Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Maatalouden veroilmoituksen täyttöohje

Tässä täyttöohjeessa kerrotaan, mitä tietoja maatalousyrittäjien ja maataloutta harjoittavien kuolinpesien pitää antaa veroilmoituksessa 2. Käytä veroilmoituksen tietojen pohjana muistiinpanoja, joissa on tulo- ja menokirjaukset ja niihin liittyvät tositteet.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Paperilomake 2 (palautusosoite on lomakkeen etusivulla)

Katso veroilmoitusten palautuspäivät

Jos annat veroilmoituksen muulla tavalla kuin OmaVerossa, esimerkiksi paperilomakkeella, ilmoituksen tiedot tulevat myöhemmin näkyviin myös OmaVeroon. Ilmoituksen käsittely kestää kuitenkin jonkin aikaa. Jos OmaVerossa on muistutus puuttuvasta ilmoituksesta, mutta olet jo antanut ilmoituksen muuta kautta, muistutus on tarpeeton. Se poistuu, kun ilmoituksesi on siirtynyt OmaVeroon. 

Yleisiä ohjeita

Toimiala näkyy veroilmoituksella Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisena.

Näin korjaat OmaVerossa

Valitse välilehti Asiakastiedot ja kohta Yritystoiminta.

Näin korjaat paperilla

Ilmoita muutoksesta ytj:fi:ssä tai paperilomakkeella Y6.

Huomaa, että paperisella veroilmoituslomakkeella ilmoitettu toimialan muutos ei välity eteenpäin. 

Maataloudenharjoittaja

OmaVeroon ja muihin verkkopalveluihin voit kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Jos haluat valtuuttaa asianhoitajan (esimerkiksi tilitoimiston) hoitamaan veroasioita puolestasi, anna asianhoitajalle valtuudet osoitteessa suomi.fi/valtuudet. OmaVerossa asianhoitaja tarvitsee veroilmoituksen antamiseen valtuuden "veroasioiden hoito".

Kuolinpesä ja verotusyhtymä

Kuolinpesän tai verotusyhtymän asianhoitajalla on oltava Suomi.fi-valtuudet, jotta hän voi asioida sähköisesti.

Lue lisää valtuuksien laajuudesta ja niiden käytöstä eri verkkopalveluissa

Emme lähetä enää tammikuussa 2023 tyhjää veroilmoituslomaketta postitse maatalouden harjoittajille. Poikkeuksena tästä ovat kuolinpesät ja verotusyhtymät, jotka saavat lomakkeen edelleen postitse.

Jos annat veroilmoituksen ja sen liitteet paperilomakkeilla:

 • Merkitse kaikille sivuille nimi ja henkilö- tai Y-tunnus niille varattuihin kohtiin.
 • Älä niittaa lomakkeita tai niiden sivuja yhteen. 
 • Jos veroilmoituksessa on tulo- tai menoerän kohdalla sekä Muistiinpano- että Verotus-sarake, täytä molemmat sarakkeet, vaikka luvut olisivat yhtä suuret.
 • Allekirjoita veroilmoitus ja merkitse myös allekirjoituspäivä. Veroilmoituksen allekirjoittaa joko maataloudenharjoittaja itse tai hänen valtuuttamansa henkilö.
 • Lähetä veroilmoitus lomakkeen etusivulla olevaan osoitteeseen. 

Tarkista verotoimistojen aukioloajat

Tulosta paperilomake lomakesivulta
Voit myös tilata lomakkeen ja palautuskuoren puhelimitse numerosta 029 497 030 (Lomaketilaukset, puhelun hinta pvm./mpm.). Jos tilaat lomakkeet puhelimitse, varaa riittävästi aikaa postin kulkuun

Katso ohjeita paperilla asiointiin

Jos tilinumerosi on muuttunut tai et ole vielä ilmoittanut sitä Verohallinnolle, lisää ajantasainen tilinumero OmaVerossa kohdassa Asiakastiedot.

Yrittäjävähennystä ei tarvitse erikseen vaatia veroilmoituksessa, vaan Verohallinto laskee vähennyksen puolestasi.
Lue lisää yrittäjävähennyksestä

Maatalousyhtymät antavat eri veroilmoituksen: maatalousyhtymien veroilmoitus 2Y.

Huomaa, että maatalousyhtymän muutosilmoituksen Y5 voi antaa vain paperilomakkeella.

Maatalouden veroilmoitus (lomake 2) täytyy antaa aina – myös silloin, jos toimintaa ei ole ollut.

