Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Täytäntöönpanon keskeyttäminen

Veron täytäntöönpanon keskeyttämisellä tarkoitetaan sitä, että veron ulosotto keskeytetään muutoksenhaun ajaksi. Asiakas voi hakea täytäntöönpanon keskeyttämistä Verohallinnolta oikaisuvaatimuksen yhteydessä.

Veron ulosotto voidaan keskeyttää muutoksenhaun ajaksi

Voit pyytää täytäntöönpanon keskeyttämistä muutoksenhaun ajaksi. Voit tehdä pyynnön oikaisuvaatimuksessa tai myöhemmin valituksessa. Voit tehdä täytäntöönpanon keskeyttämisestä myös erillisen pyynnön, kun oikaisuvaatimuksesi tai valituksesi on jo vireillä.

Täytäntöönpanon keskeyttäminen hyväksytään, jos oikaisuvaatimus tai valitus ei ole ilmeisen perusteeton.

Yleensä vero kannattaa maksaa, vaikka teet oikaisuvaatimuksen. Täytäntöönpanon keskeytystä ei kannata hakea, jos:

  • haluat välttyä viivästyskoroilta
  • aiot maksaa veron kokonaan muutoksenhausta huolimatta
  • haluat, että saamiasi veronpalautuksia käytetään oikaisuvaatimuksen kohteena olevan veron maksamiseen
  • tarvitset todistuksen verojen maksamisesta. Lue lisää verovelkatodistuksesta.

Jos veron maksaminen eräpäivänä aiheuttaa vaikeuksia, sinun kannattaa selvittää, voisitko saada maksujärjestelyn. Lue lisää maksujärjestelyn hakemisesta.

Jos oikaisuvaatimuksesi hyväksytään eikä sinulla ole muita verovelkoja, liikaa maksamasi vero palautetaan automaattisesti korkoineen takaisin sinulle.

Miten haen täytäntöönpanon keskeyttämistä?

Voit hakea täytäntöönpanon keskeyttämistä vain, jos haet tai olet hakenut muutosta verotuspäätökseen. Lue ohjeet muutoksenhakuun:

Miten täytäntöönpanon keskeyttäminen vaikuttaa?

Veron täytäntöönpano voidaan keskeyttää kokonaan eli kieltää, jos veroa ei ole vielä ehditty lähettää ulosottoon. Kokonaan keskeyttäminen tarkoittaa, että vero ei mene ulosottoon eikä veron maksamiseen käytetä Verohallinnolle tekemiäsi maksuja tai veronpalautuksia. Jos olet sopinut muiden verojen maksujärjestelystä, voit jatkaa sen noudattamista.

Täytäntöönpano voidaan keskeyttää myös rajoitetusti. Silloin keskeytystä kutsutaan myynnin ja tilityksen kielloksi. Tällaisessa tapauksessa Verohallinto tai muu muutoksenhakuviranomainen on katsonut, että ulosmittaus on tarpeen veron perimisen varmistamiseksi. Veron maksamiseen voidaan käyttää veronpalautuksiasi ja vero voidaan myös lähettää ulosottoon. Myös omaisuuttasi voidaan ulosmitata, mutta ulosmitattua omaisuutta ei saa myydä ennen kuin tekemäsi valitus on ratkaistu ja päätös on lainvoimainen

Jos veron täytäntöönpanolle myönnetään rajoitettu keskeytys, sekä veronpalautuksiasi että Verohallinnolle tekemiäsi maksuja voidaan käyttää veroon.

Verolle kertyy viivästyskorkoa täytäntöönpanon keskeyttämisen aikana

Täytäntöönpanon keskeyttämisestä huolimatta verolle lasketaan viivästyskorkoa alkuperäisestä eräpäivästä maksupäivään asti. Oikaisuvaatimuksesta tai valituksesta huolimatta veron maksaminen voi siis olla kannattava vaihtoehto. Jos vero myöhemmin pienenee muutoksenhaun tuloksena, Verohallinto palauttaa liikaa maksamasi määrän korkoineen.

