Cross-Border Dialogue siirtohinnoittelukysymyksissä

Cross-Border Dialoguen tavoite on sama kuin ennakollisen keskustelun eli ohjata asiakasyritystä toimimaan verotuksellisesta näkökulmasta oikein ennen kuin järjestely on tapahtunut. Cross-Border Dialogue soveltuu rajat ylittäviin tilanteisiin eli tilanteisiin, jossa asiakasyrityksen tavoitteena on saada ohjaus yhteen verokysymykseen kahden tai useamman valtion veroviranomaiselta. Siirtohinnoittelua koskevat kysymykset soveltuvat erityisen hyvin keskusteltavaksi Cross-Border Dialogue -menettelyssä.

Eri valtioiden veroviranomaisten tulkinta esitettyyn verokysymykseen ja ohjauksen sitovuuteen perustuu kulloinkin kyseessä olevan valtion kansalliseen lainsäädäntöön. Suomen kansallisen verotusmenettelylain mukaisesti Suomen veroviranomaisen antama kirjallinen ohjaus on veroviranomaista sitova silloin, kun verotusmenettelylain (VML 26 §) mukaiset edellytyksen täyttyvät. Cross-Border Dialogue ei korvaa kotimaisia tai kansainvälisiä muutoksenhakukelpoisia ennakkoratkaisumenettelyjä tai ennakkosopimuksia, kuten Advance Pricing Agreement -menettelyä.

Tutustu menettelyn englanninkieliseen kuvaukseen

Yhteydenottopyynnön tai kysymyksiä voi lähettää Verohallinnon sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu(a)vero.fi