Ennakollinen keskustelu siirtohinnoittelukysymyksissä

Konserniverokeskuksessa asiakastapaamiset ovat useimmiten luonteeltaan ennakollisia keskusteluja. Ennakollinen keskustelu voidaan järjestää siirtohinnoitteluasioissa myös sellaisille asiakasyrityksille, joiden veroasioiden hoitoa ei ole keskitetty Konserniverokeskukseen. Ennakollisen keskustelun yhteydessä voidaan arvioida myös se, riittääkö yrityksen siirtohinnoittelukysymyksen ratkaisemiseksi pelkkä muistiolla annettu ohjaus vai onko yrityksen syytä hakea ennakkoratkaisua.

Ennakollisen keskustelun tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa varmistaa etuyhteysliiketoimen ja siirtohinnoittelun markkinaehtoisuuden toteutuminen ja siten parantaa yrityksen verotuksen ennustettavuutta ja oikeusvarmuutta. Ennakollinen keskustelu sopii esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

  • Vakiintuneen liiketoimen ja sen hinnoittelun markkinaehtoisuuden ja ajanmukaisuuden arviointi.
  • Uudelleenjärjestelyn vaikutukset konsernin sisäisiin liiketoimiin ja niiden hinnoitteluun (esimerkiksi tuotantotoimintoja siirrettäessä tai myyntialueita järjesteltäessä).
  • Aineettomien oikeuksien siirtoon liittyvät siirtohinnoittelukysymykset (esimerkiksi aineettoman oikeuden myynti tai käyttöoikeuden luovutus).

Lue lisää ennakollisesta keskustelusta

Yhteydenottopyynnön tai kysymyksiä voi lähettää Verohallinnon sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu(a)vero.fi