Yritysasiakkaiden autoverotus

Autoveroa kannetaan Suomessa pääsääntöisesti kaikista täällä ensimmäistä kertaa rekisteröitävistä tai käyttöönotettavista henkilö- ja pakettiautoista, linja-autoista (oma massa alle 1875 kg), moottoripyöristä ja muista L-luokan ajoneuvoista (mm. mönkijät). 

  • Autovero on maksettava ennen ajoneuvon rekisteröintiä ja käyttöönottoa Suomessa. Poikkeuksena ovat tietyt väliaikaisen verottoman käytön tilanteet
  • Veroprosentti on porrastettu ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. 
  • Autovero kannetaan samojen periaatteiden mukaan ajoneuvon tuontialueesta riippumatta.
  • EU:n ulkopuolelta tuotavista ajoneuvoista kannetaan lisäksi tulli ja maahantuonnin arvonlisävero. 

Tulli vastaa autoverosta kannetun arvonlisäveron (elv) vahingonkorvausasioiden käsittelystä ja vahingonkorvauskanteisiin vastaamisesta. Lisätietoja Tullin verkkosivuilla.

Yritys, joka maahantuo ajoneuvoja myyntiä varten, voi toimia autoverotuksessa joko rekisteröitynä asiamiehenä tai käteisasiakkaana.

Yritysasiakkaiden menettelyt veroilmoittamisessa ja veron maksamisessa eroavat sen mukaan, onko yritys autoverotuksen rekisteröity asiamies vai ei.

1. Rekisteröity asiamies 

Rekisteröitynä asiamiehenä toimiminen edellyttää Verohallinnon myöntämää lupaa.
Rekisteröityminen antaa yritykselle esimerkiksi seuraavia etuja:

  • Maahantuodut ajoneuvot voi rekisteröidä Suomessa ennen verojen maksamista.
  • Veroilmoitukset annetaan konekielisinä veroilmoitussanomina jaksoittain kolme kertaa kuukaudessa.
  • Jaksolaskuun sisältyvät verotuspäätökset voi maksaa yhdellä laskulla.
  • Rekisteröity asiamies voi hakeutua Traficomin ennakkoilmoittajaksi.

Lue lisää rekisteröidyksi asiamieheksi hakeutumisesta.

2. Muut yritysasiakkaat

Yritysasiakasta, joka ei ole rekisteröity asiamies, koskee sama ohjeistus ja menettely veroilmoittamisessa ja maksamisessa kuin henkilöasiakkaita. 

Käytetyn ajoneuvon maahantuonti Suomeen Eta-alueelta

Uusien ajoneuvojen tietojen ilmoittamisvelvollisuus

Jos ajoneuvojen maahantuoja tai valmistaja myy uusia ajoneuvoja, tulee sen ennen kaupankäynnin aloittamista ilmoittaa Verohallinnolle hinta, jolla ajoneuvomallia yleisesti ilmoitetaan myytäväksi sekä muut tiedot, jotka Verohallinto määrää. 

Tietojen ilmoittamisvelvollisuus koskee sekä rekisteröityjä asiamiehiä että muita kaupallisia toimijoita, jotka maahantuovat tai markkinoivat uusia ajoneuvoja.