OmaVerossa on sekä vaiheessa Tulot että vaiheessa Menot ja varaukset sivun alussa kohta, johon voit laittaa rastin, jos toimintaa ei ole ollut. Merkitse rasti kohtaan: En ilmoita tietoja Tuotot-vaiheessa ja En ilmoita tietoja Menot ja varaukset -vaiheessa.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palauta tyhjä lomake allekirjoitettuna.

Veroilmoituksen tiedot

Tämä täyttöohje etenee OmaVeron veroilmoituksen mukaan. Jos ilmoitat paperilomakkeella, lomakkeen kohtien otsikko ja järjestys on erilainen.

Ilmoita tulot ja menot ilman niihin sisältyvää arvonlisäveroa. Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, merkitse menot kuitenkin arvonlisäverollisina.

 1. Katso kuva

  Olet välilehdellä Omat verolajit. Etsi osio Henkilön tulovero – tai Yhtymän tulovero, jos annat veroilmoituksen maatalousyhtymän nimissä.

  Valitse kohdasta Verovuosi 2022 linkki Tee maatalouden veroilmoitus.

 2. Katso kuva

  Huom. henkilöasiakas: Jos sivulla ei ole linkkiä suoraan maatalouden veroilmoitukseen, valitse kohdasta Verovuosi 2022 linkki Veroilmoitukset ja verotustiedot.

 3. Katso kuva

  Varmista, että oikea vuosi on valittuna. Valitse sen jälkeen linkki Maatalouden veroilmoitus.

Taustatiedot

Tämä kohta näkyy sinulla OmaVerossa, jos sinulla on puoliso. Lue, miten puoliso määritellään verotuksessa?

Jos harjoitat maataloutta yhdessä puolisosi kanssa, vastaa Kyllä, ja anna tarkemmat prosenttiosuudet maatalouden tulojen ja varallisuuden laskemista varten:

 • Tiedot puolisoiden tulo-osuuksia varten
 • Osuus maatalouden nettovarallisuudesta
 • Työskentely maataloudessa

Tulot

Maatalouden myyntitulot (kaikki maatilat yhteensä)

Ilmoita tässä kohdassa myyntitulot esimerkiksi kotieläinten, kotieläintuotteiden, viljelytuotteiden ja majoituspalvelujen myynnistä.

Erittele myynnit arvolisäverokannoittain:

Arvonlisäverollinen myynti, alv 24 %

Ilmoita tässä kohdassa kotieläimistä saamasi myyntitulot. Voit jaksottaa ne verovuodelle ja kahdelle seuraavalle vuodelle, jos olet myynyt merkittävän osan tilan kotieläimistä.

 • Ilmoita ensin niiden myyntitulojen yhteismäärä, joita et jaksota eli jotka ovat kokonaan verovuoden tuloa.
 • Ilmoita seuraavassa kohdassa ne verovuonna saamasi myyntitulot, jotka jaksotat verovuodelle ja kahdelle seuraavalle vuodelle. Ilmoita kokonaistulo maatalouden muistiinpanojen mukaisesti.
 • Merkitse lisäksi omaan kohtaansa kaikki ne jaksotetut tulot (aiemmilta vuosilta ja tältä vuodelta), jotka ovat tämän verovuoden tuloa.

Muut myyntitulot, alv 24%

Ilmoita tässä kohdassa muut 24 %:n arvonlisäverokannan mukaiset tulot, esimerkiksi

 • saamasi työkorvaukset
 • vuokratulot maatalouteen kuuluvien koneiden vuokraamisesta 
 • metsätalouden sivutulot.

Arvonlisäverollinen myynti, alv 14 %

Ilmoita tässä kohdassa kotieläintuotteiden (esimerkiksi maito) ja kasvinviljelytuotteiden  (esimerkiki puutarhatuotteet) myyntitulot. 

Arvonlisäverollinen myynti, alv 10 %

Ilmoita tässä kohdassa esimerkiksi majoituspalveluista saamasi myyntitulot.

Autot, ajoneuvot ja työmatkat

Ilmoita tässä kohdassa autokulut, jos ajoneuvon käytöstä yli puolet on maatalouteen liittyviä ajoja.

 • Merkitse maatalouden muistiinpanoihin kaikki ajoneuvosta ja sen käytöstä aiheutuneet kulut, esimerkiksi polttoaineet, huollot ja ajoneuvon poisto.
 • Pidä ajoneuvon käytöstä ajopäiväkirjaa ja merkitse siihen kaikki ajot. Laske ajopäiväkirjan perusteella, mikä osuus kuluista on yksityiskäytön ja mikä metsätalouden kuluja.
 • Yksityiskäytön menojen osuuden saat, kun jaat ajoneuvon kaikki kulut ja poiston ajetuilla kokonaiskilometreillä ja kerrot tuloksen yksityisajojen kilometrimäärällä. Laske vastaavalla tavalla metsätalouden osuus.

