Virvoitusjuomien pientuottaja – anna pientuottajailmoitus

Pientuottajan ei tarvitse maksaa virvoitusjuomaveroa, mutta tuottajan pitää tehdä pientuottajailmoitus Verohallinnolle. 

Anna pientuottajailmoitus lomakkeella 

Millainen yritys on pientuottaja?

Yritys on virvoitusjuomien pientuottaja eli pienvalmistaja, jos se

  • luovuttaa kulutukseen enintään 70 000 litraa juomaa kalenterivuodessa
  • on oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton muista saman toimialan valmistajista.

Koska pientuottaja ei toimi verottomuusjärjestelmässä, juomat katsotaan kulutukseen luovutetuiksi valmistuttuaan. 

Jos yritysketjun toimijat käyttävät samaa Y-tunnusta, kaikkien yritysten tuottamat virvoitusjuomien määrät lasketaan yhteen. Kokonaismäärä vaikuttaa siihen, onko yritys pientuottaja ja täytyykö sen maksaa virvoitusjuomaveroa.  

Juoman määrä tarkoittaa valmista juomaa. Juomien valmistukseen käytettävistä tuotteista maksetaan virvoitusjuomaveroa niistä saatavan juomamäärän perusteella. Jos tuotanto ylittää 70 000 litraa, vero pitää maksaa koko määrästä.

Anna tarvittaessa selvitys toiminnasta

Verohallinto voi pyytää pientuottajalta selvitystä tuotannon määrästä ja siitä, että tuottaja on riippumaton muista saman toimialan tuottajista.

Verovapaus koskee myös ulkomailla toimivia pientuottajia, jolloin selvityksen antaa virvoitusjuomien maahantuoja. 

Miksi pientuottajailmoitus pitää antaa?

Pienimuotoisen valmistuksen verovapaus on EU-lainsäädännön mukaista valtiontukea. Veroetua pidetään kuitenkin de minimis -asetuksen mukaisena vähämerkityksisenä tukena. Yrityksen saama tuki yhteensä ei saa ylittää 200 000 euroa 3 verovuoden aikana.

Tämän vuoksi pientuottajan pitää ilmoittaa Verohallinnolle tuki, jonka yritys on saanut muilta viranomaisilta kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana.

Pientuottaja saa Verohallinnon myöntämästä tuesta kirjallisen päätöksen.

Lue lisää vähämerkityksisestä tuesta eli de minimis -tuesta (TEM)

Lisätietoa