Laskutuspalveluyrityksen palkkion arvonlisäverotuksesta

Kevytyrittäjä tai muu itsensä työllistävä voi sopia laskutuspalveluyrityksen kanssa, että työsuorituksesta maksettava korvaus on palkkaa. Tällöin laskutuspalveluyritys suorittaa arvonlisäveron työn tilaajalle eli niin sanotulle loppuasiakkaalle tapahtuvan työsuorituksen myynnistä. Lue kevytyrittäjän verotuksesta lisää ohjeesta Laskutuspalveluyritysten ja niiden käyttäjien verotuskysymyksistä.

Työn suorittaja vastaa itse oman työnsä myynnistä ja markkinoinnista. Työn suorittaja sopii myös toimeksiannosta ja sen ehdoista toimeksiantajan eli loppuasiakkaan kanssa sekä suorittaa työn loppuasiakkaalle.

Laskutuspalveluyritys laskuttaa työn suorittajan tekemästä työstä sovitun hinnan omissa nimissään ja omalla y-tunnuksellaan loppuasiakkaalta. Laskutuspalveluyritys ilmoittaa ja maksaa tästä määrästä arvonlisäveron Verohallinnolle. Jos työsuorituksen myynti kuitenkin täyttää arvonlisäverottomuuden edellytykset, laskutuspalveluyrityksen myynti loppuasiakkaalle on arvonlisäveroton.

Laskutuspalveluyritys vähentää loppuasiakkaalta veloittamastaan hinnasta oman palkkionsa ja muut sovitut erät, ja tilittää jäljelle jäävän summan työsuhteessa olevalle työn suorittajalle. Laskutuspalveluyrityksen työn suorittajalle maksettavaa korvausta pidetään palkkana (ennakkoperintälaki 13 §). Tällaisissa tilanteissa katsotaan, että laskutuspalveluyritys ei suorita saamaansa palkkiota vastaan työn suorittajalle erillistä palvelua, josta laskutuspalveluyrityksen olisi maksettava arvonlisäveroa. Tulkinta perustuu korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen KHO 2020:123.

Laskutuspalveluyrityksen on otettava huomioon, että muutos palkkion arvonlisäverollisuuteen voi vaikuttaa myös laskutuspalveluyrityksen arvonlisäveron vähennysoikeuden laajuuteen.

Mikä on laskutuspalveluyritys ja kuka sitä käyttää?

Laskutuspalveluyritys hoitaa laskutuksen työn suorittajan puolesta. Jos yksityishenkilö myy omaa työpanostaan esimerkiksi kotitalouksille mutta ei halua itse toimia yrittäjänä, hän voi käyttää laskutuspalveluyritystä.

Laskutuspalveluyrityksestä käytetään myös nimitystä kevytyrittäjyyspalvelu. Työn suorittaja voi olla itsensätyöllistäjä tai kevytyrittäjä.

Mitä tarkoittaa, että korvaus työsuorituksesta maksetaan palkkana?

Laskutuspalveluyritys ja työn suorittaja voivat sopia, että työsuorituksesta maksettava korvaus on palkkaa. Silloin laskutuspalveluyritys hoitaa laskutuksen ja muut työnantajalle kuuluvat lakisääteiset velvoitteet, kuten ennakonpidätyksen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun. Lue lisää ohjeesta Laskutuspalveluyritysten ja niiden käyttäjien verotuskysymyksiä