Verotuksen maakohtainen raportti – täyttöohje Lomake.fi-palveluun

Verotuksen maakohtainen raportti pitää antaa tilikaudelta, jos konsernituloslaskelman liikevaihto on ollut edellisellä tilikaudella vähintään 750 miljoonaa euroa ja konserniin kuuluu selvitysvelvollisen lisäksi vähintään yksi ulkomainen osapuoli. Verotuksen maakohtaisen raportin antaa yleensä konsernin ylin emoyritys.

Myös konserniin kuulumattoman yleisesti verovelvollisen yrityksen pitää antaa maakohtainen raportti, jos yrityksellä on ulkomailla sijaitseva kiinteä toimipaikka ja yrityksen liikevaihto on ollut raportointia edeltävällä tilikaudella vähintään 750 miljoonaa euroa.

Maakohtaisessa raportissa pitää ilmoittaa selvitysvelvollisen tiedot, verotuksellisten lainkäyttöalueiden yhteenvetotiedot ja niiden osapuolet sekä tarvittaessa lisätiedot. Anna maakohtainen raportti 12 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Lisätietoa maakohtaisesta raportoinnista.

Kun annat raportin, tarkista, että asioit yhtiön puolesta. Voit vaihtaa valintaa sivun yläosan linkistä "Vaihda asiakasta". Pääset asioimaan yhtiön puolesta, jos sinulla on siihen valtuudet.

Lomakkeen yläosassa on kenttä, jossa voit antaa ilmoitukselle nimen.

Lomakkeen tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia.

Aiemmin lähetetyt ilmoitukset ovat Tallennetut lomakkeet -palvelussa, missä voit katsella ja korjata niitä.

Ongelmatilanteissa voit lähettää yhteydenottopyynnön Verohallinnon sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

1 Uusi ilmoitus

1.1 Uusi ilmoitus: Ilmoituksen tyyppi ja raportin tunnus

Jos annat tilikauden maakohtaisen raportin ensimmäistä kertaa, ilmoituksen tyypiksi tulee aina "Uusi ilmoitus" ja raportille luodaan automaattisesti tunnus. Raportin tunnusta ei voi muokata.

Jos haluat poistaa aikaisemmin lähetyn ilmoituksen tai korjata ilmoituksen tietoja, siirry tämän ohjeen lukuun 2 (Aikaisemmin lähetyn ilmoituksen poistaminen) tai lukuun 3 (Aikaisemmin lähetetyn ilmoituksen tietojen korjaaminen).

1.2 Uusi ilmoitus: Selvitysvelvollinen ja ilmoituksen tiedot

Täytä ilmoituksen tähän osaan (osa 2) tiedot selvitysvelvollisesta eli maakohtaisen raportin antajasta. Anna myös tiedot ilmoituksesta.

Tässä osassa on oletusvalintana "Lisään alla ilmoittamani selvitysvelvollisen tiedot", kun maakohtainen raportti annetaan ensimmäistä kertaa kyseiselle verovuodelle.

Selvitysvelvollisen tiedot

Ilmoituksessa on valmiiksi näkyvissä sen yhtiön Y-tunnus, jonka puolesta asioit. Ilmoita lisäksi selvitysvelvollisen eli yhtiön virallinen nimi.  Kohdassa Muu nimi voit lisäksi tarvittaessa ilmoittaa jonkin toisen nimen, jota yhtiö tai konserni käyttää.

Huom.! Jos suomalainen Y-tunnus ei tule näkyviin, tarkista, että asioit yhtiön puolesta etkä omissa nimissäsi. Voit vaihtaa valintaa sivun yläreunassa olevasta Vaihda asiakasta -linkistä, jos sinulla on oikeudet asioida yhtiön nimissä.

Selvitysvelvollisen osoitetiedot

Ilmoita ainakin selvitysvelvollisen osoitteen sijaintivaltio ja kaupunki tai kunta.

Selvitysvelvollisen yhteyshenkilön tiedot

Ilmoita tässä sen henkilön tiedot, joka antaa tarvittaessa lisätietoja maakohtaisesta raportista.

Selvitysvelvollisen raportointirooli

Ilmoita, missä roolissa selvitysvelvollinen antaa raportin. Yleensä raportin antaa konsernin ylin emoyritys. Valitse silloin raportointirooliksi "Selvitysvelvollinen".