Lue lisää autokuluista

Auto kuuluu yksityistalouteen, jos enintään puolet verovuoden ajokilometreistä on maatalouden ajoja.

Merkitse yksityistalouteen kuuluvan auton käytöstä nämä tiedot

 • verovuoden ajokilometrit yhteensä sekä
 • maatalouden ajot.

OmaVerossa näkyy kilometrikorvaus, jonka voit saada maatalouden ajoista.  OmaVero laskee kohtaan Lisävähennys määrän, jonka voit vähentää verotuksessa. Tämä valmiiksi laskettu Lisävähennys näkyy vaiheessa Menot ja varaukset kohdassa Muut vähennykset.

Huomaa, että kohdassa Muut vähennykset voit vielä lisätä summaan esimerkiksi korotuksia sillä perusteella, että ajon aikana on kuljetettu raskasta kuormaa tai peräkärryä. 

Jos olet vähentänyt automenoja jo muistiinpanoissa, vastaa kysymykseen Kyllä ja ilmoita summa, jonka olet vähentänyt muistiinpanoissa. Tämä summa pienentää saamasi lisävähennyksen määrää.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, tarkista lisävähennyksen määrä Verohallinnon matkakustannuspäätöksestä vuodelle 2022.

Lisätietoa autokulujen vähentämisestä

Jos elantokustannuksesi (esimerkiksi ruokailukulut) ovat olleet tavallista suuremmat tilapäisen työmatkan takia, voit vähentää lisäkustannukset. Voit tehdä vähennyksen vain, jos olet ollut työmatkalla tavanomaisen toiminta-alueesi ulkopuolella. Matka voi  olla esimerkiksi koulutusmatka, tavaroiden noutomatka tai tilapäinen tuotteiden myyntimatka.

Vastaa Kyllä ja ilmoita kotimaan matkapäivien lukumäärä matkan kesto mukaan. OmaVeroon on merkitty valmiiksi päivärahan määrä, jonka voit vähentää.

Ilmoita ulkomaan matkat erikseen: kerro matkapäivät ulkomaan päivärahalla ja merkitse kustannusten yhteismäärä kohtaan Kustannukset yhteensä.

Tarkista kotimaan että ulkomaan päivärahojen määrät Verohallinnon matkakustannuspäätöksestä  vuodelle 2022.

Huomaa, että Lisävähennys yhteensä siirtyy vaiheeseen Menot ja varaukset kohtaan Muut maatalouden vähennykset. Laske tämä lisävähennys mukaan kohtaan Kaikki muut vähennykset yhteensä.

Tuet ja muut tuotot

Ilmoita esimerkiksi maataloustuotteiden ostajien välityksellä saamasi tuet, muut kuin valtion maksamat tuet sekä sellaiset korvaukset, jotka lasketaan suoraan tuloksi.

Huomaa, että tuet pitää ilmoittaa maatalouden veroilmoituksella, vaikka ne näkyisivät myöhemmin saamallasi esitäytetyllä veroilmoituksella, tulosteen kohdassa Muut tiedot.

Erittele tuet ja korvaukset seuraavasti:

Valtiolta saadut tuet

Merkitse tähän kohtaan esimerkiksi pellon metsityksen perusteella maksetut tulonmenetyskorvaukset. Älä ilmoita maatalouden investointeihin myönnettyjä tukia tässä, vaan poistojen erittelyssä.

Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset

Merkitse tähän kohtaan esimerkiksi

 • maataloustuotteiden ostajien välityksellä saamasi tuet
 • muut kuin valtion maksamat tuet
 • korvaukset, jotka luetaan suoraan tuloksi.

Muut arvonlisäverottomat tulot

Merkitse tähän kohtaan esimerkiksi

 • maa- tai metsätalouteen liittyvät vuokratulot, esimerkiksi
 • tuulivoimalan toimintaan sidotut korvaukset, kuten vaikutusaluekorvaukset tai muut korvaukset
 • luovutusvoitot maatalouden arvopapereista tai osuuksista
 • vahingonkorvaukset sadosta, eläimistä ja maataloustarvikkeista
 • se osa aiempina vuosina tekemistäsi jälleenhankintavarauksista, jonka tuloutat suoraan verovuonna.

