Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallituksen päätös arvonlisäverolain 209 m §:ssä tarkoitetusta selvityksestä

Antopäivä
12.12.2007
Diaarinumero
1877/40/2007
Voimassaolo
- 31.12.2018

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007


Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 209 m §:n nojalla määrännyt:

1 §

Kiinteistöinvestoinnin suorittamiseen liittyvät laskut, tositteet sekä arvonlisäverolain 103 §:n 2 momentissa, 209 g §:ssä ja 209 i §:ssä tarkoitetut selvitykset voidaan korvata 209 j §:n 3 momentissa säädetyn ajan jälkeen selvityksellä, josta käy ilmi:

  1. selvityksen laatimispäivä;
  2. kiinteistöinvestoinnin hankkijan nimi, osoite sekä Y-tunnus;
  3. hankinnan luonne;
  4. arvonlisäverolain 121 a §:n 2 momentissa tarkoitettu rakentamispalvelun valmistumisajankohta tai kiinteistön vastaanottoajankohta:
  5. arvonlisäverolain 121 d §:n 2 momentissa tarkoitettu kiinteistöinvestointia koskeva hankintaan sisältyvä vero; ja
  6. se osa kiinteistöinvestoinnin hankintaan sisältyvästä verosta, josta on rakentamispalvelun valmistumisen tai kiinteistön vastaanottamisen yhteydessä voitu tehdä vähennys.

Verovelvollisen on lisäksi säilytettävä kiinteistöinvestoinnin hankintaan sisältyvän arvonlisäveron määräytymiseen liittyvät urakkasopimukset, kauppakirjat ja muut vastaavat asiakirjat.

2 §

Jos edellä 1 §:ssä mainitut tiedot muuttuvat, selvitykseen on merkittävä muutoksen syy ja ajankohta, muuttuneet tiedot sekä muutoksen merkitsemispäivä.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007

Pääjohtaja  Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja  Soili SinisaloSivu on viimeksi päivitetty 18.12.2007