 • Selvitysvelvollinen on konsernin tai yrityksen osapuoli, joka ensisijassa antaa maakohtaisen raportin Verohallinnolle. Selvitysvelvollinen voi olla joko monikansallisen konsernin ylin emoyritys tai konserniin kuulumaton yleisesti verovelvollinen yritys, jolla on ulkomailla sijaitseva kiinteä toimipaikka.
 • Nimetty selvitysvelvollinen on monikansallisen konsernin ylimmän emoyrityksen, jonka verotuksellinen kotipaikka on EU:n ulkopuolella, nimeämä maakohtaisen raportin antava konserniyritys. Verohallinnolle annettavissa sähköisissä ilmoituksissa nimetystä selvitysvelvollisesta ja osoitetusta konserniin kuuluvasta osapuolesta käytetään yhteisesti termiä nimetty selvitysvelvollinen.
 • Toissijainen selvitysvelvollinen on maakohtaisen raportin antaja tilanteissa, joissa konsernin ylin emoyritys ei ole velvoitettu laatimaan raporttia ja muut laissa tarkemmin säännellyt edellytykset täyttyvät.

Ulkomaisen konsernin ylin emoyritys

Jos ylin emoyritys ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen, ilmoita ulkomaisen konsernin ylimmän emoyrityksen nimi ja TIN-tunnus (Tax Identification Number).

Jos ulkomaisen konsernin ylin emoyritys on kieltäytynyt antamasta verotuksen maakohtaisen raportin tietoja, ilmoita myös se tässä kohdassa.

 • Suomeen raportoivan toissijaisen selvitysvelvollisen on ilmoitettava Verohallinnolle, jos toissijainen selvitysvelvollinen on pyytänyt tietoja ulkomaiselta konsernin ylimmältä emoyritykseltä VML 14 d §:n 5 momentissa säädetyn maakohtaisen raportin antamisvelvollisuutta koskevan velvoitteensa täyttämiseksi, mutta ulkomainen konsernin ylin emoyritys on kieltäytynyt niitä antamasta. Toissijainen selvitysvelvollinen on ainoastaan velvollinen antamaan sen saamat tai hankkimat hallussa olevat tiedot, jos ulkomainen konsernin ylin emoyritys on kieltäytynyt antamasta tietoja.

Kieli, jolla lisätiedot ilmoitetaan

Jos yhtiö antaa lisätietoja lomakkeen osassa 4 Lisätiedot, ilmoita tässä lisätietojen kieli. Suositus on englannin kieli.

Raportissa käytetty valuutta

Ilmoita valuutta, jota käytät lomakkeen osassa 3.2 Maakohtaiset taloudelliset tiedot.

 • Raportointivaluuttana voi käyttää sitä valuuttaa, jonka mukaan konsernin ylin emoyritys on laatinut konsernitilinpäätöksen. Ilmoita raportin luvut yhdenmukaisesti kaikki samassa valuutassa.

Tilikausi

Ilmoita, miltä tilikaudelta annat maakohtaisen raportin. Ilmoita tilikauden alkamis- ja päättymispäivä muodossa vvvv-kk-pp. Tarvittaessa voit ilmoittaa lisätietoja tilikaudesta, jos esimerkiksi tilikauden pituus on muuttunut tai se on muu kuin yksi vuosi.

1.3 Uusi ilmoitus: Verotuksen maakohtainen raportti

Ilmoita yhteenvetotiedot ja kaikki raportoitavat osapuolet lainkäyttöalueittain. Valitse lainkäyttöalueet ensin ilmoituksen osassa 3.1 Maakohtaiset tiedot, niin pääset lisäämään maakohtaisia tietoja osissa 3.2 ja 3.3.

1.3.1 Maakohtaiset tiedot

Ilmoita tässä osassa (osa 3.1) verotukselliset lainkäyttöalueet, joissa sijaitsee konserniin tai yritykseen kuuluvia osapuolia. Jos jollakin osapuolella ei poikkeuksellisesti ole verotuksellista kotipaikkaa, valitse Verotuksellinen lainkäyttöalue -valintalistasta vaihtoehto "X5 Ei valtiota".

Valitse ilmoituksen tyypiksi "Lisään alla ilmoittamani verotuksellisen lainkäyttöalueen tiedot", kun maakohtainen raportti annetaan ensimmäistä kertaa kyseiselle verovuodelle.

