Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Maatalousyhtymän tappio

Maatalousyhtymän osakkaan maatalouden tappio yhtymästä voidaan joko vahvistaa maatalouden tulolähteen tappioksi tai siirtää vähennettäväksi pääomatuloista.

Maatalousyhtymän tappiollinen tulos jaetaan osakkaille niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloon.

Vahvistetun tappion voi vähentää tulevina vuosina

Osakkaan osuus yhtymän maatalouden tappioon vahvistetaan osakkaan maatalouden tulolähteen tappioksi, ellei osakas ole vaatinut, että tappio vähennetään pääomatuloista.

Yhtymästä muodostunutta maatalouden tappiota ei kuitenkaan vähennetä osakkaan henkilökohtaisesti harjoittaman maatalouden tulosta eikä myöskään osakkaan toisesta yhtymästä jaetusta tulosta, vaan tappio vähennetään osakkaan samasta yhtymästä saamistaan maatalouden tulo-osuuksista seuraavan 10 verovuoden aikana.

Tappion vähentäminen osakkaan pääomatuloista

Maatalousyhtymän osakas voi valita, siirtääkö hän osuutensa yhtymän maatalouden verovuoden tappiosta vähennettäväksi osittain tai kokonaan pääomatuloistaan. Valinnan voi tehdä vain luonnollinen henkilö tai kuolinpesä.

Vähentämistä on vaadittava ennen kuin verovuodelta toimitettava verotus päättyy. Vaatimuksen voi tehdä osakkaan esitäytetyllä veroilmoituksella.

Tappio vähennetään pääomatuloista tulonhankkimismenojen jälkeen mutta ennen korkoja.

Yhtymän toiminnan päättyminen ja tappiot

Jos yhtymän maatalouden tappiot on vahvistettu osakkaan maatalouden tulolähteen tappioksi, ei niitä enää myöhemmin voi vähentää pääomatuloista. Poikkeus on tilanne, jossa yhtymä lopettaa maatalouden harjoittamisen. Silloin myös vahvistetut tappiot voidaan vähentää pääomatuloista.

Kun maatalousyhtymä lopettaa toimintansa, voi osakas vähentää maatalouden tulolähteeseen vahvistetut tappiot pääomatuloistaan. Vähennyksen voi tehdä, jos tappiot muuten jäisivät vähentämättä maatalouden lopettamisen vuoksi.

Tappioita voi vähentää 10 vuoden ajan. Aika ei pitene sen vuoksi, että tulolähteen vahvistettua tappiota siirrytään toiminnan päättymisen takia vähentämään verovuoden pääomatulosta.