Esimerkki 1: Asiakas huomaa saamassaan verotuspäätöksessä laskuvirheen, jonka vuoksi hänelle on määrätty 400 euroa liikaa veroa. Asiakas tekee verotuksen oikaisuvaatimuksen, mutta ei hae täytäntöönpanon keskeyttämistä. Asiakas maksaa veron verotuspäätöksen mukaan. Myöhemmin oikaisuvaatimus hyväksytään, ja asiakkaalle palautetaan liikaa maksettu 400 euroa ja sen hyvityskorko.

Esimerkki 2: Asiakas on tyytymätön saamaansa tuloverotuksen päätökseen, jossa hänelle on määrätty maksettavaksi 1 000 euroa jäännösveroa. Asiakas tekee tuloveron oikaisuvaatimuksen, jossa hän hakee myös täytäntöönpanon keskeyttämistä.

Täytäntöönpanon keskeyttämispyyntö hyväksytään. Asiakkaan oikaisuvaatimus kuitenkin hylätään myöhemmin erillisellä päätöksellä. Asiakas haluaa maksaa veron, ennen kuin se lähetetään ulosottoon. Hänen on maksettava 1 000 euron veron lisäksi viivästyskorkoa, joka lasketaan veron alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen veron maksupäivään saakka.

Jos asiakas olisi halunnut välttyä viivästyskorolta, hänen olisi pitänyt maksaa jäännösvero eräpäivänä eikä hakea täytäntöönpanon keskeyttämistä. Hän olisi voinut silti tehdä oikaisuvaatimuksen. Jos oikaisuvaatimus olisi hyväksytty, asiakas olisi saanut liikaa maksamansa veron takaisin.

Esimerkki 3: Yhtiölle on määrätty arvonlisäveroa, viivästyskorkoa ja veronkorotusta. Yhtiö hakee päätökseen oikaisua ja samalla täytäntöönpanon keskeytystä.

Täytäntöönpanon keskeytys myönnetään. Yhtiö kuitenkin päättää, että vero kannattaa maksaa ajallaan, jotta sille ei kertyisi enempää viivästyskorkoa. Yhtiö maksaa veron ja käyttää oma-aloitteisten verojen (kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten) viitenumeroa. Koska oikaisuvaatimuksen kohteena olevalle verolle on myönnetty täytäntöönpanon keskeytys, maksua ei kuitenkaan käytetä siihen vaan myöhemmin erääntyneisiin oma-aloitteisiin veroihin.

Yhtiön tekemä oikaisuvaatimus hylätään. Yhtiön on maksettava alkuperäinen summa, koska se on siis vielä maksamatta. Täytäntöönpanokiellon aikana arvonlisäverolle ja veronkorotukselle on kertynyt lisää viivästyskorkoa, ja yhtiön pitää maksaa myös se.

Jos haluat maksaa veron täytäntöönpanon keskeytyksestä huolimatta, ota yhteyttä Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 054 (Maksuliikenne), niin saat tarvittavat maksuohjeet. Jos käytät maksamiseen alkuperäisen päätöksen viitenumeroa, maksu ei kohdistu oikein, vaan se palautetaan sinulle tai sitä voidaan käyttää muiden verojesi maksuun.

Mitä jos pyyntöni täytäntöönpanon keskeyttämisestä hylätään?

Täytäntöönpanon keskeyttämispyyntö hylätään, jos muutoksenhaulle ei ole perusteita. Täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevassa päätöksessä kerrotaan silloin, että pyyntö on hylätty. Tällaisessa tapauksessa maksamaton vero voidaan lähettää ulosottoon.

Vaikka pyyntö hylätään, täytäntöönpanon keskeyttämispyynnöstä seuraa muutamia rajoituksia ulosottoviranomaisen toiminnalle. Hylkäävässä päätöksessä luetellaan laissa säädetyt omaisuuslajit, joita ulosottoviranomainen ei saa myydä muutoksenhaun aikana. Näitä ovat esimerkiksi kiinteistöt, asunto-osakeyhtiön osakkeet ja keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeet.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.2.2020