Valitse Lisää rivi, niin tiedot tulevat näkyviin täyttökenttien alla olevaan taulukkoon.

Toista vaiheet, kunnes olet ilmoittanut kaikkien raporttiin sisältyvien lainkäyttöalueiden tiedot.

Jos haluat tarkistaa, mitä tietoja olet ilmoittanut yksittäisestä taulukossa näkyvästä lainkäyttöalueesta, aktivoi lainkäyttöalueen rivi kaksoisklikkaamalla sitä. Aiemmin ilmoitetut tiedot tulevat näkyviin taulukon yläpuolella oleviin täyttökenttiin. Jos taulukossa on yli kymmenen verotuksellista lainkäyttöaluetta, voit siirtyä taulukon rivien välillä, kun klikkaat ensin taulukkoa ja käytät sitten nuolinäppäimiä.

Jos haluat muuttaa yksittäisen lainkäyttöalueen tietoja, aktivoi ensin lainkäyttöalueen rivi taulukosta kaksoisklikkaamalla riviä. Muokkaa sen jälkeen lainkäyttöalueen tietoja taulukon yläpuolella näkyvissä täyttökentissä. Klikkaa lopuksi Korvaa valittu rivi -painiketta.

Jos poistat taulukossa olevia tietoja, aktivoi verotuksellisen lainkäyttöalueen rivi tuplaklikkaamalla sitä taulukossa. Klikkaa sen jälkeen Poista valittu rivi -painiketta.

1.3.2 Maakohtaiset yhteenvetotiedot tuloista, veroista ja liiketoiminnasta

Anna ilmoituksen tässä osassa (osa 3.2) maakohtaiset yhteenvetotiedot verotuksellisista lainkäyttöaluista, joissa sijaitsee konserniin tai yritykseen kuuluvia osapuolia.

Valitse Lisää rivi, niin täyttämäsi tiedot tulevat näkyviin täyttökenttien alla olevaan taulukkoon.

Huom.! Jos et pysty lisäämään verotuksellista lainkäyttöaluetta lomakkeen osaan 3.2 (Maakohtaiset yhteenvetotiedot tuloista, veroista ja liiketoiminnasta), tarkista, että olet lisännyt saman lainkäyttöalueen osassa 3.1 Maakohtaiset tiedot.

Toista vaiheet, kunnes olet ilmoittanut kaikkien verotuksellisten lainkäyttöalueiden yhteenvetotiedot.

Jos haluat tarkistaa, mitä tietoja olet ilmoittanut, aktivoi haluamasi rivi taulukosta kaksoisklikkaamalla riviä. Ilmoitetut tiedot tulevat näkyviin taulukon yläpuolella oleviin täyttökenttiin. Jos taulukossa on yli kymmenen verotuksellista lainkäyttöaluetta, voit siirtyä rivien välillä, kun klikkaat ensin taulukkoa ja käytät sitten nuolinäppäimiä.

Jos haluat muokata tietoja, aktivoi ensin lainkäyttöalueen rivi taulukosta kaksoisklikkaamalla riviä. Muokkaa sen jälkeen tietoja taulukon yläpuolella näkyvissä kentissä ja klikkaa lopuksi Korvaa valittu rivi -painiketta.

Jos haluat poistaa taulukossa olevan lainkäyttöalueen kokonaan, aktivoi lainkäyttöalueen rivi taulukosta kaksoisklikkaamalla sitä. Valitse sen jälkeen "Poista valittu rivi".

1.3.3 Maakohtaiset osapuolet

Ilmoita tässä osassa (osa 3.3) verotuksellisen lainkäyttöalueen osapuolten tiedot yksitellen. Osapuolella tarkoitetaan laajasti erilaisia kansainvälisiä yritysmuotoja, kuten osakeyhtiöiden ja henkilöyhtiöiden kaltaisia toimijoita sekä kiinteitä toimipaikkoja. Konserniin kuuluvana osapuolena pidetään mitä tahansa yritystä, jossa konsernilla on määräysvalta.

Ilmoita osapuolen verotuksellinen kotipaikka. Ilmoita tarvittaessa myös verotuksellinen lainkäyttöalue, jonka mukaisesti osapuoli on organisoitu tai perustettu, jos se ei ole sama kuin verotuksellinen kotipaikka.

