Näin kunta tilaa vuoden 2020 kiinteistöverotietoja

Kiinteistöverotietojen tilaus- ja luovutusmenettely ovat muuttuneet. Kiinteistöverotiedot luovutetaan vuonna 2020 ensimmäistä kertaa Verohallinnon uudesta verotusjärjestelmästä.

Kiinteistöverotuksen verovelvolliskohtaisen päättymisen vuoksi kiinteistöverotiedot luovutetaan kunnille vuodesta 2020 alkaen kolmessa erässä. Yksi tilaus riittää kaikkiin kolmeen luovutukseen.

Vuoden 2020 kiinteistöverotietojen luovutusajankohdat ovat:

  • 1. erä viikolla 24 (8.–12.6.2020)
  • 2. erä viikolla 35 (24.–30.8.2020)
  • 3. erä (Huom.! Korjatun 3. erän toimitukset kunnille on aloitettu 22.12.2020. Kolmas erä pitää sisällään myös 1. ja 2. erässä toimitetut kiinteistöverotiedot.)

Lähetä sähköposti osoitteeseen tietoluvat@vero.fi, niin saat tilausohjeet.

Tietuekuvaus.xlsx

Näin kunta ilmoittaa kiinteistöverotiedoista puuttuvia rakennuksia DVV:lle (entinen VRK)

Ohje: Puuttuvien rakennustunnusten ilmoittaminen 2020.docx

Ilmoita tällä lomakkeella:  Kuntien-ilmoittamat-verohallinnon-tietokannasta-puuttuvat-rakennukset-2020.xlsx

Näin kunta ilmoittaa kaavatietoja 

Ohje: Kaavatietojen ilmoittaminen Verohallinnolle

Ilmoita tiedot Ilmoitin.fi:ssä.

Ilmoita kaavan vahvistamishetkellä voimassa olevan kiinteistön kuhunkin käyttötarkoitukseen kaavoitettu pinta-ala ja rakennusoikeus kokonaislukuna.

Näin kunta ilmoittaa rakentamattomia rakennuspaikkoja

Ohje: Rakentamattomien rakennuspaikkojen ilmoittaminen 

Ilmoita tiedot Ilmoitin.fi:ssä.

Kiinteistöveron tilastot

Kiinteistöveron tilastot saat Verohallinnon tilastotietokannasta.

Huom.! Järjestelmämuutosten seurauksena seuraavia tilastonäkymiä ei enää jatkossa julkaista:

  • Maksuunpantu kiinteistövero: erän määrä ja eränumero asiakkaan oikeudellisen muodon mukaan
  • Maapohjakohtainen laskennallinen kiinteistöverotilasto
  • Maapohjien laskennalliset verotusarvot tonttityypeittäin
  • Maapohjien laskennallisten verotusarvojen muutos tonttityypeittäin
  • Maapohjien laskennallisten verotusarvojen suhde tavoitearvoon tonttityypeittäin

Lisäksi seuraavan tilastonäkymän tiedot löytyvät jatkossa tilastonäkymän 1.1 sisältä:

  • Maksuunpantu kiinteistövero: asiakkaan kiinteistöveron määrä oikeudellisen muodon, veron suuruuden ja verovelvollisen kotikunnan mukaan

Tilastolukuja vuosien 2014-2019 poistettujen tilastonäkymien osalta voi tiedustella osoitteesta verotilastot(at)vero.fi.

Veronsaajien palvelut

Veronsaajien palvelusta saat tietoa muun muassa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista.