Veroilmoituksen antamisajan pidennys - avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Verohallinto voi yksittäistapauksissa pidentää veroilmoituksen antamisaikaa. Lisäajan myöntämiselle on oltava perusteltu syy. Lisäaikaa voi hakea tuloveroilmoituksen tai kiinteistöverotuksen ilmoitusosan palauttamiselle.

Lisäaikaa ilmoittamiselle on haettava Verohallinnolta kirjallisesti. Hakemuksen täytyy olla perillä Verohallinnossa  viimeistään veroilmoituksen viimeisenä palautuspäivänä.

Hae lisäaikaa OmaVerossa

Voit hakea lisäaikaa myös paperilomakkeella (Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi)

Hakemus voi olla myös vapaamuotoinen, mutta siinä on oltava seuraavat tiedot:

  • päiväys
  • asiakkaan nimi
  • Y-tunnus tai henkilötunnus
  • syy, jonka perusteella haet pidennystä veroilmoituksen antamisaikaan
  • maininta siitä, mihin asti haet pidennystä
  • asiakkaan tai asianhoitajan yhteystiedot.

Lähetä paperihakemus lomakkeessa olevaan osoitteeseen. Voit tuoda sen myös mihin tahansa Verohallinnon toimipisteeseen.

Lisäaikaa voi saada esimerkiksi sairauden tai muun erityisen syyn perusteella. Sen sijaan esimerkiksi työkiireiden tai loman vuoksi antamisaikaa ei pidennetä. Jos lisäaikaa ilmoittamiseen myönnetään, veroilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeistään uuden määräajan viimeisenä päivänä.