Ilmoita seuraavaksi osapuolen tunnus. Jos osapuoli sijaitsee Suomessa, ilmoita suomalainen Y-tunnus. Muussa tapauksessa ilmoita ulkomaisen osapuolen Y-tunnusta vastaava TIN-tunnus, jonka ulkomainen veroviranomainen on myöntänyt. Jos myöskään TIN-tunnusta ei ole, ilmoita muu ulkomainen tunnus ja sen tyyppi. Ilmoita myös tunnuksen myöntänyt valtio.

Ilmoita osapuolen virallinen nimi. Jos ilmoitat kiinteän toimipaikan tai sivuliikkeen, anna nimi muodossa Corporation X-Tax Jurisdiction Y PE.

Konsernin ylimmästä emoyhtiöstä ja selvitysvelvollisesta pitää ilmoittaa myös osapuolen rooli konsernissa. Rooliksi voit valita "Konsernin ylin emoyhtiö", "Selvitysvelvollinen" tai "Molemmat". Tyypillisesti suomalainen ylin emoyhtiö on selvitysvelvollinen ja antaa maakohtaisen raportin. Valitse silloin tämän yhtiön rooliksi "Molemmat". Harvinaisemmissa tilanteissa voi olla esimerkiksi niin, että konsernin ylin emoyhtiö on ulkomainen mutta konsernin suomalainen yhtiö antaa maakohtaisen raportin. Ilmoita tällaisessa tapauksessa ulkomaisen ylimmän emoyhtiön rooliksi "Konsernin ylin emoyhtiö" ja suomalaisen, raportin antavan yhtiön rooliksi "Selvitysvelvollinen".

Osapuolen osoitetiedot

Ilmoita osapuolen osoitetiedot.

Osapuolen pääasiallinen liiketoiminta

Valitse, mikä on osapuolen pääasiallista liiketoimintaa. Valitse kaikki vaihtoehdot, jotka vastaavat osapuolen pääasiallista liiketoimintaa valitulla lainkäyttöalueella.

Ilmoita tarvittaessa osapuolta koskeva lisätieto. Jos ilmoitat osapuolen harjoittamaksi toiminnaksi Muu (Other), ilmoita tässä kohdassa lisätietoa osapuolen toiminnasta.

Klikkaa Lisää rivi -painiketta, niin tiedot tulevat näkyviin täyttökenttien alla olevaan taulukkoon.

Toista vaiheet, kunnes olet ilmoittanut kaikki osapuolet.

Jos haluat tarkistaa, mitä tietoja olet ilmoittanut, aktivoi tietoa koskeva rivi taulukosta kaksoisklikkaamalla riviä. Ilmoitetut tiedot tulevat näkyviin taulukon yläpuolella oleviin täyttökenttiin. Jos taulukossa on yli kymmenen osapuolta, voit siirtyä rivien välillä, kun klikkaat ensin taulukkoa ja käytät sitten nuolinäppäimiä.

Jos haluat muokata taulukossa olevia tietoja, aktivoi ensin osapuolen rivi kaksoisklikkaamalla sitä taulukossa. Muokkaa sen jälkeen tietoja taulukon yläpuolella näkyvissä kentissä ja klikkaa lopuksi Korvaa valittu rivi -painiketta.

Jos haluat poistaa osapuolen tiedot, aktivoi osapuolen rivi kaksoisklikkaamalla sitä taulukossa. Klikkaa sen jälkeen Poista valittu rivi -painiketta.

1.4 Uusi ilmoitus: Lisätiedot

Ilmoita tässä osassa (osa 4) tarpeelliset lisätiedot, esimerkiksi keskivaluuttakurssi, jonka mukaan eri maiden tiedot on muunnettu yhdenmukaiseksi eli samaan valuuttaan. Voit kertoa lisätiedoissa myös esimerkiksi sen, mitä tietolähteitä selvityksen tekemiseen on käytetty. Voit ilmoittaa myös muita tietoja tai selvityksiä, jotka ovat tarpeen tai jotka helpottavat raportissa olevien tietojen ymmärtämistä. Kerro tässä kohdassa myös perustelut sille, jos aiempien vuosien raporteissa käytetty tietolähde on vaihdettu. Kerro myös, miten tietolähteen vaihtuminen vaikuttaa raporttiin.

Jos annat verovuoden maakohtaisen raportin ensimmäistä kertaa, valitse lisätietojen tyypiksi "Lisään tietoja alla ilmoittamani verotuksellisen lainkäyttöalueen lisätietoihin".

