Veroilmoitus 4 sähköisesti – asunto- ja kiinteistöyhteisö

Asunto- ja kiinteistöyhteisön on annettava veroilmoitus 4 sähköisesti. Tähän on useita tapoja:

  • Ilmoita veroilmoituksen tiedot OmaVerossa
  • Lähetä veroilmoitus taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa.
  • Lähetä veroilmoitus taloushallinnon ohjelmiston kautta, jos siitä on yhteys eli rajapinta Verohallintoon.

Veroilmoituksen 4 voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Asunto- ja kiinteistöyhteisöjen on annettava veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Sähköinen veroilmoitus on annettu määräajassa, jos saat kuittauksen onnistuneesta lähettämisestä viimeistään määräpäivän aikana. Paperisen veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa määräajan viimeisenä päivänä klo 16.15.

Verkkoasiointiin tarvitaan sähköinen tunniste

Yhteisöt voivat asioida henkilökohtaisen sähköisen tunnisteen ja Suomi.fi-valtuuden avulla.

Veroilmoituksen liitteiden lähettäminen sähköisesti

  • Koko veroilmoitus liitteineen pitää lähettää sähköisesti. Lähetä siis sähköisesti myös kaikki veroilmoituksen liitelomakkeet (esimerkiksi lomake 62) ja liitetiedostot (esimerkiksi tase).
  • Kun lähetät liitetiedostoja, kiinnitä erityistä huomiota siihen, että verkkopalvelussa valitsemasi liitetyyppi vastaa lähetettävän liitteen sisältöä. Jos valitset liitteen tyypiksi esimerkiksi ”Tilintarkastuskertomus”, liitteenä on lähetettävä juuri tilintarkastuskertomus eikä mitään muuta.
  • Jos sähköiseen veroilmoitukseen ei ole tullut muutoksia, mutta täydennät sitä jälkikäteen liitetiedostolla, lähetä pelkkä liite. Veroilmoitusta ei pidä lähettää uudestaan.

Katso lisätietoa veroilmoituksen antamisesta