Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä myyjä. Rakennusalan käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verosta vastaa ostaja eikä myyjä.

Milloin käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan?

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan aina, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • myydään rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten
  • ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten, ja
  • myynti tapahtuu Suomessa.

Huomaa, että käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta, jos rakentamispalvelu myydään yksityishenkilölle tai jos kyse on tavaroiden myynnistä.

Lue lisää: Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Tiedot ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella

Tiedot rakentamispalvelujen myynneistä ja ostoista ilmoitetaan Verohallinnolle arvonlisäveroilmoituksella (aikaisemmin kausiveroilmoitus).

  • Myyjä ilmoittaa käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvien rakentamispalvelujen yhteismäärän arvonlisäveroilmoituksen kohdassa ”Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit”.
     
  • Ostaja ilmoittaa ne rakentamispalvelujen ostot, joista ostaja on käännetyn verovelvollisuuden perusteella arvonlisäverovelvollinen. Ostojen yhteismäärä ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksen kohdassa ”Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot”. Ostaja laskee suoritettavan veron 24 %:n verokannan mukaan ja ilmoittaa veron kohdassa ”Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista”. Vähennyskelpoisten ostojen verot ostaja ilmoittaa kohdassa ”Verokauden vähennettävä vero”.

Lue lisää arvonlisäveron ilmoittamisesta ja maksamisesta

Lasku

Rakentamispalvelun myyjän tulee antaa ostajalle lasku. Myyjän on selvitettävä, täyttääkö ostaja edellytykset, joiden perusteella käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa. Jos ne täyttyvät, myyjä laskuttaa ostajaa verottomalla laskulla.

Laskussa pitää olla yleiset laskumerkinnät, mutta siihen ei merkitä verokantaa eikä veron määrää. Laskuun on merkittävä ostajan arvonlisäverotunniste. Kotimaan kaupassa se on suomalaisen ostajan Y-tunnus. Lisäksi laskussa pitää mainita, että ostajalla on velvollisuus ilmoittaa ja maksaa arvonlisävero (käännetty verovelvollisuus). Laskuun merkitään ostajan verovelvollisuuden peruste esimerkiksi viittaamalla arvonlisäverolain (AVL) 8 c §:ään.


Lue lisää:

Käännetty verovelvollisuus ei vaikuta arvonlisäveron vähennysoikeuteen

Ostajalla on oikeus vähentää arvonlisävero, jonka hän on velvollinen suorittamaan käännetyn verovelvollisuuden perusteella sellaisista tuotteista tai palveluista, jotka on hankittu ostajan verollista liiketoimintaa varten.

Myös myyjä saa vähentää rakentamispalvelun myyntiin liittyvien hankintojen arvonlisäverot normaaliin tapaan, vaikka myynnin verosta vastaa ostaja eikä myyjä.

Lue lisää sivulta