Jos lisätiedot liittyvät tiettyyn lainkäyttöalueeseen, valitse lainkäyttöalue. Voit valita myös lisätietojen aiheen.

Klikkaa sen jälkeen Lisää rivi -painiketta, niin tiedot tulevat näkyviin täyttökenttien alla olevaan taulukkoon.

Toista vaiheet, kunnes olet antanut kaikki tarvittavat lisätiedot.

Jos haluat tarkistaa, mitä tietoja olet ilmoittanut, aktivoi tietoja koskeva rivi taulukosta kaksoisklikkaamalla riviä. Ilmoitetut tiedot tulevat näkyviin taulukon yläpuolella oleviin täyttökenttiin. Jos taulukossa on yli viisi lisätietoriviä, voit siirtyä niiden välillä, kun klikkaat ensin taulukkoa ja käytät sitten nuolinäppäimiä.

Jos haluat muokata taulukossa olevia tietoja, aktivoi ensin lisätiedon rivi kaksoisklikkaamalla sitä taulukossa. Muokkaa sen jälkeen tietoja taulukon yläpuolella näkyvissä kentissä ja klikkaa lopuksi Korvaa valittu rivi -painiketta.

Jos haluat poistaa taulukossa olevia tietoja, aktivoi lisätietorivi kaksoisklikkaamalla sitä taulukossa. Klikkaa sen jälkeen Poista valittu rivi -painiketta.

1.5 Uusi ilmoitus: Ilmoituksen lähettäminen

Kun raportin tiedot on täytetty ja ilmoitus on valmis, lähetä ilmoitus Lähetä-painikkeesta. Et saa lähettämisestä erillistä vahvistusviestiä, mutta voit tarkistaa ilmoituksen tilan Tallennetut lomakkeet -palvelusta . Jos lähettäminen onnistui, ilmoituksen kohdalla näkyy "Lähetetty".

Jos haluat tallentaa keskeneräiset tiedot Tallennetut lomakkeet -palveluun, valitse Tallenna. Silloin tiedot eivät vielä välity Verohallintoon. Voit jatkaa lomakkeen täyttämistä myöhemmin.

Jos haluat tyhjentää lomakkeen ja jättää sen lähettämättä, valitse Peruuta.

Tulosta-painikkeesta voit tulostaa lomakkeen ennen sen lähettämistä tai tallentamista. Huomaa, että Tulosta-painike ei lähetä lomakkeen tietoja Verohallintoon eikä tallenna niitä. Tuloste ei siis ole kuittaus siitä, että ilmoitus on lähetetty Verohallintoon.

2 Aikaisemmin lähetetyn ilmoituksen poistaminen

Jos ilmoituksen antamiseen on käytetty virheellistä selvitysvelvollisen Y-tunnusta, koko ilmoitus pitää poistaa. Y-tunnusta ei voi siis muuttaa. Tee tällaisessa tapauksessa poistoilmoitus:

 1. Kirjaudu Tallennetut lomakkeet -palveluun.
 2. Hae palvelusta ilmoitus, jonka haluat poistaa.
 3. Avaa ilmoitus Käytä pohjana -linkistä. Jatka sen jälkeen tämän ohjeen kohdasta 2.1.

2.1 Poistoilmoitus: Ilmoituksen tyyppi ja raportin tunnus

Kun olet avannut ilmoituksen Käytä pohjana -linkistä, ilmoituksen tyyppinä näkyy automaattisesti "Korjaus- tai poistoilmoitus" (ilmoituksen osassa 1).

Järjestelmä näyttää myös aiemman raportin tunnuksen ja antaa poistoilmoitukselle uuden tunnuksen. Se näkyy kohdassa Korjattavan raportin tunnus. Näitä tunnuksia et voi itse muokata.

2.2 Poistoilmoitus: Selvitysvelvollinen ja ilmoituksen tiedot

Valitse ilmoituksen osassa 2 ilmoituksen tyypiksi "Poistan alla ilmoittamani selvitysvelvollisen kaikki aiemmin lähettämäni tiedot".

2.3 Poistoilmoitus: Ilmoituksen lähettäminen

Siirry lomakkeen loppuun ja valitse Lähetä-vaihtoehto. Huomaa, että poistoilmoituksessa tämä poistaa aikaisemman ilmoituksen kokonaan.

