Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa

Antopäivä
16.11.2023
Diaarinumero
VH/5859/00.01.00/2023
Voimassaolo
20.11.2023 - Toistaiseksi

Verohallinto on tuloverolain (1535/1992) 93 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1123/2022, nojalla määrännyt, että asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnettävä vähennys lasketaan muiden kulkuneuvojen kuin oman auton tai käyttöetuauton osalta, silloin kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa, seuraavasti:

1 §

Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työpaikan väliseen matkaan seuraavaa omistamaansa tai hallitsemaansa kulkuneuvoa vähennyksen määrät ovat:

Moottoripyörä ja kevyt nelipyörä 0,20 euroa kilometriltä
Mopo 0,11 euroa kilometriltä
Polkupyörä 100 euroa vuodessa

2 §

Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työpaikan väliseen matkaansa työnantajan omistamaa tai hallitsemaa autoa, josta työnantaja suorittaa autosta johtuvat kustannukset (vapaa autoetu), vähennyksen määrä on 0,21 euroa kilometriltä.

3 §

Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työpaikan väliseen matkaansa muuta kuin edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettua kulkuneuvoa, taikka muuta kuin tuloverolain 93 §:n 2 momentissa (1123/2022) tarkoitettua omaa autoa tai käyttöetuautoa, vähennys myönnetään kustannuksista esitetyn luotettavan selvityksen perusteella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 2023.

 

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2023

 

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Lauri Luukkonen

Sivu on viimeksi päivitetty 17.11.2023