Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Varaukset - maatalousyrittäjä

Varausten avulla maatalousyrittäjä voi siirtää verotettavaa maatalouden tuloa verotettavaksi myöhempinä vuosina. 

Tasausvaraus

Maatalouden puhtaasta tulosta voit vähentää tasausvarauksen, joka on enintään 40 % maatalouden puhtaasta tulosta. Tasausvaraus voi olla verovuonna enintään 13 500 euroa, ja sen pitää olla vähintään 800 euroa. Saat laskettua maatalouden puhtaan tulon määrän, kun vähennät maatalouden veronalaisista tuloista menot, jotka ovat aiheutuneet tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä.

Tasausvarauksen voi käyttää maatalouden investointeihin. Tasausvarauksen voi vähentää maatalouden käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta- ja perusparannusmenoista. Tasausvaraus voidaan myös tulouttaa eli lukea suoraan maatalouden tuloksi.

Tasausvaraus on käytettävä investointeihin tai tuloutettava viimeistään kolmantena verovuotena varauksen tekemisestä. Tasausvarauksen maksimimäärä on siis yhteensä 40 500 euroa (3 x 13 500 euroa). 

Tasausvaraus muodostetaan ja myös käytetään maatilakohtaisesti. Et siis voi käyttää tehtyä varausta toisen maatilan maatalouden investointeihin.

Ilmoita tasausvaraus maatalouden veroilmoituksella.

Jälleenhankintavaraus

Kun jatkat tilalla maataloutta ja rakennat uuden rakennuksen tai rakennelman luovutetun tilalle tai korjaat vahingoittunutta rakennusta tai rakennelmaa, voit vaatia jälleenhankintavarausta rakennuksesta tai rakennelmasta saaduista luovutushinnoista tai vahingon-, vakuutus- ja muista korvauksista. Varausta voi vaatia siltä osin, kuin luovutushinnat tai korvaukset ylittävät luovutetun tai vahingoittuneen rakennuksen tai rakennelman hankintamenon poistamatta olevan osan.

Jälleenhankintavaraus on käytettävä viimeistään kolmantena verovuonna rakennuksen tai rakennelman luovuttamisesta tai vahingoittumisesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.11.2022