Työnantajarekisteri

Työnantajaa pidetään verotuksessa joko satunnaisena tai säännöllisenä työnantajana.

Satunnainen vai säännöllinen työnantaja – milloin pitää rekisteröityä?

Säännöllisenä työnantajana toimivan yrityksen pitää aina ilmoittautua työnantajarekisteriin. Yritys on säännöllinen työnantaja, jos jompikumpi ehdoista täyttyy:

  • Yritys maksaa vakituisesti palkkaa vähintään 2 palkansaajalle.
  • Yritys maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään 6 palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Satunnaisesti palkkoja maksavan työnantajan ei tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin. Yritys on satunnaisesti palkkoja maksava, jos jompikumpi ehdoista täyttyy:

  • Yrityksellä on palveluksessaan vain 1 vakituinen työntekijä.
  • Yrityksellä on palveluksessaan 1–5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta.

Rekisteröidyn ja rekisteröimättömän ilmoitusvastuut ovat erilaiset

Yrityksen pitää antaa tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella tiedot maksetuista palkoista. Ilmoitus on annettava aina, vaikka yritys ei kuuluisi työnantajarekisteriin. Työnantajan sairausvakuutusmaksut pitää ilmoittaa työnantajan erillisilmoituksella.

Lue lisää: Näin ilmoitat palkat ja työnantajasuoritukset

Jos yritys kuuluu työnantajarekisteriin eli se on säännöllinen työnantaja, sen pitää antaa tulorekisteriin ilmoitus myös niiltä kuukausilta, jolloin palkkaa ei makseta. Ei palkanmaksua ‑tieto ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella.

Jos yritys ei kuulu työnantajarekisteriin eli se on satunnainen työnantaja, sen ei tarvitse antaa tulorekisteriin ilmoituksia, ellei se maksa palkkaa tai muita suorituksia.

Miten ilmoittaudun työnantajarekisteriin?

Voit ilmoittautua työnantajarekisteriin samalla kun perustat yrityksen. Lue ohjeet perustamisilmoituksen tekemiseen.

Jos alat maksaa säännöllisesti palkkoja vasta yrityksen perustamisen jälkeen, voit rekisteröityä työnantajarekisteriin OmaVerossa. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua rekisteriin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän muutosilmoituksella (ytj.fi).

Näin ilmoittaudut Verohallinnon rekistereihin OmaVerossa

 

Miten rekisteristä poistaminen tehdään?

Jos yrityksesi säännöllinen palkanmaksu muuttuu satunnaiseksi tai päättyy kokonaan, ilmoita siitä joko OmaVerossa tai YTJ:n  lopettamisilmoituksella (ytj.fi).

Verohallinto merkitsee säännöllisen palkanmaksun päättyneen sinä päivänä, jolloin palkkoja on viimeisen kerran maksettu ja poistaa yrityksesi työnantajarekisteristä. Ilmoita ja maksa työnantajasuoritukset rekisteröinnin eli säännöllisen palkanmaksun päättymispäivään asti.

Jos maksat palkkoja satunnaisesti sen jälkeen, kun olet ilmoittanut säännöllisen palkanmaksun lopettamisesta, ilmoita ja maksa työnantajasuoritukset niin kauan kuin maksat palkkoja.