Oikeat tiedot tulorekisterissä ovat kaikkien etu

12.7.2022

Tulorekisteritietoja käyttävät monet eri tahot ja viranomaiset useisiin käyttötarkoituksiin. On tärkeää, että tiedot on ilmoitettu oikein tulorekisteriin. Oikeat tulorekisteritiedot ovat niin työnantajan kuin tulonsaajankin etu.

Esimerkiksi Kela myöntää työnantajille maksettavat päivärahat tulorekisterin tietojen perusteella. Jos tiedot ovat virheelliset, myös työnantajalle maksettava päiväraha on väärän suuruinen.

Myös jokainen tulonsaaja tarvitsee palkkatietoja esimerkiksi tilanteissa, joissa pitää muuttaa verokorttia, tarkistaa esitäytetty veroilmoitus tai hakea tukea tai vanhempainpäivärahaa. Aikaisemmin tulonsaajan piti etsiä tiedot paperiselta palkkalaskelmalta tai verotuspäätöksestä. Nyt viranomaiset saavat tiedot suoraan tulorekisteristä käyttöönsä.

Pyydä suorituksen maksajaa korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot

Jos tulorekisterin tiedoissa on virhe tai puute, pyydä työnantajaa korjaamaan se, jotta päätökset perustuvat oikeisiin tietoihin ja esimerkiksi etuushakemuksen käsittely sujuu vaivattomasti.

Jos tulonsaaja korjaa tiedot itse esimerkiksi vain esitäytettyyn veroilmoitukseen tai etuushakemukseen, tiedot jäävät virheellisinä tulorekisteriin ja ovat virheelliset tulevissa päätöksissä. Tulonsaajan korjaamat tiedot eivät välity esimerkiksi esitäytetystä veroilmoituksesta tulorekisteriin, jonne palkkatiedot ensisijaisesti ilmoitetaan.

Työnantaja on velvollinen korjaamaan virheet tai puutteet tiedoissa. Tulonsaaja ei voi itse korjata tietoja tulorekisteriin. Myöskään tulorekisteri ei voi korjata tietoja. Jos suorituksen maksaja pyynnöstä huolimatta ei korjaa tulorekisterin tietoja, on tulonsaajan ilmoitettava oikeat tiedot aina erikseen kullekin tiedon käyttäjälle.

Lue lisää tietojen korjaamisesta tulorekisterissä.

Mihin tulorekisterin tietoja hyödynnetään?

Tulorekisterin reaaliaikaisia tietoja käyttää päätöksenteossaan tai muissa lakisääteisissä tehtävissään yli 300 organisaatiota. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin ne ovat oikeutettuja ja mitä ne tarvitsevat toiminnassaan.

Käyttäjät kertovat -juttusarjassa organisaatiot kertovat tulorekisterin tietojen käytön hyödyistä ja haasteista omasta näkökulmaan.

Lue koko juttusarja:

Verohallinto: tulorekisteri on tuonut aidosti parannuksia prosesseihin

Työttömyyskassat: tiedot tulisi ilmoittaa mahdollisimman laajoina tulorekisteriin

Työtapaturmavakuuttajat: tulorekisterin hyödyntämispotentiaali on kiinni siitä, että tiedot on ilmoitettu sinne oikein

Työeläkeyhtiöt: tietojen reaaliaikaisuus on tulorekisterin perusidea

Kela: mitä tarkemmin tiedot annetaan, sitä valmiimpia ne ovat käytettäväksi

KEHA-keskus: täydentävät tiedot ovat meille välttämättömiä

Tilastokeskus: tulorekisteri on kasvattanut monta puroa yhdeksi joeksi

Sivu on viimeksi päivitetty 12.7.2022