Ilmoita tässä kohdassa se osuus aiempina vuosina tekemistäsi tasausvarauksista, jonka tuloutat tänä vuonna suoraan tuloksi.

Huom! Jos teet tasausvarauksen tänä vuonna, ilmoita se ja edellisiltä vuosilta käyttämättä olevat tasausvaraukset ilmoituksen seuraavassa vaiheessa Menot ja varaukset.

Lisätietoa tasausvarauksesta

Ilmoita tässä kohdassa esimerkiksi arvonlisäveron alarajahuojennus ja energiatuotteiden valmisteveron palautus.

Ilmoita tässä kohdassa ne maatalouden muistiinpanoihin kirjatut menot, jotka eivät liity maatalouteen. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi seuraavien aineiden ja tarvikkeiden yksityiskäytöstä aiheutuneet menot:

 • maatalouden koneet ja kalusto
 • sähkö
 • puhelin
 • vesi.

Merkitse kohtaan Tuloutus kaikesta yksityiskäytöstä yhteenlaskettu summa seuraavista menoista:

 • tuloutus yksityistalouden ajoista 
 • tuloutus metsätalouden ajoista
 • muut yksityiskäytön menot kuten sähkö ja vesi.

Osingot ja ylijäämät

Ilmoita tässä kohdassa sekä listatuista että listaamattomista yhtiöistä saamasi osingot. Erittele osingot. OmaVero laskee automaattisesti, mikä osa osingoista on veronalaista maatalouden tuloa.

Osinkojen veronalainen osuus määräytyy sen mukaan, onko osingon maksaja listattu vai listaamaton yhtiö. Yhtiö on listattu esimerkiksi silloin, kun sen arvopapereilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä.

Huom.! Älä ilmoita tässä kohdassa esimerkiksi metsäyhtiöiden ja puhelinyhtiöiden osinkoja.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä

Merkitse tähän kohtaan niiden maatalouden muistiinpanoihin kirjattujen osinkojen kokonaismäärä, jotka olet saanut julkisesti noteeratuista yhtiöistä.

Veronalainen osuus

Julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osingoista 85 % on veronalaista maatalouden tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Merkitse veronalainen osuus tähän.

Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä

Maatalouden muistiinpanoihin kirjattujen, muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saamiesi osinkojen kokonaismäärä.

Veronalainen osuus

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöstä saaduista osingoista 75 % on veronalaista maatalouden tuloa ja 25 % verovapaata tuloa. Merkitse veronalainen osuus tähän.

Lue lisää seuraavista aiheista:

Ilmoita osuuskunnista saamasi ylijäämät. Erittele ylijäämät. OmaVero laskee veronalaisen tulon osuuden automaattisesti.

Veronalainen osuus määräytyy sen mukaan, onko ylijäämän maksaja listatusta vai listaamattomasta osuuskunnasta. Osuuskunta on listattu eli julkisesti noteerattu esimerkiksi silloin, kun sen osuuksilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä. Suomessa ei tällä hetkellä ole listattuja osuuskuntia.

Listatun osuuskunnan jakamasta ylijäämästä 85 % on veronalaista maatalouden tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. 

Listaamattomien osuuskuntien ylijäämiä verotetaan lievemmin 5 000 euron yhteismäärään saakka. Ylijäämästä 25 % on veronalaista maatalouden tuloa ja 75 % verovapaata tuloa, jos ylijäämän määrä kaikista listaamattomista osuuskunnista yhteensä on enintään 5 000 euroa. 5 000 euron jälkeen 75 %  ylijäämistä on veronalaista maatalouden tuloa ja 25 % verovapaata tuloa. Tämä ylijäämiä koskeva lievennys on henkilökohtainen, ja sen saa verovuonna vain kerran. Jos harjoitat maataloutta yhdessä puolisosi kanssa, voit kuitenkin käyttää maatalouden verotuksessa myös puolison jäljellä olevan lievennyksen.

Veronalaiseksi ilmoittamasi summa saattaa muuttua, koska Verohallinto tarkistaa lievennyksen käytettävissä olevien tietojen perusteella ja päivittää lukua tarvittaessa.

Huom.! Älä ilmoita tässä kohdassa metsäosuuskuntien tai puhelinosuuskuntien ylijäämiä.

