Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Veroilmoitus 6 sähköisesti - yhteisetuus, valtion laitos, ulkomainen kuolinpesä ym.

Veroilmoitus 6 on annettava sähköisesti. Veroilmoituksen 6 antavat muun muassa

 • yhteismetsä, osakaskunta ja muu yhteisetuus
 • valtion laitos
 • ulkomainen kuolinpesä
 • konkurssipesä
 • vakuutus-, työttömyys- ja työeläkekassa.

Veroilmoituksen liitteineen voi antaa useilla tavoilla:

 • Ilmoita veroilmoituksen tiedot OmaVerossa.
 • Lähetä veroilmoitus taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa.
 • Lähetä veroilmoitus taloushallinnon ohjelmiston kautta, jos siitä on yhteys eli rajapinta Verohallintoon.

Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Veroilmoitus 6 on annettava 4 kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Sähköinen veroilmoitus on annettu määräajassa, jos saat kuittauksen onnistuneesta lähettämisestä viimeistään määräpäivän aikana. Paperisen veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa määräajan viimeisenä päivänä klo 16.15.

Näin ilmoitat sähköisesti

Yhteisöt ja yhteisetuudet tarvitsevat sähköiseen asiointiin Suomi.fi-valtuuden sekä henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. Mobiilivarmenne tai varmennekortti voivat olla myös organisaation tarjoamat.

Veroilmoituksen liitteiden lähettäminen sähköisesti

 • Koko veroilmoitus liitteineen pitää lähettää sähköisesti. Lähetä siis sähköisesti myös kaikki veroilmoituksen liitelomakkeet (esim. lomake 62) ja liitetiedostot (esim. tuloslaskelma ja tase).
 • Anna liitelomakkeet (esim. lomake 62) yhdessä veroilmoituksen 6 kanssa. Voit täyttää tiedot verkkolomakkeelle tai lähettää ne taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona. Liitelomakkeita ei voi lähettää ilman veroilmoitusta.
 • Kun lähetät asiakirjoja liitetiedostona (esim. tilintarkastuskertomuksen), kiinnitä erityistä huomiota siihen, että asiointipalvelussa valittava liitteen tyyppi vastaa liitteen sisältöä. Jos valitset liitteen tyypiksi esimerkiksi ”Tilintarkastuskertomus”, liitteenä on lähetettävä juuri tilintarkastuskertomus eikä mitään muuta. Jos täydennät veroilmoitusta jälkikäteen liitetiedostolla, veroilmoitusta 6 ei tarvitse lähettää uudestaan.