3 Aikaisemmin lähetetyn ilmoituksen tietojen korjaaminen

Jos haluat korjata aikaisemman ilmoituksen tietoja, anna korjausilmoitus. Huomaa, että et voi yhdistää samaan korjausilmoitukseen kokonaan uusia tietoja ja aiempien tietojen muutoksia (eli tietojen poistoja tai korjauksia). Yhdellä korjausilmoituksella voit siis vain ilmoittaa uutta tietoa tai vaihtoehtoisesti vain korjata ja poistaa tietoja.

 1. Kirjaudu Tallennetut lomakkeet -palveluun.
 2. Hae palvelusta ilmoitus, jota haluat korjata.
 3. Avaa ilmoitus Käytä pohjana -linkistä.
 4. Tee tarvittavat korjaukset aiemman ilmoituksen tietoihin. Ne näkyvät korjausilmoituksen pohjana. Katso tarkemmat ohjeet luvuista 3.1-3.5.

3.1 Korjausilmoitus: Ilmoituksen tyyppi ja raportin tunnus

Kun olet avannut ilmoituksen Käytä pohjana -linkistä, ilmoituksen tyyppinä näkyy automaattisesti "Korjaus- tai poistoilmoitus" (ilmoituksen osassa 1).

Järjestelmä näyttää myös automaattisesti aiemman raportin tunnuksen ja antaa korjausilmoitukselle uuden tunnuksen. Näitä tunnuksia et voi itse muokata.

3.2 Korjausilmoitus: Selvitysvelvollinen ja ilmoituksen tiedot

Jos korjaat aikaisempia tietoja mutta selvitysvelvollisen tiedot eivät ole muuttuneet vaan korjaukset tulevat ilmoituksen muihin kohtiin, valitse ilmoituksen osassa 2 ilmoituksen tyypiksi "Selvitysvelvollisen tiedot eivät ole muuttuneet aiemmin ilmoitetusta".

Jos korjaat selvitysvelvollisen tietoja, valitse ilmoituksen tyypiksi "Korjaan alla ilmoittamani selvitysvelvollisen tietoja". Tee sitten tarvittavat muutokset selvitysvelvollisen tietoihin.

3.3 Korjausilmoitus: Verotuksen maakohtainen raportti

Huomaa, että ilmoituksen osassa 3.1 tekemäsi valinnat vaikuttavat siihen mitä ilmoituksen tietoja voit muuttaa ilmoituksen osissa 3.2 ja 3.3.

Huom. Voit ilmoittaa yhdellä korjausilmoituksella vain uutta tietoa tai tietojen korjauksia ja poistoja. Et siis voi yhdistää samaan ilmoitukseen kokonaan uusia tietoja ja aiempien tietojen muutoksia.

3.3.1 Maakohtaiset tiedot

Ilmoituksen osassa 3.1 voit valita, minkä verotuksellisen lainkäyttöalueentietoja haluat muuttaa osassa 3.2 ja 3.3.

Jos haluat korjata aikaisemmin annettuja tietoja, aktivoi ensin verotuksellisen lainkäyttöalueen rivi kaksoisklikkaamalla sitä taulukossa. Valitse sitten ilmoituksen tyypiksi "Korjaan alla ilmoittamani verotuksellisen lainkäyttöalueen yhteenvetotietoja/osapuolten tietoja". Klikkaa lopuksi Korvaa valittu rivi -painiketta. Jos taulukossa on yli kymmenen lainkäyttöaluetta, voit siirtyä niiden välillä, kun klikkaat ensin taulukkoa ja käytät sitten nuolinäppäimiä.

Jos haluat poistaa aikaisemmin annetun lainkäyttöalueen ja sen tiedot, aktivoi ensin poistettavan lainkäyttöalueen rivi kaksoisklikkaamalla sitä taulukossa. Valitse sitten ilmoituksen tyypiksi "Poistan alla ilmoittamani verotuksellisen lainkäyttöalueen kaikki aiemmin lähettämäni tiedot". Klikkaa lopuksi Korvaa valittu rivi -painiketta. Tämä toiminto poistaa valitsemasi lainkäyttöalueen kaikki tiedot myös ilmoituksen osista 3.2 ja 3.3.

Jos ilmoitat korjausilmoituksessa uuden lainkäyttöalueen, valitse verotuksellinen lainkäyttöalue ja sen jälkeen ilmoituksen tyypiksi "Lisään alla ilmoittamani verotuksellisen lainkäyttöalueen tiedot". Klikkaa sitten Lisää rivi -painiketta. Huomaa, että jos lisäät uusia lainkäyttöalueita, et voi tehdä samassa korjausilmoituksessa muita korjauksia tai poistoja.