Lisätietoa asiasta: Osuuskuntien ylijäämien verotus

Menot ja varaukset

Maatalouden menot

Ilmoita maksamasi palkat seuraavasti:

 • Palkat ja sivukulut: Ilmoita tässä palkat ja palkkiot sivukuluineen. Ne vähennetään maatalouden menoina.
 • Palkat ilman sivukuluja: Ilmoita tässä verovuoden aikana maksamasi ennakonpidätyksen alaiset palkat. Ilmoita palkat ilman sivukuluja. Palkat vaikuttavat maatalouden pääomatulon laskemiseen: Verohallinto lisää automaattisesti 30 % palkoista maatalouden nettovarallisuuteen.

Huomaa:

Älä merkitse palkkamenoihin palkkoja, jotka olet maksanut puolisolle tai sellaiselle perheenjäsenelle, joka on ollut verovuoden alussa alle 14-vuotias.

Palkkoihin ei merkitä lomituksesta ja sijaisavusta kunnalle maksamiasi korvauksia tai kustannusten korvauksia. Ilmoita ne kohdassa Maatalouden ostot.

Merkitse tähän kohtaan maatalouteen liittyvät ostot esimerkiksi lannoitteiden tai siementen hankinnat. Ilmoita myös ostamasi kalusto ja tarvikkeet, joita et vähennä poistoina.

Erittele ostot arvonlisäverokannan mukaan

Ostot, alv 24 %

Ilmoita esimerkiksi seuraavat ostot:

 • kotieläimet
 • lannoitteet
 • siemenet
 • arvonlisäverollisena hankittu maatalouskalusto (kalusto, jota et vähennä poistoina).

Älä ilmoita tässä kohdassa niitä kotieläinten hankintamenoja, jotka aiot jaksottaa.

Ostot, alv. 14 % ja ostot, alv 10 %

Ilmoita erikseen 14 %:n ja 10 %:n arvonlisäverokannan mukaiset ostot, kuten rehut (14 %) ja eläinten lääkkeet (10 %).

Maatalouden arvonlisäverottomat menot, alv 0 %

Ilmoita ne muistiinpanoihin kirjatut vuosimenot, jotka eivät sisällä arvonlisäveroa, kuten vuokrat, vakuutusmaksut sekä kiinteistövero maatalouden rakennuksista ja rakennuspaikoista.

Ilmoita myös korvaukset tai kustannusten korvaukset, jotka olet maksanut kunnalle lomituksesta ja sijaisavusta.

Huomaa, että

 • voit vähentää MYEL-maksut tässä kohdassa tai kohdassa Muut vähennykset. Vaihtoehtoisesti voit vähentää maksun omassa tai puolisosi esitäytetyssä veroilmoituksessa. Älä siinä tapauksessa merkitse maksua maatalouden veroilmoitukseen.
 • saamasi maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotuki pienentää vähennettävän kiinteistöveron määrää. Lue lisää kiinteistöverotuesta vuodelle 2022

Ilmoita tässä kohdassa jaksotettavien kotieläinten hankintamenot. Voit vähentää ne 3 vuoden aikana jaksottamalla ne yhtä suuriksi menoeriksi.

Erittele tiedot:

Jaksotettavat kotieläinten kokonaishankintamenot verovuonna muistiinpanoista

Merkitse se osuus verovuonna ostamiesi kotieläinten hankintamenoista, jonka aiot jaksottaa. Kotieläinten hankintamenon voit jaksottaa 3 vuodelle.

Verovuoden poistona vähennettävät jaksotetut kotieläinten hankintamenot

Ilmoita se osuus verovuonna ja kahtena aiempana vuonna jaksotetuista kotieläinten hankintamenoista, jonka jaksotat verovuoden menoksi.

Maatalouden poistot

Merkitse tähän kohtaan maatalouden poistot ja veronhuojennuspoistot. Vähennä poistoina hankintameno sellaisista hyödykkeistä, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli 3 vuotta tai joiden hankintahinta on yli 1 200 euroa.

Ilmoita poistojen tiedot erittelyissä (Avaa erittely).

Ilmoita erikseen:

 • poistot rakennuksista ja rakennelmista
 • poistot koneista, kalustosta, silloista, tukioikeuksista, asfaltoinneista ja salaojista

Ilmoita veronhuojennuspoistot eli korotettu poisto kohdassa Koneet ja kalusto.

Avaa erittely ja anna tarvittavat tiedot:

Menojäännös on hankintahinta, josta on vähennetty aikaisempina vuosina tehdyt poistot. Edellisenä vuonna vahvistettu menojäännös näkyy valmiina OmaVerossa. Tämä helpottaa veroilmoituksen antamista. Ilmoita myös mahdolliset lisäykset ja luovutukset. OmaVero laskee ja ehdottaa automaattisesti suurinta mahdollista poistomäärää ilman veronhuojennuspoistoa.

