Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Konkurssin aiheuttamat muutokset – osakeyhtiö ja osuuskunta

Konkurssiin asettaminen lopettaa osakeyhtiön tai osuuskunnan elinkeinotoiminnan. Omaisuuden määräysvalta siirtyy silloin konkurssipesälle. Konkurssipesä voi kuitenkin päättää jatkaa konkurssiin menneen osakeyhtiön tai osuuskunnan liiketoimintaa. Konkurssipesä on vastuussa tästä toiminnasta aiheutuvista veroista.

Konkurssimenettelyn alkaminen

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta ei pysty vastaamaan veloistaan, se voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssi on menettely, jossa osakeyhtiön tai osuuskunnan koko omaisuus käytetään yhdellä kertaa velkojen maksuksi. Varat jaetaan velkojille siinä suhteessa kuin heillä on saatavia. Konkurssiin asettamisesta päättää käräjäoikeus joko velallisen tai velkojan hakemuksesta. Samalla käräjäoikeus määrää pesänhoitajan huolehtimaan konkurssipesän selvittämisestä. Konkurssiin asetettu osakeyhtiö tai osuuskunta purkautuu, kun lopputilitys on hyväksytty velkojainkokouksessa.

Konkurssipesän pesänhoitajan ohje

Ilmoitusvelvollisuus säilyy

Pesänhoitajan on huolehdittava myös siitä, että konkurssimenettelyn ajalta hoidetaan ilmoitukset Verohallintoon. Esimerkiksi veroilmoitus on annettava ajallaan. Ilmoitusvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes lopputilitys on konkurssissa hyväksytty ja omaisuutta ei ole enää jäljellä.

Konkurssipesä voi jatkaa liiketoimintaa

Osakeyhtiön tai osuuskunnan liiketoiminta päättyy konkurssiin asettamiseen. Jos konkurssipesä jatkaa itsenäisesti konkurssiin menneen osakeyhtiön tai osuuskunnan liiketoimintaa, konkurssipesä saa oman Y-tunnuksen. Konkurssipesä hakee Y-tunnuksen perustamisilmoituksella Y1. Samalla konkurssipesä voi esimerkiksi ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, jos konkurssivelallisen arvonlisäverovelvollisuutta halutaan jatkaa omaisuuden realisoinnin ajan.

Sen jälkeen, kun konkurssipesä on saanut oman Y-tunnuksen, konkurssipesä voi hakeutua Verohallinnon rekistereihin OmaVerossa. Vaihtoehtoisesti se voi hakeutua rekistereihin YTJ:n muutosilmoituksella Y4.

Liiketoimintaa jatkavan konkurssipesän on huolehdittava yleisistä ilmoittamis- ja maksuvelvollisuuksista Verohallintoon.

Konkurssi ei muuta verotusta

Konkurssipesä ei ole erillinen verovelvollinen eikä konkurssi muutoinkaan muuta osakeyhtiön tai osuuskunnan verotusta. Ainoastaan konkurssipesän omasta elinkeinotoiminnasta johtuvat verot kuuluvat konkurssipesän maksettavaksi. Konkurssiin asetettu osakeyhtiö tai osuuskunta on verovelvollinen kaikesta muusta tulosta samalla tavoin kuin ennen konkurssimenettelyn alkamista.

Pelkästään velallisen omaisuuden realisointi ei ole elinkeinotoiminnan harjoittamista, mutta esimerkiksi uuden vaihto-omaisuuden hankkiminen saattaa aiheuttaa sen, että konkurssipesän katsotaan harjoittavan elinkeinotoimintaa. Silloin toiminnasta mahdollisesti menevä vero määrätään konkurssipesän eikä konkurssivelallisen maksettavaksi.

Konkurssiin asettamisvuoden verotus toimitetaan normaaliin tapaan, eikä konkurssi muuta tilikautta. Konkurssiin asetettu osakeyhtiö tai osuuskunta antaa veroilmoituksen normaalilta tilikaudelta. Veroilmoitukseen on kuitenkin liitettävä välitilinpäätös, joka on laadittu konkurssiin asettamispäivälle. Ilmoitusvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes lopputilitys on konkurssissa hyväksytty ja omaisuutta ei ole enää jäljellä.

Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta

Konkurssipesän arvonlisäveroverovelvollisuus

Verohallinto poistaa konkurssiin asetetun osakeyhtiön tai osuuskunnan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, kun Verohallinto on saanut kaupparekisteristä tiedon konkurssiin asettamisesta. Konkurssipesä voi kuitenkin päättää, että konkurssivelallisen arvonlisäverovelvollisuutta jatketaan omaisuuden realisoinnin ajan tai että konkurssipesä jatkaa itsenäisesti liiketoimintaa.

Jos konkurssipesä jatkaa liiketoimintaa itsenäisesti ja konkurssipesän tilikauden liikevaihto on yli 15 000 euroa, konkurssipesä on arvonlisäverovelvollinen. Pesänhoitajan pitää hakea konkurssipesälle Y-tunnus ja ilmoittaa pesä arvonlisäverovelvolliseksi perustamisilmoituksella Y1. Ilmoitukseen täytyy liittää selvitys siitä, millaista toimintaa konkurssipesä alkaa harjoittaa. Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn konkurssipesän täytyy antaa arvonlisäveroilmoitus verokausittain. Konkurssipesän on myös huolehdittava arvonlisäveron maksamisesta. Arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa OmaVerossa.

Lisätietoa arvonlisäveron ilmoittamisesta ja maksamisesta

Ennakkoperintärekisteristä poistaminen

Verohallinto poistaa konkurssiin asetetun osakeyhtiön tai osuuskunnan ennakkoperintärekisteristä, kun Verohallinto on saanut kaupparekisteristä tiedon konkurssiin asettamisesta.

Konkurssipesä voi tarvittaessa hakeutua ennakkoperintärekisteriin perustamisilmoituksella Y1. Ilmoitusta Y1 käytetään silloin, kun pesänhoitaja hakee konkurssipesälle Y-tunnusta ja samalla konkurssipesä hakeutuu ennakkoperintärekisteriin ja muihin Verohallinnon rekistereihin.

Jos pesänhoitaja on jo aiemmin hakenut konkurssipesälle Y-tunnuksen, konkurssipesä voi hakeutua ennakkoperintärekisteriin joko OmaVerossa tai YTJ:n muutosilmoituksella Y4.

Verohallinto poistaa konkurssipesän rekisteristä, kun konkurssipesä ei oman ilmoituksensa mukaan enää vastaanota maksusuorituksia, kun konkurssipesä on antanut lopputilityksen tai kun konkurssi on rauennut varojen puuttuessa.

Työnantajavelvoitteet on hoidettava

Verohallinto poistaa konkurssiin asetetun osakeyhtiön tai osuuskunnan työnantajarekisteristä, kun Verohallinto on saanut kaupparekisteristä tiedon konkurssiin asettamisesta. Pesänhoitajan on huolehdittava siitä, että palkat ja työnantajasuoritukset ilmoitetaan ja maksetaan myös konkurssiin asettamisen jälkeen, jos palkanmaksua on ollut. Työnantajasuorituksia ovat esimerkiksi ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Pesänhoitajan on huolehdittava työnantajasuoritusten ilmoittamisesta ja maksamisesta myös siinä tapauksessa, että ilmoituksia on antamatta konkurssiin asettamista edeltävältä ajalta.

Perustamis-, muutos- ja lopettamisilmoitus

Pesänhoitaja antaa osakeyhtiön tai osuuskunnan lopettamisilmoituksen Y4 viimeistään silloin, kun konkurssipesän omaisuus on realisoitu. Jos konkurssipesä on jatkanut itsenäisesti liiketoimintaa, pesänhoitaja antaa konkurssipesän lopettamisilmoituksen Y4-lomakkeella viimeistään silloin, kun konkurssipesä lopettaa liiketoiminnan harjoittamisen.

Lisätietoa perustamisen, muutosten ja lopettamisen ilmoittamisesta yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelusta

Sivu on viimeksi päivitetty 2.9.2022