3.3.2 Maakohtaiset yhteenvetotiedot tuloista, veroista ja liiketoiminnasta

Jos korjaat aikaisemmin annettuja tietoja, aktivoi ensin korjattavan lainkäyttöalueen rivi kaksoisklikkaamalla sitä taulukossa ja korjaa sitten tiedot täyttökenttiin. Klikkaa lopuksi Korvaa valittu rivi -painiketta. Jos taulukossa on yli kymmenen lainkäyttöaluetta, voit siirtyä niiden välillä, kun klikkaat ensin taulukkoa ja käytät sitten nuolinäppäimiä.  Huomaa, että pääset korjaamaan tietoja vain, jos olet aiemmin ilmoituksen osassa 3.1 valinnut ilmoituksen tyypiksi "Korjaan alla ilmoittamani verotuksellisen lainkäyttöalueen yhteenvetotietoja/osapuolten tietoja".

Jos ilmoitat uuden lainkäyttöalueen tietoja, valitse lainkäyttöalue, täytä maakohtaiset yhteenvetotiedot ja klikkaa lopuksi "Lisää valittu rivi" -painiketta. Huomaa, että pääset lisäämään lainkäyttöalueen tiedot vain, jos olet aiemmin ilmoituksen osassa 3.1 valinnut lainkäyttöalueen ilmoituksen tyypiksi "Lisään alla ilmoittamani verotuksellisen lainkäyttöalueen tiedot".

3.3.3 Maakohtaiset osapuolet

Jos korjaat aikaisemmin annettuja tietoja, aktivoi osapuolen rivi kaksoisklikkaamalla sitä taulukossa. Kun olet valinnut oikean osapuolen, korjaa tarvittavat tiedot täyttökenttiin taulukon yläpuolelle. Klikkaa lopuksi Korvaa valittu rivi -painiketta. Jos taulukossa on yli kymmenen osapuolta, voit siirtyä niiden välillä, kun klikkaat ensin taulukkoa ja käytät sitten nuolinäppäimiä.

Jos poistat taulukossa olevan osapuolen tiedot, aktivoi ensin poistettavan osapuolen rivi kaksoisklikkaamalla sitä taulukossa. Klikkaa sitten Poista valittu rivi -painiketta.

Jos lisäät uuden osapuolen tietoja, ilmoita osapuolen tiedot taulukon yläpuolella ja klikkaa Lisää rivi -painiketta.

Huomaa, että voit korjata, poistaa tai lisätä osapuolen tietoja vain, jos olet aiemmin ilmoituksen osassa 3.1 valinnut vastaavan ilmoituksen tyypin.

3.4 Korjausilmoitus: Lisätiedot

Jos korjaat aikaisemmin annettuja lisätietoja, aktivoi korjattavan lisätiedon rivi ensin kaksoisklikkaamalla sitä taulukossa. Valitse sitten ilmoituksen tyypiksi "Korjaan alla ilmoittamani verotuksellisen lainkäyttöalueen lisätietoja". Jos taulukossa on yli viisi lisätietoriviä, voit siirtyä rivien välillä, kun klikkaat ensin taulukkoa ja käytät sitten nuolinäppäimiä. Korjaa tarvittavat lisätiedot ja klikkaa lopuksi Korvaa valittu rivi -painiketta.

Jos poistat aikaisemmin annettuja lisätietoja, aktivoi poistettavan lisätiedon rivi ensin kaksoisklikkaamalla sitä taulukossa. Valitse sitten ilmoituksen tyypiksi "Poistan alla ilmoittamani verotuksellisen lainkäyttöalueen aiemmin lähettämäni lisätiedot". Klikkaa lopuksi Korvaa valittu rivi -painiketta.

Jos ilmoitat kokonaan uutta tietoa, valitse ilmoituksen tyypiksi "Lisään tietoja alla ilmoittamani verotuksellisen lainkäyttöalueen lisätietoihin". Anna uudet lisätiedot ja klikkaa lopuksi Lisää rivi -painiketta.

3.5 Korjausilmoitus: Ilmoituksen lähettäminen

Kun korjausilmoitus on valmis, lähetä se Lähetä-painikkeesta.