Merkitse verovuoden poistojen kokonaismäärä kohtaan Verovuoden poisto ja veronhuojennuspoisto eli korotettu poisto.

Esimerkki: Verovuonna maatalouden tarpeisiin hankittu kone maksoi 5 000 euroa. Verovuoden muistiinpanoissa koneesta voi tehdä 25 %:n eli 1 250 euron poiston. Jäljelle jäävä 3 750 euroa on menojäännös, josta seuraavan verovuoden poisto lasketaan.

Huomaa, että ilmoitat vaiheessa Varallisuuslaskelma tässä kohdassa lasketun Poistamaton arvo (menojäännös). Lisää koneiden ja kaluston menojäännökseen myös käyttöön ottamattomien koneiden ja laitteiden menojäännös, josta on vähennetty näihin koneisiin käytetty tasausvaraus, investointituki ja muut vastaavat korvaukset.

Lisätietoa poistoista

Käyttöön ottamattomat rakennukset ja koneet sekä varaukset

Ilmoita tässä kohdassa rakennukset tai koneet, joita et ole vielä ottanut käyttöön. Ilmoita niiden alkuperäiset hankintamenot ja hankintaan käyttämäsi tasausvaraukset.

Erittele tiedot:

Käyttöön ottamattomien rakennusten hankintamenot verovuonna

Ilmoita alkuperäiset hankintamenot sellaisista rakennuksista, joita et ole ottanut käyttöön.
Vähennä hankintamenoista käyttämäsi tasausvaraus ja laske jäljelle jäävä hankintameno mukaan varoihin, jotka ilmoitat Varallisuuslaskelma-vaiheen kohdassa Tuotantorakennukset.

Käyttöön ottamattomien koneiden hankintamenot verovuonna

Ilmoita sellaisten koneiden alkuperäiset hankintamenot, joita et ole vielä ottanut käyttöön. Vähennä hankintamenoista käyttämäsi tasausvaraus, investointituki tai muut korvaukset ja laske jäljelle jäävä hankintameno mukaan varoihin, jotka ilmoitat vaiheessa Varallisuuslaskelma kohdassa Koneiden ja kaluston menojäännös.

Edellä mainittuihin menoihin käytetty tasausvaraus

Ilmoita kaikki tasausvaraukset, jotka olet käyttänyt sellaisten koneiden ja rakennusten hankintaan, joita et vielä ole ottanut käyttöön.

Huom.! Et voi tehdä poistoja sellaisista koneista ja rakennuksista, joita et ole ottanut käyttöön.

Ilmoita tässä kohdassa tasausvaraus. Tasausvaraus on käytettävä tiettyihin maatalouden hankinta- ja perusparannusmenoihin tai tuloutettava viimeistään kolmantena verovuonna varauksen tekemisestä.

Erittele tiedot:

Voit vähentää maatilakohtaisen tasausvarauksen, joka on enintään 40 % maatilan maatalouden puhtaasta tulosta. Puhtaan tulon saat laskettua, kun vähennät maatilan maatalouden veronalaisista tuloista ne menot, jotka ovat aiheutuneet näiden tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä. Älä kuitenkaan vähennä maatalouden korkomenoja tai indeksi- ja kurssitappioita.

Ilmoita tasausvarauksena vain täydet sadat eurot: pyöristä kunkin maatilan tasausvaraus alaspäin sadan euron tarkkuuteen. Jos maatiloja on useita, laske niiden tasausvarukset yhteen vasta pyöristämisen jälkeen.

Esimerkki: Maatilan maatalouden puhdas tulo on 29 560 euroa. Siitä voi vähentää enintään 40 %:n suuruisen tasausvarauksen. 40 % puhtaasta tulosta on 11 824 euroa. Koska tasausvarauksena huomioidaan vain täydet sadat eurot, tämän maatilan tasausvaraus on enintään 11 800 euroa.

Tasausvarauksen enimmäismäärä maatilaa kohti on 13 500 euroa verovuonna. Vähimmäismäärä on 800 euroa maatilaa kohti. Muodosta ja käytä tasausvaraus maatilakohtaisesti. Kohdista tulot ja menot muistiinpanoissa maatiloittain, koska muistiinpanoista on käytävä ilmi kunkin maatilan tasausvarausten perusteet.

Ilmoita sekä verovuodelta tekemäsi tasausvaraus että se osa aiempien vuosien tasausvarauksesta, joka on jäljellä tämän verovuoden lopussa. Merkitse jäljellä olevan varauksen määrä aina sen vuoden kohdalle, jolloin varaus on alun perin tehty.

Jos olet tehnyt jälleenhankintavarausta, seuraa sen purkamista tämän erittelyn kautta.

Jos käyttöomaisuutta tuhoutuu tai vahingoittuu tulipalon tai muun vahingon vuoksi, voit tehdä jälleenhankintavarauksen.

Ilmoita jäljellä olevan varauksen määrä aina sen vuoden kohdalle, jolloin varaus on alun perin tehty.

Lue lisää varauksista

Muut maatalouden menot

Merkitse tähän kohtaan vähennyksiä, joita ei ole vähennetty muistiinpanoissa. Niitä ovat esimerkiksi

 • lisävähennys auton käytöstä. Luku tulee automaattisesti vaiheesta Tulot kohdasta Yksityistalouteen kuuluvan auton käyttö maatalouden ajoihin.
 • lisävähennys lisääntyneistä elantokustannuksista. Luku tulee automaattisesti vaiheesta Tulot kohdasta Tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset.
 • maatalouden koulutusvähennys:  Ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä lomakkeella 79A
 • tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys: Ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä lomakkeella 67.

Lisäksi ilmoita tässä kohdassa

Laske kaikki summat yhteen  ja merkitse tulos kohtaan Kaikki muut vähennykset yhteensä.

Ilmoita tässä kohdassa maatalouteen kohdistuvien velkojen korot.

Tämä kohta näkyy OmaVerossa, jos tilikauden tulos on tappiollinen.

Vastaa Kyllä jos vaadit, että maatalouden tappio tai osa siitä vähennetään verovuoden pääomatuloista. Merkitse summa, jonka haluat vähentää pääomatuloista.

Huomaa, että jos puolisot harjoittavat maataloustoimintaa yhdessä, vaatimus tappion vähentämisestä pääomatuloista katsotaan yrittäjäpuolisoiden yhteiseksi vaatimukseksi.

Lisätietoa maataloudenharjoittajan tappioista

Varallisuuslaskelma

Maatalouden varat (kaikki maatilat yhteensä)

Maatilan kiinteistöjä ovat muun muassa tuotantorakennukset ja niiden rakennuspaikat sekä lomamökit.

Erittele tiedot:

Maatalousmaa ja tuotantorakennusten rakennuspaikat

Verohallinto laskee tarkan arvon viran puolesta, rekistereissä olevien tietojen pohjalta. Huom.! Arvo päivittyy automaattisesti, kun kiinteistöverotuksen arvot ovat tiedossa. Et voi itse muuttaa lukua.

Tuotantorakennukset

Ilmoita verotuksessa poistamatta olevat tuotantorakennusten hankintamenot yhteensä. Verohallinto käyttää tietoa myös kiinteistöverotuksen perusteena.

Lomamökit ja muut vuokrattavat asuinrakennukset tontteineen

Ilmoita lomamökkien ja muiden vuokrattavien asuinrakennusten sekä niiden tonttien verotusarvot. Arvot on mainittu kiinteistöverotuspäätöksessä.

Ilmoita myös käyttöön ottamattomien rakennusten hankintamenot, joista olet vähentänyt samoihin rakennuksiin käyttämäsi tasausvarauksen.

Kuinka lasken maatalouden vuoden 2022 nettovarallisuuden likimääräisen arvon?

Voit joko käyttää vuoden 2021 verotuspäätöksessä mainittua määrää tai laskea likimääräisen arvon seuraavasti:

Käytä laskutoimituksessa kuntakohtaisia hehtaariarvoja, jotka on vahvistettu Verohallinnon  antamassa päätöksessä pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä vuodelle 2022. Kerro maatalousmaiden pinta-alat hehtaariarvoilla ja saatu luku sitten seitsemällä. Kerro rakennuspaikkojen pinta-alat hehtaariarvoilla ja saatu luku 28:lla. Laske näiden kertolaskujen tulokset yhteen.

Ilmoita tässä kohdassa koneiden ja kaluston menojäännös. Ilmoita myös käyttöön ottamattomien koneiden ja laitteiden menojäännös, josta on vähennetty näihin koneisiin käytetty tasausvaraus, investointituki ja muut vastaavat korvaukset.

Koneiden ja kaluston menojäännöksellä tarkoitetaan sitä osaa hankintamenosta, joka jää jäljelle vuosittaisten poistojen jälkeen.

