Valmisteveroluvan haltija - näin ilmoitat ja maksat valmisteveron

Yritys voi hakea valmisteverolupaa, jos se harjoittaa säännöllisesti ja jatkuvasti valmisteveron alaista toimintaa. Kun yrityksellä on lupa, se voi antaa veroilmoituksen kootusti kultakin verokaudelta eli kalenterikuukaudelta. Yrityksen ei siten tarvitse antaa veroilmoitusta kustakin tavaraerästä erikseen.

Ilmoitus- ja maksuohjeet

Tee ilmoitukset ja maksa valmisteverot seuraavasti:

1

Sinut on rekisteröity luvanhaltijaksi

Jos yrityksesi täyttää ehdot, se saa valmisteveroluvan.

2

Olet maksanut vakuuden

Luvanhaltijan tarvitsee rekisteröityä ja maksaa pysyvä vakuus vain kerran, jos vakuuden perusteena olevat tuotemäärät eivät muutu.

Mitä vakuus tarkoittaa? 

Vakuusilmoituslomake

3

Tee veroilmoitus

Anna veroilmoitus viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 18. päivänä.

Anna ilmoitus Valmisteveroilmoituspalvelussa. Saat verotuspäätöksen liitteenä maksutiedot.

Kirjaudu palveluun

4

Maksa valmisteverot

Maksa valmisteverot viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 27. päivä. Jos määräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, veron voi maksaa sitä seuraavana arkipäivänä. 

Verokausi-ilmoittajan pitää antaa veroilmoitus sähköisesti

Verokausi-ilmoittajan on annettava veroilmoitus sähköisesti Valmisteveroilmoituspalvelussa. Muita vaihtoehtoja ei ole, jos ilmoittaja on

  • valtuutettu varastonpitäjä
  • rekisteröity vastaanottaja
  • veroedustaja
  • sähköverkonhaltija
  • sähköntuottaja
  • kaatopaikan pitäjä.