Tuloverotus - yritykset ja yhteisöt

Yrityksen tai yhteisön tuloverotukseen vaikuttaa yrityksen tai yhteisön oikeudellinen muoto.

Esimerkiksi osakeyhtiö ja osuuskunta ovat itsenäisiä verovelvollisia, joiden saama tulo verotetaan osakeyhtiön ja osuuskunnan tulona. Yhteisöjen tuloveroprosentti on 20 prosenttia. Osakeyhtiön osakkailleen jakamia osinkoja verotetaan osakkaan verotuksessa erillisten säännösten mukaan.

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö on verovelvollinen saamastaan elinkeino- ja kiinteistötulosta. Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, sen on maksettava kaikesta tulosta veroa 20 prosenttia.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan sekä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulos verotetaan kokonaan omistajayrittäjän tulona. Yritystulo jaetaan omistajayrittäjällä pääoma- ja ansiotuloon. Pääomatuloveroprosentti on 30 000 euroon asti 30 % ja yli 30 000 euron osalta 34%. Ansiotuloja verotetaan progressiivisesti. Myös maatalousyrittäjän maatalouden tulos jaetaan vastaavasti pääoma- ja ansiotuloon.