Merkitse tähän kohtaan osakkeet ja osuudet, jotka kuuluvat maatalouden varoihin. Osakkeet ja osuudet kuuluvat maatalouden varoihin, jos niillä on vaikutusta maataloustoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi maataloustuotteiden jalostusta hoitavan yhtiön osuudet tai osakkeet.

Merkitse tähän kohtaan esimerkiksi siltojen ja asfaltointien poistamaton arvo sekä tuotanto-oikeuksien arvo.

Maatalouden velat ja velvoitteet

Merkitse tähän kohtaan vain maataloustoimintaan liittyvät velat.

Huom.! Älä merkitse maataloudenharjoittajan yksityistalouden velkoja tähän.

Maatilan muut varat

Ilmoita tässä kohdassa maatilaan kuuluva varallisuus, jota kuitenkin käytetään muuhun kuin maatilan omiin tarpeisiin. Tällaistä muuta varallisuutta ovat esimerkiksi kiven-, soran-, saven- ja turpeenottopaikat. Nämä alueet eivät kuulu maatalouden varallisuuteen vaan ovat henkilökohtaisia varoja.

Maa-ainesten myyntitulot ovat muuta pääomatuloa. Täydennä esitäytettyä henkilökohtaista veroilmoitusta OmaVerossa tai ilmoita myyntitulot paperilomakkeella 50B.

Vaatimukset ja muut tiedot

Ilmoita tässä kohdassa maatalouden käytössä olevien arvopapereiden luovutusvoitto tai tappio, joka sisältyy maatalouden tuloihin tai menoihin. Nämä luovutusvoitot verotetaan aina pääomatulona.

Erittele tarkemmat tiedot lomakkeella 9A, jonka saat näkyviin Avaa erittely -painikkeesta.

Tässä kohdassa voit vaatia, että yritystulo jaetaan ansiotuloksi ja pääomatuloksi normaalista poikkeavalla tavalla. Normaalisti pääomatulon enimmäismäärä on 20 % nettovarallisuudesta, mutta voi vaatia myös jompaakumpaa seuraavista jakotavoista:

 • pääomatulon enimmäismäärä on 10 % nettovarallisuudesta
 • jaettava yritystulo on kokonaan ansiotuloa.

Jos vaadit poikkeavaa jakamista, vastaa Kyllä ja valitse haluamasi vaihtoehto. Huomaa, että vaatimus katsotaan yrittäjäpuolisoiden yhteiseksi.

Lisätietoa yritystulon jakamisesta puolisoiden kesken.

Kansainvälinen toiminta

Jos harjoitat kansainvälistä maataloustoimintaa, anna tarkempia selvityksiä:

 • Jos vaadit hyvitystä ulkomaille maksamistasi veroista, ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä lomakkeella 70.
 • Jos sinulla on kiinteä toimipaikka ulkomailla, ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä lomakkeella 75.
 • Jos sinulla on tulo-osuutta ulkomaisesta väliyhteisöstä, ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä lomakkeella 74.

Tietojen korjaaminen ja täydentäminen

Voit korjata antamaasi veroilmoitusta OmaVerossa tai paperilla.

Näin korjaat OmaVerossa

OmaVerossa voit käyttää aiempaa ilmoitusta pohjana eli kaikkia tietoja ei tarvitse täyttää uudelleen. Hae ensin antamasi veroilmoitus.

 1. Katso kuva

  Valitse osion Henkilön tulovero kohdasta Verovuosi 2022 linkki Avaa maatalouden veroilmoitus (2).

 2. Katso kuva

  Näet pohjalla aiemmin antamasi ilmoituksen tiedot. Valitse linkki Korjaa.

  Käy läpi veroilmoituksen vaiheet ja ilmoita uudet tai muuttuneet tiedot.

  Siirry lopuksi vaiheeseen Esikatsele ja lähetä valitse sivun lopussa painike Lähetä.

Näin korjaat paperilomakkeella

Jos korjaat aiemmin antamaasi veroilmoitusta, lähetä uusi, korvaava veroilmoitus. Anna kaikki aiemmin antamasi tiedot uudelleen, pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen tai uuden tiedon lisääminen ei riitä.

Keskeneräisenä tallennettu ilmoitus säilyy OmaVerossa 3 kuukautta.

Jos jatkat veroilmoituksen täyttämistä tai haluat lähettää valmiiksi tehdyn keskeneräisenä tallennetun veroilmoituksen, valitse välilehti Tehtävät.  Valitse keskeneräisenä tallennettu veroilmoitus. Painikkeella Muokkaa pääset täydentämään ja lähettämään ilmoituksen.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.2.2023