Sosiaalivakuutusmaksut 2018 ja 2017

Sairausvakuutusmaksu

Verohallinnolle maksettavat 2018 2017
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 0,86 % 1,08 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu:    
  • Sairaanhoitomaksu palkka- ja työtuloista

0,00 %

0,00 %

  • Päivärahamaksu

1,53 %

0,00 %, jos tulot ovat alle 14 020 euroa.

1,58 %

0,00 %, jos tulot ovat alle 14 000 euroa

Ns. minipidätys (sairaanhoito- ja päivärahamaksu) 1,53 % 1,58 %

2018: Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustuloista

2017: Sairaanhoitomaksun korotus (jos tulosta ei tarvitse maksaa päivärahamaksua)

1,53 % 0,17 %
YEL-yrittäjän päivärahamaksun korotus 0,17 % 0,06 %
YEL-yrittäjän korotettu päivärahamaksu  1,70 % 1,64 %

Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)

Vakuutusyhtiölle maksettavat 2018 2017

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (17-52-vuotiaat)

6,35 %

6,15 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (53–62-vuotiaat)

7,85 %

7,65 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (63–67-vuotiaat) 6,35 % 6,15 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin)

17,75 %

17,95 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (merimiehet) 13,2 % 15,40 %

Työttömyysvakuutusmaksu

Työllisyysrahastolle maksettavat 2018 2017
Työnantajan osuus

0,65 %, jos palkkoja maksettu enintään 2 083 500 euroa

2,60 %, jos palkkoja maksettu yli 2 083 500 euroa

0,65 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta)

0,80 %, jos palkkoja maksettu enintään 2 059 500 euroa

3,30 %, jos palkkoja maksettu yli 2 059 500 euroa

Työntekijän osuus 1,90 % 1,60 %
Osaomistajan osuus 0,92 % 0,70 %