnettyjä muita kuin kuluttajaluottoja. Tällaisia luottoja ovat esimerkiksi yksityisten elinkeinonharjoittajien elinkeinotoimintaan otetut luotot.

 • Tietojen ilmoittaminen alkaa 1.12.2025.
 • Luottotietorekisteriotteiden hyödyntäminen alkaa 1.4.2026.

Ilmoitusvelvolliset luotonantajat

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan seuraavilla elinkeinonharjoittajilla on velvollisuus ilmoittaa kuluttajaluottojen ja niihin rinnastuvien luottojen tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin:

 1. Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) mukaisesti Finanssivalvonnan valvonnassa olevat:
   1. luotto- ja rahoituspalveluita tarjoavat elinkeinonharjoittajat (4 §:n 1 momentti)
   2. ulkomaisten ETA-valvottavien Suomessa olevat sivuliikkeet (4 §:n 5 momentti)
   3. ulkomaiset valvottavat, jotka tarjoavat palveluita Suomessa ilman sivuliikettä (4 §:n 5 momentti).
 2. Eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain (186/2023, tulee voimaan 1.7.2023) mukaisesti rekisteriin merkityt luotonantajat ja luotonvälittäjät. Tämä rekisteri on vielä toistaiseksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämä, mutta se siirtyy Finanssivalvonnalle 1.7.2023.
 3. Muut elinkeinonharjoittajat, joille ilmoitettavasta luottosopimuksesta johtuvat luotonantajan oikeudet ovat siirtyneet (siirronsaajat).

Lisäksi Kela ilmoittaa rekisteriin opintolainojen takaussaatavat. Valtiokonttori ei ilmoita takaussaatavakantaa, joka sillä on perittävänä.

Ilmoitusvelvollisuudesta ohjeistetaan tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen positiiviseen luottotietorekisteriin.

Mitä tietoja positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitetaan?

Luotonantajien on ilmoitettava rekisteriin tiedot sellaisille yksityishenkilöille myönnetyistä luotoista, joilla on luoton myöntämishetkellä suomalainen henkilötunnus ja lisäksi asuinpaikka Suomessa. Ulkomailla asuvan henkilön tiedot saa ilmoittaa rekisteriin, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja lisäksi tuloja Suomesta tai muu erityinen side Suomeen. Luotonantaja tekee näissä tilanteissa tulkinnan siitä, onko henkilöllä erityinen side Suomeen. Henkilön iällä ei ole merkitystä, eli myös tiedot alaikäisten luotoista ilmoitetaan rekisteriin.

Luotonantajat ilmoittavat positiiviseen luottotietorekisteriin ensimmäisessä vaiheessa tiedot myönnetyistä kuluttajaluotoista ja niihin rinnastuvista luotoista. Vertaislainanvälittäjät ilmoittavat tiedot kuluttajille välittämistään luotoista. Lisäksi Kela ilmoittaa tiedot opintolainojen takaussaatavista.

Kuluttajaluotoilla tarkoitetaan luottoja, joihin sovelletaan kuluttajansuojalain (38/1978) 7 tai 7 a lukua. Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä.

Kuluttajaluottoon rinnastetaan vuokra- tai muu sellainen sopimus, jonka nojalla tavara luovutetaan kuluttajan hallintaan ja jonka ehtojen mukaan tavaran käteishinta ja luottokustannukset tulevat suoritetuiksi vuokrakaudella tai jonka ehtojen mukaan kuluttaja voi muutoin tulla tavaran omistajaksi sopimuksen päättyessä. Tällaista sopimusta kutsutaan positiivisessa luottotietorekisterissä leasingsopimukseksi.

Luotoista ilmoitettavat tiedot on määritelty positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa. Ilmoitettavat tiedot kuvataan positiivisen luottotietorekisterin rajapintakuvauksissa, ja ilmoittamista ohjeistetaan tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen positiiviseen luottotietorekisteriin.

Esimerkkejä ilmoitettavista luotoista:

 • Asuntolainat
 • Luottokortit
 • Kulutusluotot
 • Osamaksusopimukset
 • Opintolainat
 • Leasingluotot (Sellaisia leasingsopimuksia ei ilmoiteta rekisteriin, joissa on kyse ainoastaan vuokrauksesta ja joiden sopimusehtojen mukaan tavaran omistus ei voi siirtyä kuluttajalle.)
 • Ostetut kuluttajaluottosaatavat

Pysy ajan tasalla

Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hanke lähettää sidosryhmille säännöllisesti ajankohtaista tietoa positiivisen luottotietorekisterin kehittämisestä ja sidosryhmätestauksesta sekä järjestää myös infotilaisuuksia. Saat ajankohtaiset tiedot ja kutsut tilaisuuksiin liittymällä sidosryhmäpostituslistallemme. Liity postituslistalle lähettämällä pyyntö osoitteeseen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Voit lähettää sähköpostitse myös kysymyksiä positiivisen luottotietorekisterin valmistelusta. Päivitämme UKK-sivua säännöllisesti.

Viimeisimmät tiedot sidosryhmätapahtumista ja -julkaisuista saat sivulta Ajankohtaista sidosryhmille.

Tutustu sanastoon

Linkit ohjautuvat sivustolle sanastot.suomi.fi ja avautuvat uuteen välilehteen.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.10.2022