Autoveron ennakkopalautus

Verovelvollinen voi hakea autoveron vientipalautusta ennakkoon leasing- tai vuokra-ajoneuvon ensiverotuksen yhteydessä (ennakkopalautus).

Ennakkopalautus vähennetään kannettavasta autoverosta ja maksettavaksi jää vain ajoneuvon Suomessa tapahtuvaan käyttöaikaan suhteutettu osa verosta. Kun ennakkopalautusta on myönnetty, tulee ennakkopalautuksen saajan hakea lopullista vientipalautusta määräajassa.

Ennakkopalautuksen hakija

Ennakkopalautus voidaan myöntää hakemuksesta autoverovelvolliselle. Verovelvollinen on se, joka ensirekisteröinnissä merkitään ajoneuvoliikennerekisteriin omistajaksi. Osamaksukaupassa verovelvollinen on kuitenkin ostaja, joka merkitään rekisteriin ajoneuvon haltijaksi.

Ennakkopalautusta haetaan autoveroilmoituksella

Ennakkopalautusta haetaan autoveroilmoituksella. Jos ajoneuvon tuo maahan autoverolaissa tarkoitettu rekisteröity asiamies, vastaa tämä veroilmoituksen antamisesta. Jos verovelvollinen haluaa hakea ennakkopalautusta ajoneuvosta, jonka veroilmoituksen antaa rekisteröity asiamies, tulee hänen sopia rekisteröidyn asiamiehen kanssa ennakkopalautuksen hakemisesta ja valtuuttaa tämä hakemaan ennakkopalautusta.  

Muussa tapauksessa verovelvollinen antaa itse autoveroilmoituksen. Ilmoituksen antamisessa voi käyttää asiamiestä. 

Ennakkopalautuksen edellytykset

  • Ennakkopalautusta haetaan ensiveroilmoituksen yhteydessä
  • Ajoneuvo rekisteröidään Suomessa ensimmäistä kertaa
  • Ajoneuvoa on tarkoitus käyttää Suomessa määräaikaisen vuokrasopimuksen perusteella enintään viisi vuotta
  • Ajoneuvon vuokranantaja on Suomeen tai muuhun ETA-valtioon sijoittautunut yritys, joka harjoittaa ajoneuvon vuokrausta säännöllisen liiketoiminnan muodossa
  • Kannettavan autoveron määrä ennen ennakkopalautusta on vähintään 500 euroa
  • Ajoneuvon ikä on alle 10 vuotta, kun vuokrasopimukseen perustuva käyttö Suomessa päättyy

Muutoksista tulee ilmoittaa Verohallinnolle

Ennakkopalautuksen saajan on ilmoitettava Verohallinnolle ajoneuvon vuokrasopimuksessa tapahtuneista muutoksista. Jos vuokrasopimuksen muutoksen johdosta tai muutoin todetaan, että ennakkopalautusta on myönnetty liikaa, liikaa maksettu osa peritään takaisin palautuksensaajalta.

Voit tehdä ilmoituksen lomakkeella: Ilmoitus ajoneuvon vuokrasopimuksen muutoksesta

Ennakkopalautuksen tasaaminen 

Ennakkopalautuksen saajan tulee hakea Verohallinnolta vientipalautusta viimeistään 14 päivää ennen ajoneuvon vientiä ja viimeistään 30 päivän kuluessa määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymisestä. 

Ennakkopalautus vähennetään vientipalautuksena maksettavasta määrästä. Jos ennakkopalautus on suurempi kuin vientipalautus, ylittävä osa peritään takaisin palautuksen saajalta. 

Ennakkopalautuksen takaisinperintä

Verohallinto perii ennakkopalautuksen kokonaan takaisin, jos ajoneuvoa käytetään Suomessa liikenteessä veroviranomaiselle ilmoitetun käyttöajan päättymisen jälkeen tai vientipalautusta ei ole haettu 30 päivän kuluessa määräaikaisen sopimuksen päättymisestä. Ennakkopalautus peritään takaisin myös siinä tapauksessa, että vientipalautusta ei myönnetä. Jos ennakkopalautusta on maksettu liikaa, liikaa maksettu osa voidaan periä takaisin jo ennen ajoneuvon vientiä. Takaisinperittävälle ennakkopalautukselle määrätään veronlisäystä.