Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja valmisteverotuksessa

Väliaikaisesti rekisteröidyllä vastaanottajalla tarkoitetaan yritystä tai yksityishenkilöä jolla on oikeus ansiotoiminnassaan vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Tuotteet voidaan vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta.

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja on velvollinen suorittamaan tuotteista valmisteveron Suomeen.

Väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana toimiminen vaatii Verohallinnon tekemän väliaikaisen, yhtä vastaanottoa koskevan rekisteröinnin. Rekisteröinti tehdään vain silloin, kun kyse on yhdenmukaistetun valmisteverotuksen alaisten tuotteiden vastaanottamisesta.

Oikeus koskee vain tiettyä ajankohtaa ja tiettyä määrää tuotteita, jotka ennalta Verohallinnolle ilmoitettu toimija lähettää vastaanottajalle toisesta jäsenmaasta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta. Vastaanottajan on ennen tuotteiden lähettämistä asetettava Verohallinnolle vakuus valmisteverojen suorittamisesta, jonka jälkeen vastaanottajalle rekisteröidään oikeus vastaanottaa tietty tuote-erä verottomuusjärjestelmässä. Rekisteröinti on kertaluontoinen ja koskee aina vain tiettyä tuote-erää. Vakuus on asetettava erikseen jokaisesta maahantuontierästä. Verohallinto kuittaa veron suoritetuksi asetetusta vakuudesta.

Jos vastaanotat toisessa maassa jo kulutukseen luovutettuja tuotteita, saat lisätietoa täältä:

Alkoholin maahantuonnissa tarvittavista luvista antaa tietoa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Miten pitää toimia

1) Vastaanotto EU:n alueelta

Kaupalliset siirrot

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja ei saa pitää hallussaan eikä lähettää verottamattomia tuotteita. Ennen tuotteiden lähettämistä toisesta jäsenmaasta tulee vastaanotettavista tuotteista tehdä ilmoitus Verohallinnolle ja vastaanottajan on asetettava vakuus tuotteista suoritettavasta valmisteverosta. Ilmoituksen ja vakuuden vastaanotettuaan Verohallinto myöntää toimijalle oikeuden toimia väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana. Oikeus koskee yhtä vastaanotettavaa erää.

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden verottomissa siirroissa on käytettävä tietokoneistettua järjestelmää ja sähköistä hallinnollista asiakirjaa (e-AD). Menettelystä voi lukea tarkemmin EMCS:stä ja verottomien tuotteiden siirtomenettelyistä annetusta asiakasohjeesta.

Tästä pääset asettamaan vakuuden:

Siirry palveluun

Tuotteiden kuljettamiseen EMCS-järjestelmässä tarvitaan ostajan luvan valmisteveronumero, jonka väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja saa Verohallinnon valmisteverotuksesta vakuuden asetettuaan.

2) Tuonti EU:n ulkopuolelta

Jos väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja vastaanottaa tuotteita rekisteröidyltä lähettäjältä, joka tuonnin jälkeen asettaa tuotteet väliaikaisen verottomuuden järjestelmään, on väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan asetettava vakuus vastaanotettavista tuotteista.

Jos valmisteverot maksetaan tullauksen yhteydessä, niin verotuksen toimittaa Tulli ja valmisteverot maksetaan ennen tuotteiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen.

Lisätietoa Tullin sivuilta.

Lisätietoa

Miten veroilmoitus tehdään ja vero maksetaan?

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (www.valvira.fi)

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti

Vakuudet valmisteverotuksessa